ลำดับขีดอักษร:晨【chén】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

晨 [chén] รุ่งอรุณ –> 早晨 [zǎochen] ตอนเช้า, 凌晨 [língchén] เช้ามืด, 晨曦 [chénxī] แสงรุ่งอรุณ, 清晨 [qīngchén] ยามฟ้าสาง, 晨练 [chénliàn] ออกกำลังกายตอนเช้า

พัฒนาการตัวอักษร :chén
清早,太阳出来的时候:早晨。凌晨。晨光。晨曦(晨光)。晨风。晨雾。晨炊。
朝昏暮
笔画数:11;
部首:日;
笔顺编号:25111311534
笔顺:竖折横横横撇横横折撇捺

chén
【名】
(会意。从臼,从辰,辰时也。辰亦声。本义:星名。即房星)清晨〖morning〗
晨,早昧爽也。——《说文》
晨,早也。——《尔雅》
夜乡晨。——《诗·小雅·庭燎》
昏定而晨省。——《礼记·曲礼》
丙之晨。——《国语·晋语》。注:“早朝也。”
而以昏晨犯山川。——《韩非子·解老》
晨起不辨衣履。——清·周容《芋老人传》
从者多艰其昏晨之往来。——明·刘基《苦斋记》
又如:凌晨五时;霜晨;晨步(清晨散步);晨省(早晨向父母问安);晨安(早安);晨暝(旦夕);晨旭(朝日);晨旦(天亮)
晨炊
chénchuī
〖cookinthemornings〗晨起做早餐;也指早餐
急应河阳役,犹得备晨炊。——唐·杜甫《石壕吏》
晨光
chénguāng
〖lightofthemorningsun〗早晨的阳光
恨晨光之熹微——晋·陶渊明《归去来兮辞》
晨昏
chén-hūn
〖atdawnanddusk;earlymorningandlateatnight〗早晨和晚上
风雨晨昏,羁魂有伴,当不孤寂。——清·袁枚《祭妹文》
晨礼
chénlǐ
〖morninggift〗一种礼俗,新婚第二天清晨丈夫赠送给妻子的礼物
晨曲
chénqǔ
〖alborada〗一般用小鼓伴风笛或双簧管演奏的器乐小夜曲
晨曦
chénxī
〖firstraysofthemorningsun;lightatdawn〗黎明后的微光
晨曦渐露
晨星
chénxīng
〖morningstar〗∶日出前在东方天空中看到的一颗明亮的行星(即金星)——亦称“启明星”
〖starsatdawn〗∶清晨天空中稀疏的星星
寥若晨星

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AMMV 日横(一)横(一)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄣˊ

拼音 พินอิน:

– chén

前缀: 日=[体]太阳。

字身: 辰=[体]晨八时。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]日在辰时,八时为晨,一日之始。

体:

晨星: 辰时之星,或指星不多。

晨光: 辰时之阳光、时光,指应该珍重。

晨昏: 对比词,指从早到晚。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : djvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zjin

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : siin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : san

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : sing5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : sin5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sin

韩音 เสียงเกาหลี : sin

越南音 เสียงเวียดนาม : thaanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!