ลำดับขีดอักษร:潮【cháo】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

潮 [cháo] กระแสน้ำขึ้นลง –> 暗潮 [àncháo] คลื่นใต้น้ำ, 潮州 [Cháozhōu] แต้จิ๋ว, 潮汐 [cháoxī] น้ำขึ้นน้ำลง, 潮湿 [cháoshī] ชื้นแฉะ, 落潮 [luòcháo] กระแสน้ำลด, 退潮 [tuìcháo] กระแสน้ำลด, 高潮 [gāocháo] กระแสน้ำที่ขึ้นสูงสุด/ จุดไคลแมกซ์, 涨潮 [zhǎngcháo] กระแสน้ำขึ้น

พัฒนาการตัวอักษร :cháo
海水因为受了日月的引力而定时涨落的现象:潮水。潮汐。涨潮。落潮。潮汛。潮流。潮涌。
像潮水那样汹涌起伏的:思潮。热潮。新潮。潮红。潮热。心潮澎湃。
湿:潮气。返潮。潮湿。
方言,技术不高:手艺潮。
笔画数:15;
部首:氵;
笔顺编号:441122511123511
笔顺:捺捺横横竖竖折横横横竖撇折横横

cháo
【名】
(形声。从水,朝声。本义:海水的涨落)
同本义〖tide〗
潮,水朝宗于海。——《说文》
牛女为江潮。——《春秋·元命苞》
水朝夕而至曰潮。——《初学记卷六水》
有江盗百艘,张帜乘潮,阑入内地。——清·邵长蘅《阎典史传》
又如:大潮,小潮;低潮;退潮;落潮
比喻大规模的社会变动或运动发展的起伏形势〖tidalcurrent;socialupsurge〗。如:风潮;工潮;学潮;暗潮;思潮;怒潮
气温变化或持续一段时间的炎热或寒冷的天气〖wave〗。如:寒潮;热潮
微湿,潮气〖damp〗。如:防潮;回潮;潮润;火柴受潮了

cháo
【动】
两颊透出〖besuffusedwith〗。如:潮面(〖某种气色〗涌上面部);潮红

cháo
【形】
[方言]∶成色不足、质量低劣〖low〗。如:潮银(回过炉或成色不好的银子);潮金
技术不高的〖inferior〗。如:手艺潮
潮红
cháohóng
〖redcoloronone’scheeks〗脸颊泛起红晕
潮解
cháojiě
〖deliquescence〗因空气中水分含量大而使固体物质溶解的一种现象
潮流
cháoliú
〖tide〗∶由潮汐引起的水的流动
〖flowofthetide;current;trend〗∶比喻社会变动发展的趋势
改革的潮流,不可逆转
潮气
cháoqì
〖moisture;dampness;humidity〗指空气中水分的含量
北京七、八月的空气中,潮气较大
潮润
cháorùn
〖damp〗∶潮湿;湿润
海风轻轻吹来,使人觉得潮润而有凉意
〖fulloftears〗∶〖眼睛〗含有泪水
说到这儿,她两眼潮润了,转脸向窗外望去
潮湿
cháoshī
〖damp;clammy;moist〗含水分比正常状态下多;湿度大
潮湿的衣服
潮湿的气候
潮水
cháoshuǐ
〖tidalwater;tidewater〗受潮汐影响而定期涨落的水
潮位
cháowèi
〖tideheight〗潮水达到的高度
潮汐
cháoxī
〖tidalwave;morningandeveningtides〗海水的定时的涨落,由月球和太阳的引力所造成。早潮叫潮,晚潮叫汐
潮汛
cháoxùn
〖springtide〗每年固定出现的涨潮期
潮涨潮落
cháozhǎng-cháoluò
〖floodtideandlowtide〗用潮水的涨落比喻事情的起伏变化
你别着急!办事很难一帆风顺,潮涨潮落,总是难免的

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EJJB 水交(十)交(十)月

注音 จู้อิน:

– ㄔㄠˊ

拼音 พินอิน:

– cháo

前缀: 水=[体]液体。

字身: 朝=[体]早晨。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]早晚定时涨落的水势,水气盛。

体:

潮汐: 对比词,白天为潮,夜晚为汐。

思潮: 像水势起伏的思绪。

风潮: 像水势起伏的风,指影响力。

湿潮: 物体中水多,空气中水气盛。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : rcew

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : drieu

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ceu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chao2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ciu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dio5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tiau5

日音 เสียงญี่ปุ่น : teu

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : trieeuf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!