ลำดับขีดอักษร:殿【diàn】

หมวดอักษร: 殳

ความหมายปัจจุบัน :

殿 [diàn] พระราชวัง(palace), วิหาร –> 宫殿 [gōngdiàn] พระราชวัง, 佛殿 [fódiàn] อุโบสก

พัฒนาการตัวอักษร :


殿
diàn
高大的房屋,特指帝王所居和朝会的地方,或供奉神佛的地方:宫殿。宝殿。金銮殿。殿堂。殿阁。殿上虎(喻敢谏之臣)。殿试。
〔殿下〕对亲王或太子的敬称。
在最后:殿后。殿军。
笔画数:13;
部首:殳;
笔顺编号:5131221343554
笔顺:折横撇横竖竖横撇捺撇折折捺
殿
diàn
【名】
(形声。本义:击声)
古代泛指高大的房屋,后专指供奉神佛或帝王受朝理事的大厅〖hall;temple;palace〗
殿,堂之高大者也。——《说文古本考》
苍鹰搏击于殿上。——《战国策·魏策》
王子皇孙,辞楼下殿。——杜牧《阿房宫赋》
中绘殿阁,类兰若(佛寺)。——《聊斋志异》
有举孝子者先上殿。——《汉书·黄霸传》
浮屠北有佛殿一所。——《洛阳伽蓝记·永宁寺》
又如:宫殿(泛指帝王居住的高大华丽的房屋);殿陛(帝王宫殿的台阶。借指朝廷);殿直(在宫殿中值勤的人);殿使(皇帝派遣的使臣);殿脚人(即“殿脚女”。相传隋炀帝巡游江都时,乘龙舟,选美女一千人牵彩缆挽龙舟,号为“殿脚女”);殿兵(后军)
帝王宸居〖palace〗。如:殿省(宫廷与台省。亦指朝廷上下。殿指皇帝的居所);殿院(宫内的殿和院);殿舍(皇宫;佛殿)
殿试〖finalimperialexamination〗。如:殿元(状元的别称);殿榜;殿罚(亦称殿举。因科举考试成绩很差而被取消应试资格)
亦用作帝、后的代称〖emperor,empress〗。如:三殿:指太上皇、皇太后、皇帝
殿
diàn
【形】
最后,最下〖attherear〗
殿,后也。——《广雅》
奔而殿。——《论语·雍也》。集解引马注:“殿在军后。前曰启,后曰殿。”
大殿。——《左传·襄公二十三年》。注:“殿,后军也。”
又如:殿最(古代考核政绩或军功的差等,下等称为“殿”,上等称为“最”)
殿
diàn
【动】
镇抚,镇守〖guard〗
殿天子之邦。——《诗·小雅·采菽》
又如:殿邦(安邦定国)
定,评定〖judge〗
莅之者进不能课其能,退不能殿其不能,才不才一也。——唐·白居易《江州司马厅记》
殿后,压阵〖bringuptherear〗
孟之反不伐,奔而殿。——《论语·雍也》
命李进诚将三千人殿其后。——《资治通鉴·唐宪宗元和十二年》
停,停止〖stop〗
依十二章不枉法例决五十七下,罪经释免,须殿三年,殿期已满。——《元典章新集》
殿春
diànchūn
〖theendofthespringtime〗春季的末尾
殿后
diànhòu
〖bringuptherear〗部队运动时位于最后
殿军
diànjūn
〖rearguard〗∶行军时走在最后的部队
孟反、范燮,殿军后入。——《晋书·王坦之传》
〖apersonwhocomeslastinacontestorlastamongthewinners〗∶体育、游艺竞赛中的最末一名,也指竞赛后入选的最后一名;有时也指第四名(即进入半决赛的四个队中的最后一名)
殿下
diànxià
〖(直接称呼)YourHighness;(间接称呼)HisorHerHighness〗用作对帝后、帝妃及太子、公主、诸亲王的敬称
殿试
diànshì
〖finalimperialexamination〗科举制度中最高一级的考试,在宫廷举行,皇帝亲临主持
殿堂
diàntáng
〖palace〗∶高大建筑物
〖palacehall〗∶也指建筑物的厅堂
寺院内殿堂焕然一新
殿宇
diànyǔ
〖palace;temple;hallbuilding〗雄伟的宫殿建筑

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SCHNE 侧(尸)金斜(竹)钩(弓)水

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– diàn

前缀: 殳=[体]兵器。

字身: 𡱒=[用]相共之处。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]持兵器共守一处,高大之堂,皇宫寺庙的大厅也。|[用]守者,后也。

体:

神殿: 供奉神的庙宇大厅。

宫殿: 皇宫的大厅。

佛殿: 佛寺的大厅。

殿军: 位居于后的军队;又第四名。

殿下: 皇宫的大厅之下者,指皇太子,皇后。

用:

殿堂: 高大的建筑物。

殿后: 居后。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tvvns

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : denh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : die

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : din

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tian7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ten

韩音 เสียงเกาหลี : jen

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!