ลำดับขีดอักษร:灸【jiǔ】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

灸 [jiǔ] ฝังเข็ม,รมยา –> 针灸 [zhēnjiǔ] การฝังเข็ม(acupuncture), 针灸医生 [zhēnjiǔyīshēng] แพทย์ฝังเข็ม

พัฒนาการตัวอักษร :jiǔ
烧,中医的一种医疗方法。用艾叶等制成艾炷或艾卷,烧灼或熏烤人身的穴位:针灸(针刺与艾灸的合称)。
笔画数:7;
部首:火;
笔顺编号:3544334
笔顺:撇折捺捺撇撇捺

jiǔ
【动】
(形声。从火,久声。本义:用艾火烧灼。中医的一种疗法)
同本义〖cauterize〗
灸,灼也。——《说文》
所谓不病而灸,无忧而自默。——向秀《难养生论》
又如:灸刺(艾灸和针刺);灸客(接受灸疗的病人);灸眉(用艾炷烧灼眉头以治狂疾);灸师(以灸术治病的医师)
烧灼〖burn〗。如:灸灼(烧灼);灸发(烧灼头发)
拄,支撑〖support〗
灸诸墙,以眡其桡之均也。——《周礼》
堵塞〖stopup〗
灸晒
jiǔshài
〖bake〗用热烤干或烤硬
太阳灸晒的泥地
灸治
jiǔzhì
〖moxibustiontreatment〗用灸法医治

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NOF 钩(弓)人火

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡˇ

拼音 พินอิน:

– jiǔ

前缀: 火=[用]火烧。

字身: 久=[用]时间很长。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]在皮肤上烧艾叶,用灼热的方法来治病。

体:

针灸: 中医用金针及烧艾叶治病。

灸经: 论灼体疗病之法的经典。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwlvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jou3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ku3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kiu

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwus

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!