ลำดับขีดอักษร:枷【jiā】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

枷 [jiā] ขื่อสวมนักโทษ –> 枷锁 [jiāsuǒ] เครื่องจองจำ ,เครื่องพันธนาการ

พัฒนาการตัวอักษร :jiā
旧时一种套在脖子上的刑具:枷锁(旧时的两种刑具,喻束缚)。枷号(古代刑法,将犯人上枷,写明罪状示众)。
笔画数:9;
部首:木;
笔顺编号:123453251
笔顺:横竖撇捺折撇竖折横

jiā
【名】
(形声。从木,加声。本义:连枷。脱粒用的农具)
同本义(农具名)〖flail〗
枷,加也。加杖于柄头,以过穗而出其谷也。——《释名·释器用》
刑具名〖cangue〗。旧时一种方形木质项圈,在东方国家使用,以套住脖子,有时还套住双手,作为惩罚
枷,枷锁。——《广韵》
凡死罪枷而拳,流罪枷而梏。——《隋书·刑法志》
又如:枷杻(刑具。木枷和手铐);枷梢(刑具。枷板);枷棒(枷和木杖);枷楔(上枷和楔手指的刑罚)
通“架”。支持或置物的用具,衣架〖clotheshanger〗
男女不杂坐,不同椸(yí,衣架)枷。——《礼记·曲礼上》

jiā
【动】
枷住,上枷〖compeltowearacangue〗
枷天狗,緤坟羊。——马融《广成颂》
又如:枷号(把木枷枷上,标明罪状,号令示众);枷示(上枷示众);枷杖(上枷并杖责);枷革(处于枷刑并予革职)
枷锁
jiāsuǒ
〖yoke;shackles〗旧时的两种刑具。比喻所受的压迫和束缚

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DKSR 木叉(大)侧(尸)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄚ

拼音 พินอิน:

– jiā

前缀: 木=[体]木材。

字身: 加=[用]累加。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]木制工具,以强加于人身者。

体:

连枷: 打谷的用具。

枷锁: 古时在罪犯颈上的刑具。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : ga

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gia

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ga

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ja1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gee5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ke5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : giaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!