ลำดับขีดอักษร:斑【bān】

หมวดอักษร: 文

ความหมายปัจจุบัน :

斑 [bān] จุด –> 斑马 [bānmǎ] ม้าลาย , 斑马线 [bānmǎxiàn] ทางม้าลาย(zebra crossing), 雀斑 [quèbān] กระ, 斑鸠 [bānjiū] นกเขา(turtledove), 石斑鱼 [shíbānyú] ปลาเก๋า, 红斑 [hóngbān] ปานแดง

พัฒนาการตัวอักษร :bān
一种颜色中夹杂的别种颜色的点子或条纹:斑点。斑纹。斑斓。雀斑。斑秃。斑白。斑竹。斑驳(色彩错落)。管中窥豹,可见一斑(喻从看到的一部分,推测全貌)。
笔画数:12;
部首:文;
笔顺编号:112141341121
笔顺:横横竖横捺横撇捺横横竖横

bān
【名】
(形声。本作“班”,从文,辡(biàn)声。本义:杂色的花纹或斑点)
同本义〖speck;spot;maculation〗
辬,驳文也。——《说文》。徐锴曰:“今作斑也。”
管中窥豹,时见一斑。——《晋书·王献之传》
唯余望乡泪,更染竹成斑。——宋之问《晚泊湘江》
又如:汗斑;斑马;斑污(斑点污渍);雀斑;豹子的斑;油斑
通“班”。行列;位次〖sequence〗
登斑叙优。——汉《竹邑侯相张寿碑》
于是揖五瑞,斑宗彝。——魏《孔羡碑》

bān
【形】
色彩驳杂的;灿烂多彩的〖motley〗
斑,驳也,文也。——《广韵》
上辬华以交纷。——张衡《西京赋》
斑白者不提挈。——《礼记·王制》
拉虎摧斑。——曹植《七启》
中有小斑纹。——洪适《歙砚说》
又如:斑彪(色彩斑杂的小老虎);斑尾(彩色斑烂的羽尾);斑剥(斑驳);斑阑(斑兰,斑斓。色彩错杂灿烂)
毛色花白的〖greying〗
塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。——宋·陆游《书愤》
又如:斑苍(花白色);斑驺(毛色青白相杂的骏马)
斑白
bānbái
〖greying;grizzled〗头发花白,常用来形容年老
两鬓斑白
斑斑
bānbān
〖freckle;fullofstains(spots)〗斑点众多的样子
血迹斑斑
斑鬓
bānbìn
〖grey-templed〗斑白的鬓发,指年老
斑驳
bānbó
〖motley〗∶色彩相杂
桂影斑驳。——明·归有光《项脊轩志》
〖fault〗∶破绽;毛病;漏洞
犯斑驳
斑驳陆离
bānbó-lùlí
〖variegated;bemotleyinappearance〗斑驳:色彩杂乱。陆离:参差不一的样子。形容色彩多样
纷总总其离合兮,斑驳陆离其上下。——屈原《离骚》
亦作“陆离斑驳”
我们看看古磁的细润秀美,古泉币的陆离斑驳,古玉的丰腴有泽,古印的肃肃有仪,胸襟也可豁然开朗。——朱自清《“海阔天空”与“古今中外”》
斑点
bāndiǎn
〖spot;stain;speckle〗一种颜色的物体表面夹杂的别种颜色的点子;变色之处
视网膜上一斑点
麻疹的指示性斑点
斑痕
bānhén
〖mark〗一种颜色的物体表面上显露出来的别种颜色的印子;痕迹
血泪斑痕
斑鸠
bānjiū
〖turtledove〗斑鸠属(Streptopelia)或其他有关属的野生鸠鸽,体色灰褐,颈后有黄褐或白色斑点。常成群,对农作物有害
斑斓
bānlán
〖gorgeous;bright-coloured〗色彩错杂灿烂的样子
在五彩斑谰的水石间,鱼群闪闪的鳞光映着雪水清流。——碧野《天山景物记》
斑马
bānmǎ
〖zebra〗哺乳动物,像马,身上有棕色白色相间的条纹,产于非洲
斑马线
bānmǎxiàn
〖zebracrossing〗用白漆在马路上涂刷的人行横道标志线;特指人行横道
斑蝥
bānmáo
〖cantharides〗一种昆虫,体长六七分,颜色美丽,爱捕食小虫
还有斑蝥。——鲁迅《朝花夕拾·从百草园到三味书屋》。文中所说斑蝥,为类似斑蝥的“行夜虫”,俗称“打屁虫”
斑秃
bāntū
〖alopecia〗局部成片的头发突然脱落的病。俗称“鬼剃头”
斑纹
bānwén
〖maculation〗动植物身上排列的斑点和条纹
斑文
bānwén
〖streak;stripe〗花纹
其中多斑文小鱼。——明·刘基《苦斋记》
斑竹
bānzhú
〖mottledbamboo〗也叫“湘妃竹”。一种茎部有紫褐斑点的竹子,用于制作笔杆、拐杖及饰物
斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣。——毛泽东《七律·答友人》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MGYKG 横(一)土卜叉(大)土

注音 จู้อิน:

– ㄅㄢ

拼音 พินอิน:

– bān

前缀: 文=[用]纹路,花色。

字身: 珏=[体]双玉。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]玉上之花色,纹路的颜色;不纯之色。

体:

用:

斑烂: 颜色混杂状。

斑白: 黑白参半,指老人之发。

斑斑: 花色参杂状。

斑剥: 剥落驳杂状。

斑纹: 花色纹路。

斑点: 花色成点。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pran

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ban

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!