ลำดับขีดอักษร:浩【hào】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

浩 [hào] 浩荡 (hào dàng)ยิ่งใหญ่เกรียงไกร (hàodàng)มโหฬารพันลึก (การเคลื่อนตัวของขบวน ขบวนฝูงชน หรือ การไหลของน้ำ) 浩茫 (hào máng)กว้างใหญ่ไพศาล 浩繁 (hào fán)มากมายมหาศาล หนักอึ้ง 浩特 (hào tè)เมืองหรือหมู่บ้านของพวกเลี้ยงสัตว์ชาวมองโกล 浩然之气 (hào rán zhī qì)จิตใจที่ซื่อตรงและยิ่งใหญ่ 浩然 (hào rán)1.กว้างใหญ่ไพศาล 浩瀚 (hào hàn)ไพศาล กว้างไพศาล มากมายมหาศาล 浩渺 (hào miǎo)พื้นผิวน้ำกว้างไพศาล พื้นผิวน้ำกว้างสุดลูกหูลูกตา 浩淼 (hào miǎo)พื้นผิวน้ำกว้างไพศาล พื้นผิวน้ำกว้างสุดลูกหูลูกตา 浩浩 (hào hào)1.กระแสน้ำเชี่ยวกราด 2.กว้างใหญ่ไพศาล 浩气 (hào qì)จิตใจอันยิ่งใหญ่เกรียงไกร 浩如烟海 (hào rú yān hǎi)มากมายมหาศาลประดุจมวลหมอกในท้องทะเลกว้าง” “

พัฒนาการตัวอักษร :hào
水大,引申为大和多:浩大。浩繁。浩荡。浩瀚。浩劫。浩淼(亦作“浩渺”)。浩气(盛大刚直之气)。浩如烟海。
笔画数:10;
部首:氵;
笔顺编号:4413121251
笔顺:捺捺横撇横竖横竖折横

hào
【形】
(形声。从水,告声。本义:水势浩大)
同本义〖onrushing〗
浩,浇也。从水,告声。虞书曰:“洪水浩浩。——《说文》。按,浇者,许以声训。”
浩,遶也,水大也。——《字林》
浩,浩流也。——《广雅》
浩浩沅湘。——《楚辞·怀沙》
浩浩瀚瀚。——《淮南子·俶真》
曰浩泽。——《淮南子·地形》
又如:浩波(大波,洪波);浩汗(浩浩,浩然,浩瀚。水盛大的样子);浩洋(水流广阔洪大的样子)
广远;盛大〖vast;grand〗
浩浩,滔天。——《书·尧典》。传:“盛大。”
陈竽瑟兮浩倡。——《楚辞·东皇太一》。注:“大也。”
又如:浩壤(广阔的土地);浩渺(广阔无边);浩然(盛大纯一的样子;不可堵塞的样子;浩然之气的省称);浩烦(浩大繁多);浩滂(盛大)
丰富,众多〖numerous〗
丧祭有余曰浩。——《礼记·王制》。注:“犹饶也。”
又如:浩博(广大众多);浩漫(众多的样子;广阔的样子);浩穰(盛大众多的样子);浩侈(繁多)
远;无边无际〖faraway;boundless;limitless〗
心飞扬兮浩荡。——《楚辞·河伯》。注:“志放貌也。”
又如:浩乎无际(广大无际);浩浩漫漫(大雾无边无际)
通“傲”。傲慢〖arrogant〗
浩倨者则不亲。——《孔子家语·三怨》
又如:浩居(浩裾,浩倨。傲倨,怠慢不恭貌)
浩博
hàobó
〖plentiful;plentyof〗广大众多〖量〗非常多
征引浩博
浩大
hàodà
〖huge;grand;great;vast〗规模巨大
浩大的工程
浩荡
hàodàng
〖vastandmighty〗形容水势汹涌壮阔
青冥浩荡。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
浩荡的长江
浩瀚
hàohàn
〖verygreat〗∶水势广大的样子
浩瀚大海
〖vast〗∶广阔的
浩瀚的沙漠
;大量的
典籍浩瀚
浩浩
hàohào
〖vast,expansive〗∶广阔宏大
浩浩的宇宙
〖(ofwaters)mightyandtorrential〗∶水势很大
浩浩汤汤。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
浩浩长江水,奔流向东海
浩劫
hàojié
〖greatcalamity;catastrophe〗巨大灾难
战争的浩劫
浩阔
hàokuò
〖vast〗广大辽阔
老鹰把老乌龟抓住了,高高飞起,飞到那条浩阔的河流上空,找个水流十分湍急的地方,便把老乌龟抛了下去
浩茫
hàománg
〖boundless〗宽广无际
浩茫的天空没有一丝云彩
浩渺
hàomiǎo
〖(ofwaterextendingtothedistance)〗广阔无边
江湖浩渺足春水。——赵孟頫《送高仁卿还湖州》
浩淼
hàomiǎo
〖(ofwater)extendingintothedistance〗水面广阔
浩淼的洞庭湖
浩气
hàoqì
〖noblespirit〗浩然的正气
浩气四塞。——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
浩气长存
浩如烟海
hàorúyānhǎi
〖voluminous;bevastastheopensea〗广大众多如云烟火海一般。形容书籍、文献、资料等极为丰富
至集部浩如烟海,且或不甚有裨实学,似可缓刊。——俞樾《与刘仲良中丞书》
浩特
hàotè
〖naturalvillagesandcitieswhereMongolianslivein;蒙villageorcity〗蒙古牧民住的自然屯。也指城市
呼和浩特

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EHGR 水斜(竹)土口

– EHQR 水斜(竹)手口

注音 จู้อิน:

– ㄏㄠˋ

拼音 พินอิน:

– hào

前缀: 水=[体]液体。

字身: 告=[用]告知。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]水势可告,声势大也。

体:

用:

浩荡: 声势大而多。

浩繁: 声势大而繁。

浩然: 声势大状。

浩瀚: 声势大而无际。

浩大: 声势大。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : guux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghaux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ho6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : haoj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!