ลำดับขีดอักษร:柜【guì】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

柜 (櫃) [guì] ตู้ –> 柜台 [guìtái] เคาน์เตอร์, 衣柜 [yīguì] ตู้เสื้อผ้า(wardrobe)

พัฒนาการตัวอักษร :(櫃)
guì
一种收藏东西用的家具,通常作长方形,有盖或有门:柜子。柜橱。电视柜。掌柜(称商店老板或掌管商店的人。亦称“掌柜的”)。


〔柜柳〕落叶乔木,羽状复叶,小叶长椭圆形,枝韧,可以编筐。性耐湿、耐碱,可固沙,多栽植在路旁做行道树。亦称“元宝枫”、“杞柳”。
笔画数:8;
部首:木;
笔顺编号:12341515
笔顺:横竖撇捺横折横折

匮、櫃
guì
【名】
(形声。从木,匮(guì)声。本义:收藏衣物、书籍的家具)
小匣〖box〗
匮,匣也。从匚,贵声。俗作櫃。——《说文》
将为胠箧探囊发匮之盗。——《庄子·胠箧》
玉与石而同匮兮。——《楚辞·谬谏》
楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,董以桂椒,缀以珠玉,饰以玫槐,辑以悲翠。——《韩非子·外储左上》
后泛指盛放衣物、书籍、文件等用的器具,方形或长方形,一般为木制或铁制〖cabinet〗。如:衣柜;钱柜;碗柜;壁柜
四周高起以蓄水的地方〖quadratebasin〗
江边有田以柜称,四起封圉皆力成。——《元诗选·王祯·柜田》
又如:柜田
柜房,账房,商人保存账册和处理商务的房间或办公室〖countinghouse〗。如:柜身(柜身子。店铺的柜台);柜吏;柜坊;现款都交柜了
老板;掌柜的〖boss;shopkeeper〗
柜有话,你还不明白吗?——清·佚名《小五义》
另见jǔ
柜橱
guìchú
〖cabinet;cupboard〗一种收藏衣物的家具
柜上
guìshang
〖cashier’soffice〗∶柜房
〖shop〗∶商店的柜台
那酒保去柜上叫那妇人舀两角酒下来。——《水浒》二十九回
柜台
guìtái
〖counter;bar〗企业、商店用以隔开本单位工作人员与顾客,来进行交易的长柜
柜桌
guìzhuō
〖hutchtable〗一种桌和柜结合在一起的家具,将桌面向后倾斜,可使它变成椅子或长靠椅
柜子
guìzi
〖cabinet〗见“柜


jǔ
【名】
同“榉”。木名。柜柳,即“榉柳”〖purpleblowmaple〗
柜,柜木也。从木,巨声。俗字作“榉”。似柳,皮可煮作饮。——《说文》
性犹杞柳也。——《孟子》。注:“柜柳也。”
柜,同榉。——《篇海类编》
行马。古时官府门前拦阻通行的障碍物〖barrier〗
设梐柜再重。——《周礼·掌舍故书》
另见guì
柜柳
jǔliǔ
〖purpleblowmaple〗即“榉柳”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DSLC 木侧(尸)緃(中)金

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– guì

前缀: 木=[体]木材。

字身: 匮=[用]藏贵者。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]木制大型的藏物器具。

体:

柜子: 指定词,藏物器具。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyoku

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!