ลำดับขีดอักษร:沸【fèi】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

沸 [fèi] เดือด –> 煮沸 [zhǔfèi] ต้มให้เดือด, 沸点 [fèidiǎn] จุดเดือด(boiling point)

พัฒนาการตัวอักษร :fèi
开,滚,液体受热到一定温度时,内部发生气泡,表面翻滚,变成蒸气:沸点。沸水。沸涌。沸腾(亦喻事物蓬勃发展或情绪高涨)。沸反盈天(形容人声喧闹,乱成一片)。人声鼎沸。
波涌的样子:沸郁(a.翻涌的样子;b.愤懑不平的样子)。
笔画数:8;
部首:氵;
笔顺编号:44151532
笔顺:捺捺横折横折撇竖

fèi
【形】
(形声。从水,弗声。本义:泉水大量涌出的样子)
同本义〖gushingout〗
沸,滭沸滥泉也。——《说文》。按,涌出之貌。
觱沸槛泉。——《诗·小雅·采菽》
百川沸騰。——《诗·小雅·十月之交》
愤泉秋沸。——北周·庾信《哀江南赋》
又如:沸沸(翻滚涌现的样子;行事迅速果断的样子);沸射(喷射);沸然(水腾涌的样子)
水波翻涌的样子〖surgent〗
宫殿摆簸,云烟沸涌。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:沸波(鸟名。即鱼鹰。因俯冲食水中鱼时扬起波浪);沸渭(水翻腾奔涌的样子);沸泻(水流翻滚奔腾)
名声很响,影响很大〖big-name〗。如:沸传(盛名远扬)
杂乱,纷乱〖disordered〗。如:沸乱(纷乱;烦乱);沸羹(比喻动荡混乱的局势)

fèi
【动】
把水烧开;沸腾〖boil;bubble〗
抽薪止沸,剪草除根。——魏收《为侯景叛移梁朝文》
又如:沸煎(沸滚,沸腾翻滚);沸溢(水翻滚漫出);沸动(翻动)
声音喧闹或嘈杂〖benoisy〗
沸乎暴怒。——司马相如《上林赋》
临河列阵,百余里中,钟鼓之声沸河动地。——《晋书·刘曜载记》
又如:沸喧(沸激。像滚水一样喧闹);沸耳(声音喧腾);沸聒(喧腾,嘈杂);沸闹(喧闹);沸稠(繁密喧腾)

fèi
【名】
沸水〖boilingwater〗
以指挠沸。——《荀子·议兵》
沸点
fèidiǎn
〖boilingpoint〗液体开始沸腾时的温度;特指液体的蒸汽压等于外部压力时的温度,因此,沸点随压力的减少而降低
沸鼎
fèidǐng
〖cauldroncontainingboilingwater〗开水锅,等于说“汤镬”,比喻险绝境地
而将军鱼游于沸鼎之中。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
沸反盈天
fèifǎn-yíngtiān
〖niosy〗形容人声喧嚣杂乱。沸反,像水一样翻腾
你自己荐她来,又合伙劫她去,闹得沸反盈天的,大家看了成个什么样子?——鲁迅《祝福》
沸沸扬扬
fèifèi-yángyáng
〖bubblingwithnoise;heatedwitheveryonespeaking〗沸水蒸腾翻滚,形容众人议论沸腾传播
此事不到半天,外面就沸沸扬扬传开了
沸滚
fèigǔn
〖boiling〗沸腾滚开的样子
沸滚的开水
沸水
fèishuǐ
〖boilingwater〗达到沸点的水
沸腾
fèiténg
〖boil〗∶液体受热到一定温度而急剧气化
〖seethewithexcitement〗∶比喻情绪激昂或兴旺发达
热血沸腾
节日的闹市,人群沸腾

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ELLN 水緃(中)緃(中)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˊ

– ㄈㄟˋ

拼音 พินอิน:

– fú

– fèi

前缀: 水=[体]液体。

字身: 弗=[用]不安状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]水不安状,液体受高热,滚开发生气泡。

体:

用:

沸水: 滚开的水。

沸沸: 滚水翻腾状。

沸点: 滚水之点,指摄氏一百度。

因:

沸腾: 滚水翻腾。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pvds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyoih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hug4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pui3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hutu

韩音 เสียงเกาหลี : bi

越南音 เสียงเวียดนาม : phis

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!