ลำดับขีดอักษร:樊【fán】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

樊 [fán] รั้ว, แซ่ฝาน –> 樊少皇 [Fán Shǎohuáng] ฟานซิ่งหว่อง(ดารานักแสดง)

พัฒนาการตัวอักษร :fán
笼子:樊笼(关鸟兽的笼子,喻不自由的境地)。
篱笆:樊篱(喻对事物的限制)。
纷杂的样子:“樊然淆乱”。

笔画数:15;
部首:木;
笔顺编号:123434341234134
笔顺:横竖撇捺撇捺撇捺横竖撇捺横撇捺

fán
【名】
(形声,棥声。“棥”意思是篱笆,在字中也具有表意作用。本义:篱笆)
同本义〖fence〗
营营青蝇,止于樊。——《诗·小雅·青蝇》
折柳樊圃。——《诗·齐风·东方未明》
庄周游于雕陵之樊。——《庄子·山木》
又如:樊棘(荆棘篱笆);樊鹿(樊篱中的鹿);樊圃(有篱的园圃)
关鸟兽的笼子〖birdorbeastcage〗
泽雉十步一啄,百步一饮,不蕲畜乎樊中。——《庄子·养生主》
又如:樊槛(囚笼)
领域;范围〖field〗
盖学虽粗涉其樊,其为说不能无弊而已。——清·方苞《内阁中书刘君墓表》
旁,边际〖side〗
夏则休乎山樊。——《庄子·则阳》
古地名〖Fancity〗
春秋周京都辖邑,一名阳樊,在今河南省济源县东南
樊城的简称。其城在湖北省襄樊市
姓。如:樊素(白居易家的歌妓。因善歌,有樊口之称)。樊哙(汉时刘邦的勇将,曾多次以勇力使刘邦脱险)

fán
【动】
筑篱围绕〖fence〗
折柳樊圃,狂夫瞿瞿。——《诗·齐风·东方未明》
关在笼中〖cage〗。如:樊絷(拘系于笼中)

fán
【形】
纷杂〖confused〗
樊然淆乱。——《庄子·齐物论》
又如:樊乱(樊然。纷乱);樊萦(纷绕)
樊篱
fánlí
〖fence;(fig)barriers;restriction〗篱笆,比喻对事物的限制
冲破旧的樊篱
樊笼
fánlóng
〖birdcage〗∶鸟笼
〖deadeningconfinementinart,literature;placeofconfinementasabirdcage〗∶比喻不自由的境地
久在樊笼里,复得返自然。——晋·陶渊明《归园田居》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DDK 木木叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˊ

拼音 พินอิน:

– fán

前缀: 棥=[体]木制的笼子,像两木间有空隙状。

字身: 手手=[用]用双手拉。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]关鸟的笼子,像鸟关在笼中,以左右攀拉木条。|[用]隔离。

体:

樊笼: 木制鸟笼。

樊篱: 隔离内外之竹篱。

用:

樊然: 隔离状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : ban

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byan

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : han5

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ben

越南音 เสียงเวียดนาม : phieenf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!