ลำดับขีดอักษร:柴【chái】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

柴 [chái] ฟืน –> 柴油 [cháiyóu] น้ำมันดีเซล, 柴油机 [cháiyóujī] เครื่องยนต์ดีเซล(diesel engine)

พัฒนาการตัวอักษร :chái
烧火用的草木:柴草。柴火。柴门。火柴。木柴。
烧柴祭天:“柴于上帝”。
瘦,不松软:柴鸡。柴心儿。
姓。
笔画数:10;
部首:木;
笔顺编号:2121351234
笔顺:竖横竖横撇折横竖撇捺

chái
【名】
(形声。从木,此声。本义:捆束的细木小柴)
同本义〖faggot〗
大者可析谓之薪,小者合束谓之柴。——《礼记·月令》注
乃取蒙冲斗舰十艘,载燥荻枯柴。——《资治通鉴》
泛指木柴,小木散材,也指作燃料的木柴〖firewood;wood〗
柴,小木散材也。——《说文》
树枳棘与薪柴。——《楚辞·愍命》。注:“枯枝为柴。”
是时东郡烧草,以故薪柴少。——《汉书·沟洫志》
又如:柴荆(乡里用木板、荆条编制而成的门);柴禾(木柴;柴草);木柴;劈柴;柴水(打柴汲水);柴市(木柴交易处);柴山(生长矮小灌木杂草的山)
枯枝,老木〖fuzzstick;oldwood〗。如:柴立(有如枯木的站立。也用来形容人清瘦的样子)


chái
【动】
烧柴祭天。后又写作“祡”〖burnfirewoodandworshipheaven〗
岁二月,东巡守,至于岱宗,柴。——《书·舜典》
柴望秩于山川。——《书·舜典》
柴于上帝。——《礼记·大传》
柴而望祀山川。——《礼记·王制》
注:“柴,祭天告至也。”

chái
【形】
[方言]∶干瘦,皮包骨〖bony〗。如:柴毁(身体衰瘦如枯柴);柴瘠(骨瘦如柴)
柴草
cháicǎo
〖firewood;fuel〗做燃料用的草、木;柴禾
柴达木盆地
CháidámùPéndì
〖CaidamBasin〗青海省西北部的内陆盆地,面积约22万平方公里。西部有许多低山和大片流动沙丘。“柴达木”蒙古语即盐泽之意。盆地中央有中国最大的盐湖察尔汗盐湖,还有煤矿、铅锌矿和石油
柴刀
cháidāo
〖firewoodknife〗伐木打柴用的刀
柴火
cháihuo
〖firewood;faggot〗能燃烧以提供热量的树枝、秸秆、杂草等
柴鸡
cháijī
〖small-sizedchickenwithnohaironthelegs;thin,smallhen〗腿上无茸毛、雌性所生的蛋缺乏光泽的鸡
柴门
cháimén
〖gatemadeofwoodortreetrunk〗用零碎木条木板或树枝做成的门,旧时也比喻贫苦人家
倚杖柴门外,临风听暮蝉。——唐·王维《辋川闲居赠裴秀才迪》
柴米
cháimǐ
〖riceandfuel〗烧柴与稻米
柴米夫妻
柴米油盐
cháimǐ-yóuyán
〖chiefdailynecessities〗泛指日常生活用必需品
柴油
cháiyóu
〖dieseloil〗从石油中分馏出来的一种燃料油,挥发性较润滑油高,较汽油低
柴油机
cháiyóujī
〖dieselengine〗用柴油做燃料的内燃机

zhài
【动】
编木维护四周〖fence〗
〖周武王〗乃封比干之墓,表商容之闾,柴箕子之门。——《淮南子》
又如:柴护(编木围其四面,使不受破坏)
覆盖〖cover〗
掘新井而柴焉。——《管子》
阻塞;闭塞〖stop〗
佞人相汲引而柴正路,俊哲处下位而不见知。——《抱朴子》
又如:柴门(杜门,闭门);柴路(堵塞道路);柴塞(堵塞)

zhài
【名】
通“寨”。防守的栅栏篱障〖defendingfence〗
羽(关羽)闻之,住不渡,而结柴营。——《三国志·吴志》
又如:柴栅(栅栏);柴楂(木栏,栅栏);柴篱(木栅栏,藩篱)
也指村墅〖villa〗
其游止,有孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿柴…。——唐·王维《辋川集序》
另见chái

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YPD 卜心木

注音 จู้อิน:

– ㄔㄞˊ

– ㄓㄞˋ

拼音 พินอิน:

– chái

– zhài

前缀: 木=[体]树木。

字身: 此=[用]这个。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]这个木头,木燃料。

体:

用:

因:

砍柴: 砍木燃料。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zree

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zre

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : za

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chä2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ca5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsha5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sai

韩音 เสียงเกาหลี : si

越南音 เสียงเวียดนาม : saif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!