ลำดับขีดอักษร:洁【jié】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

洁 (潔) [jié] สะอาด –> 洁白 [jiébái] ขาวสะอาด, 洗洁精 [xǐjiéjīng] น้ำยาล้างจาน(dishwashing liquid), 简洁 [jiǎnjié] สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ, 清洁的 [qīngjiéde] สะอาด

พัฒนาการตัวอักษร :(潔)
jié
干净:清洁。整洁。纯洁。洁具。洁癖。
廉明,不贪污或指人的品德高尚:廉洁。洁身自好(h刼 )。

笔画数:9;
部首:氵;
笔顺编号:441121251
笔顺:捺捺横横竖横竖折横

潔、絜
jié
【形】
(形声。从水,絜(jié)声。本义:干净,清洁。按:“洁”和“潔”本是不同的两个字。“洁”本音念jí,是河流名,后来成为“潔”的俗字,现在是“潔”的简化字)
同本义〖clean;spotless〗
鲜而不垢,洁也。——《管子·水地》
姑洗所以脩洁百物。——《国语·周语》
直哉维静絜。——《史记·五帝纪》
为人洁白皙。——《乐府诗集·陌上桑》
又如:整洁(整齐清洁);清洁(没有尘土,油垢等);洁癖(过分爱清洁的癖性);洁疾(过分爱清洁的特殊行为);洁粢(洁净的黍稷。粢:供祭祀的谷类)
操行清白,品德高尚〖honest〗
联幼清以廉洁兮。——《楚辞·招魂》
以著其洁。——唐·柳宗元《柳河东集》
风霜高洁。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
又如:洁操(高尚的操守);洁廉(高洁清廉);洁直(品德高尚正直);圣洁(神圣而纯洁)
洁白〖white〗。如:皎洁(明亮而洁白);洁采(洁白的光彩);洁素(洁白素雅;白净)
〖语言〗简明;精炼〖concise〗。如:洁蠲;洁炼(简洁精炼)


jié
【名】
元代民間戏稱和尚为“洁郎”,省稱“洁”〖Buddhistmonk〗
凈扮洁上:“老僧法本,在這普救寺内做長老。”——《西厢記》


jié
【动】
使清洁〖keepclean〗。如:洁齋(清洁其居室,敬肅其心靈);洁樽(洗凈酒樽)
使清白〖clean;clense;preservepurity〗
欲洁其身。——《論語.微子》
修身洁行。——《史記.魏公子列传》
又如:洁行(使行为高洁);洁己(修養己身)
分清〖distinguish;drawacleardistinctionbetween〗
夫際会之間,請命乞身,何哉:欲洁去就之分也。——《三国演義》
洁白
jiébái
〖pure〗∶品行清白純正
〖aswhiteassnow;purewhite〗∶純白
洁白的雪
洁净
jiéjìng
〖clean〗清洁;干净
保持衣服干净
洁身
jiéshēn
〖preserveone’spurity〗使自己保持清白
洁身守道
洁身自好
jiéshēn-zìhào
〖leadanhonestandcleanlife;refusetobecontaminatedbyevilinfluence〗∶維護本身的純洁清廉,而不隨波逐流、趨炎附勢
人洁己以進。與其洁也,不保其往也。——《論語》
〖mindone’sownbusinessinordertokeepoutoftrouble〗∶指衹顧惜自己,不管他人的事

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EQHF 水手斜(竹)火

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jié

前缀: 水=[体]液体。

字身: 絜=[用]以刀理丝,审度。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以水絜度,使无污垢,无垢也。

体:

用:

清洁: 清澈无垢。

因:

洁己: 使自己无垢。

洁净: 绝对无垢。

洁身: 使自己身体无垢。

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kjit

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giad

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : git

越南音 เสียงเวียดนาม : khieets

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!