ลำดับขีดอักษร:景【jǐng】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

景 [jǐng] ทิวทัศน์ –> 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์(scenery), 背景 [bèijǐng] พื้นหลัง(background)

พัฒนาการตัวอักษร :jǐng
环境的风光:景色。景致。景物。景观。景气(a.景色;b.指经济繁荣现象,统指兴旺)。景深。
情况,状况:景象。景况。年景。
佩服,敬慕:景仰。景慕。
高,大:景行(x妌g )。
姓。

yǐng
古同“影”,影子。
笔画数:12;
部首:日;
笔顺编号:251141251234
笔顺:竖折横横捺横竖折横竖撇捺

jǐng
【名】
(形声。从日,京声。本义:日光)
同本义〖sunlight〗
景,日光也。——《说文》
浊明外景,清明内景。——《荀子·解蔽》
四时和谓之景风。——《尔雅》
南方景风。——《广雅》。按,犹日光风也。
日出天而耀景。——江淹《别赋》
朱光驰北陆,浮景忽西沈。——《文选·张载·七哀诗》
流景曜之韡晔。——张衡《西京赋》
景翳翳以将入。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
至若春和景明。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
又如:景曜(光彩);景光(亮光);景焕(光彩照射);景辉(光辉)
太阳〖sun〗。如:景夕(黄昏;天黑);景纬(日与星);景西(太阳西斜)
风景,景致〖landscape〗
四时之景不同。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
正则无景。——清·龚自珍《病梅馆记》
景状益近于自然。——蔡元培《图画》
山水必自实景。
又如:西湖十景;景儿(风景画);景候(不同时候的景象);景澄(风景清明);景趣(由景色而生的情趣);景语(诗词中描写景物的文字);景概(景观);秋景;晚景;夜景
布景〖setting;flats〗。如:内景;舞台背景;换景
时光〖time〗。如:景刻(时间);景光(光阴;光景);景迈(时间太晚,过时);景旦(指冬至日)
剧本的一幕中因布景不同而划分的段落〖scene〗。如:第二幕第一景
景象;情况〖view;circumstances〗
晚景之计如何?——《琵琶记》
古代出门御尘的罩衣〖gown〗
妇乘以几,姆加景,乃驱。——《仪礼》
钟乳,即钟面上隆起的部分〖swellonbellsurface〗
中国山名〖Jingmountain〗
指河北省邯郸县境的景山
指河南省景山


jǐng
【动】
仰慕〖admire;respect〗
何令人之景慕一至于此。——李白《与韩荆州书》
又如:景伏(敬仰信服);景企(景仰企慕);景附(旧附,随从);景从(比喻紧密追随);景佩(仰慕佩服)

jǐng
【形】
大的〖great〗
景星者,大星也。——《白虎通·封禅》
承天景命。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
又如:景业(大勋业。多指帝位);景福(大福);景山(大山;高山);景功(大功);景员(广大的疆域。员:幅员,疆界)
祥瑞〖lucky〗
辛卯夜,若景光十有二期。——《汉书·武帝纪》
又如:景光(瑞祥的光气。也指恩德);景云(瑞祥的云气);景瑞(吉兆)
高〖high〗。如:景行(崇高光明的德行);景望(崇高的声望)
景德镇
Jǐngdézhèn
〖Jindezhen〗江西省地级市。位于江西东北部,面积3235平方公里,人口50万,为中国著名瓷都,已有近千年的烧瓷史
景点
jǐngdiǎn
〖sightspot〗景物布局集中的地方
景观
jǐngguān
〖landscape〗指某地区或某种类型的自然景色,也指人工创造的景色
森林景观
景况
jǐngkuàng
〖situation〗事物的各种情况;状况;光景
她家的景况越来越好了
景慕
jǐngmù
〖respectandadmire〗景仰;仰慕
他怀着景慕的心情参观雷锋纪念馆
景气
jǐngqì
〖prosperity〗∶经济繁荣、兴旺
〖scenery〗∶景象;景致
眼前呈现一片萧杀的景气
景区
jǐngqū
〖scenicspot〗供游客游览观赏的风景区
自然景区
景色
jǐngsè
〖scene〗风景;景致
一片森林的景色
景深
jǐngshēn
〖depthoffield〗在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围
景胜
jǐngshèng
〖scenicspotsandhistoricalsites〗风景名胜
香山景胜美不胜收
景泰蓝
jǐngtàilán
〖cloisonne〗中国工艺品之一,用铜做胎,把铜丝掐成花纹焊在胎上,填上珐琅彩釉烧制而成。明代景泰年间开始大量制造,珐琅彩釉多用蓝色
景物
jǐngwù
〖scenery〗可供观赏的景色和事物
景物清幽
有何景物。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
景象
jǐngxiàng
〖view〗∶情景;气象
从取景窗看到的景象
〖omen〗∶迹象;征兆
景炎
Jǐngyán
〖theeitleofEmperorZhaoShi’sreigninSongDynasty〗宋端宗赵昰的年号。(1276—1278)
改元景炎。——宋·文天祥《指南录后序》
景仰
jǐngyǎng
〖respectandadmire〗敬佩尊重;仰慕
景遇
jǐngyù
〖circumstances;one’slot〗境况和遭遇
景遇转好
景致
jǐngzhì
〖scenery〗风景
景致新奇

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AYRF 日卜口火

注音 จู้อิน:

– ㄧㄥˇ

– ㄐㄧㄥˇ

拼音 พินอิน:

– yǐng

– jǐng

前缀: 日=[体]太阳。

字身: 京=[用]大的地方。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]日光下自然的形色状况。

体:

风景: 指自然界所呈现的一切。

用:

景况: 自然状况,指当前人生。

景物: 自然状况与万物。

景致: 自然状况之极致。

景象: 自然状况之形象。

景色: 自然状况之形色。

景仰: 见景仰首,指心仪神往。

景气: 自然状况之气势,指经济。

因:

果:

组合字: 暻鐛澋憬撔幜璟

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiengx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ging

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geeng2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : king2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : gyeq

越南音 เสียงเวียดนาม : canhr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!