ลำดับขีดอักษร:村【cūn】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

村 (邨) [cūn] หมู่บ้าน –> 农村 [nóngcūn] หมู่บ้านเกษตรกรรม,村民 [cūnmín] ชาวบ้าน

พัฒนาการตัวอักษร :cūn
乡下聚居的处所:村子。村塾(旧时农村中的私塾)。村民。
粗野:村野。村俗。村话。村气。
笔画数:7;
部首:木;
笔顺编号:1234124
笔顺:横竖撇捺横竖捺


cūn
【名】
(形声。从邑,屯声。本义:村庄)
同本义〖village;hamlet〗
邨,地名。——《说文》。徐铉曰:“今俗作村。”
村中闻有此人,咸来问讯。——陶潜《桃花源记》
僵卧孤村不自哀。——宋·陆游《十一月四日风雨大作》
环村居者皆猎户。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:村坊(村庄);村疃(村庄);村上(村子里);村井(村庄);村公(村中长者);村老(村中父老);村戍(村里守卫之所);村垣(村庄围墙)。又指农村基层组织。如:村正(村司、村吏、村胥,都指村长);村伍(村户);村邑(村镇。引申指故里);村郭(村镇);村范(村规)
乡村,乡下,农村〖country〗
岂无山歌与村笛,呕哑嘲哳难为听。——白居易《琵琶行(并序)》
又如:村田乐(宋元明时表现农村生活的民间舞蹈);村泊(村野,乡村);村务(乡村小酒店;农家);村野匹夫(身居乡野的鄙陋无知之人);村醪浊酒(乡下人自家酿的酒);村姑(农村少女)

cūn
【形】
粗俗;土气〖vulgar;rustic〗。如:村蛮(粗野);村獠(粗笨的人);村夫(乡下人);村言(粗俗的话);村妆(粗俗的打扮);村纣(粗野,粗俗);村顽(粗野,愚蠢);村性(野性,粗野的脾气)
蠢,傻〖stupid;foolish〗。如:村势煞(傻相,蠢样);村沙样势(村村势势。土头土脑,傻里傻气);村厮(傻瓜,乡巴佬);村愚(愚蠢,粗笨)
朴实〖simple〗。如:村憨(朴实憨厚);村朴(朴实)

cūn
【动】
冒犯,用不好听的话伤人〖offend〗
黛玉自悔失言,原是打趣宝玉的,就忘了村了彩云了。——《红楼梦》
村坊
cūnfāng
〖village〗[方言]∶村庄
村夫俗子
cūnfū-súzǐ
〖boorishandvulgarman〗农村中的粗俗乡民
村夫野老
cūnfū-yělǎo
〖villagepeasant〗泛指农村中粗俗的壮年人与老人
周文襄公忱巡抚江南时,尝去驺从入田野间,与村夫野老相语,问疾苦。——《玉堂丛语·行谊》
村姑
cūngū
〖youngwomeninavillage〗农村少女
村落
cūnluò
〖village;hamlet〗村庄
村口
cūnkǒu
〖theentrancetoavillage〗村子的出入口
村民
cūnmín
〖villager〗乡村的百姓
全体村民都跑出来迎接他
村气
cūnqì
〖rustic〗土气;粗俗
村史
cūnshǐ
〖villagehistory〗村庄的历史
村俗
cūnsú
〖vulgar〗
粗俗;鄙俗
谈吐村俗
俗气;土气
他穿戴得太村俗了
村头
cūntóu
〖theendofavillage〗村子的尽头;村口
村学
cūnxué
〖avillageschool〗旧时指农村中的私塾
村野鄙夫
cūnyě-bǐfū
〖blackguard〗具有根深蒂固的腐败堕落的恶劣品性的人,用作君子或先生的对立词
要把屠宰工作做得又快又好,你必须要么雇村野鄙夫要么雇彬彬有礼的人,要么最好雇由彬彬有礼的人指挥的村野鄙夫
村寨
cūnzhài
〖countryside〗村庄;寨子
村寨相连
村长
cūnzhǎng
〖villagehead〗∶统管村庄事务的人
〖omdeh〗∶埃及的一村之长
村镇
cūnzhèn
〖villagesandsmalltowns〗乡村和小市镇
村庄
cūnzhuāng
〖village〗农民聚居的地区
村子
cūnzi
〖village〗村庄

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DDI 木木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄣ

拼音 พินอิน:

– cūn

前缀: 木=[体]树木。

字身: 寸=[体]少许。小篆从邑。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]木少之处,邑之所设;指人伐木为居,乡间人聚居的地方。

体:

乡村: 人少之聚居处。

村舍: 乡村的房屋。

村夫: 村中的居民

村落: 落为一块块不集中状,指聚居处人少且分散。

村姑: 乡村女子。

用:

村野: 见识少且粗野;乡村野外。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shuun

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chuon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuen1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ceng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshuan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : son

韩音 เสียงเกาหลี : con

越南音 เสียงเวียดนาม : thoonz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!