ลำดับขีดอักษร:晶【jīng】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

晶 [jīng] คริสตัล, ผลึก –> 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว(liquid crystal), 液晶电视 [yèjīngdiànshì] ทีวี LCD (liquid crystal TV), 液晶显示器 [yèjīngxiǎnshìqì] จอ LCD (liquid crystal display)

พัฒนาการตัวอักษร :jīng
〔结晶〕a.物质从液态或气态形成晶体;b.喻珍贵的成果,如“这部作品是他多年研究的晶晶”。
形容光亮:晶莹。晶亮。晶明。亮晶晶。
笔画数:12;
部首:日;
笔顺编号:251125112511
笔顺:竖折横横竖折横横竖折横横

jīng
【形】
(会意。甲骨文字形,从三日,表示光亮之意。本义:光亮,明亮)
同本义〖brilliant;glittering〗
晶,精光也。——《说文》。徐灏曰:“晶即星之象形文。”
天高日晶。——欧阳修《秋声赋》
又如:晶天(清澈明亮的天空);晶沁(亮光透入);晶英(光亮;闪亮);晶波(闪亮的水波)
同“精”〖clear〗。如:晶灵(精灵)
清明;晴朗〖clearandbright;fine;sunny〗
八月凉风天气晶,万里无云河汉明。——宋之问《明河篇》
又如:晶莹;晶天(澄澈明亮的天空)

jīng
【名】
晶体〖crystal〗。如:液晶;结晶;水晶
水晶的简称〖rockcrystal;crystal〗。如:茶晶;墨晶;晶印(水晶印章);晶帘(水晶帘子)
日,太阳〖sun〗。如:晶辉(光辉)
指月亮〖moon〗。如:晶饼(指月亮);晶轮(指月亮);晶盘(指月亮);晶蟾(指明月)
晶格
jīnggé
〖lattice〗晶体点阵
晶光
jīngguāng
〖glitteringlight〗∶发光;闪亮
晶光夺目
晶光闪亮
〖look;expression〗∶喻指神采
晶晶
jīngjīng
〖bright〗明亮
晶晶然如镜之新开。——明·袁宏道《满井游记》
日光晶晶。
晶亮
jīngliàng
〖bright;shining〗晶莹明亮
晶亮的泪珠
晶明
jīngmíng
〖bright;shining〗明亮耀眼
草叶上闪动着晶明的露珠
晶体
jīngtǐ
〖crystal〗原子、离子或分子按一定的空间结构排列而组成的固体,具有规则的外形。如:石英、云母
晶莹
jīngyíng
〖sparklingandcrystal-clear〗明亮澄澈
晶莹的露珠
晶状体
jīngzhuàngtǐ
〖lens,crystallinelens〗眼球的一部分,形状和作用跟凸透镜相似,受睫状肌的调节而改变凸度,能使不同距离的物体的清晰影像投射在视网膜上;也叫“水晶体”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AAA 日日日

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥ

拼音 พินอิน:

– jīng

前缀: 日=[体]太阳。

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [用]日多,象征光辉四射,反光规律。

体:

晶体: 反光规律之物,其结构必规律,是谓晶体。

用:

晶晶: 光辉四射状。

晶莹: 光辉明亮状。

因:

晶化: 使物体结晶,分子规律化,成为固体。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsley

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cieng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zing

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zian1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiⁿ1

日音 เสียงญี่ปุ่น : syau

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : tinhz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!