ลำดับขีดอักษร:棒【bàng】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

棒 [bàng] กระบอง –> 太棒了! เยี่ยมจริงๆ/เก่งมาก, 他是最棒的。 เขาเยี่ยมที่สุด , 很棒 [hěnbàng] เก่งมาก, 棒球 [bàngqiú] เบสบอล

พัฒนาการตัวอักษร :bàng
棍子:木棒。棒子(a.棍子;b.玉米的别称)。棒槌。棒冰。棒球。棒喝(h?)。
体力强,能力大,成绩好,水平高:功课棒。身体棒。
笔画数:12;
部首:木;
笔顺编号:123411134112
笔顺:横竖撇捺横横横撇捺横横竖

bàng
【名】
(形声。从木,奉声。本义:棍,杖)
同本义〖stick;club〗
人马逼战,刀不如棒。——《魏书·尔朱荣传》
又如:棒糖;棍棒;棒打鸳鸯(以强硬手段,破坏他人的夫妇关系,或指阻挠男女的婚事)
〖棒球或板球等运动中用的〗击球物〖bat〗。如:垒球棒

bàng
【动】
用棍棒打〖beatwithastick〗
其或迟违,则赤棒棒之。——《北齐书·琅琊王(萧)俨传》
又如:棒杀(用棍棒打死);棒毒(用棒毒打)

bàng
【形】
[方言]∶好,〖水平〗高。给人留下良好印象的〖good;excellent〗。如:字写得棒;功课棒;玉米长得真棒
[方言]∶肌肉发达的,强健有力的〖strong〗。如:棒实(健壮);棒小伙子
[方言]∶坚硬的,不柔软的(多指食物)〖hard〗。如:棒硬(坚硬)
棒棒糖
bàngbàngtáng
〖lollipop〗放在嘴里吮溶的带棍的硬质糖果
棒冰
bàngbīng
〖popsicle;ice-lolly;ice-stick;ice(frozcn)sucker〗[方言]∶长方形或长圆形带小把儿的冰块;冰棒
棒操
bàngcāo
〖stickexercises〗以棒为器械的艺术体操项目,以摆动、抛接、打击为基本动作完成各种优美造形
棒槌
bàngchui
〖battledore;woodenclubusedtobeatclothesinwashing〗洗衣或弄平衣服用的木杵或短棒
棒喝
bànghè
〖koan〗佛教禅宗祖师接待来学的人时,常常当头一棒或大声一喝,促其领悟。比喻警醒人们的迷悟
棒球
bàngqiú
〖baseball〗
又称棍球、野球。一种由两队进行比赛、每队九人的球类运动,比赛需用球、棒、手套
棒球运动用的球
棒子
bàngzi
〖club,stick〗∶短粗的棍棒
〖maize〗[方言]∶玉米的俗称;也有与“玉米”连称的,如玉米棒子
棒子面
bàngzimiàn
〖cornmeal;cornflour〗[方言]∶玉米面

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DQKQ 木手叉(大)手

注音 จู้อิน:

– ㄅㄤˋ

拼音 พินอิน:

– bàng

前缀: 木=[体]木材。

字身: 奉=[用]双手合持。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]双手合持之木,直且硬的好木头。|[用]好也。

体:

铁棒: 铁做的长直条。

棒子: 指定词,长直的木条。

用:

棒得很: 赞美人能力强。

棒喝: 用棍子打,比喻警醒痴迷者。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : brooyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : brungx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : baon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : paang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pang6

日音 เสียงญี่ปุ่น : bau

韩音 เสียงเกาหลี : boq

越南音 เสียงเวียดนาม : boongr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!