ลำดับขีดอักษร:炊【chuī】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

炊 [chuī] หุงอาหาร –> 炊具 [chuījù] เครื่องครัว

พัฒนาการตัวอักษร :chuī
烧火做饭:炊事。炊烟。巧妇难为无米之炊。
笔画数:8;
部首:火;
笔顺编号:43343534
笔顺:捺撇撇捺撇折撇捺

chuī
【动】
(形声。从火,吹省声。本义:烧火做饭)
同本义〖cookmeal〗
析骸而炊之。——《公羊传》
一人炊之。——《汉书·枚乘传》
先炊之属。——《史记·封禅书》。注:“先炊,古炊母之神也。”
急应河阳役,犹得备晨炊。——杜甫《石壕吏》
又如:炊米(煮饭);炊人(厨子);炊妇(煮饭的妇人);吹家子(古代军中掌管炊事的人);吹沙成饭(比喻徒劳无功)
烧火〖fire〗。如:炊桂(柴薪少而难得,价值昂贵如桂。比喻生活环境艰难,日用品得之不易);炊骨(烧人骨)
炊饼
chuībǐng
〖steamedcake〗发面夹油、芝麻酱等蒸成的饼
假如你每日卖十扇笼炊饼,你从明日为始,只作五扇笼出去卖。——《水浒传》
炊火
chuīhuǒ
〖fireusedtocookmeal〗[方言]
烧火
在灶下炊火
烧饭的烟火;比喻子孙后代
炊具
chuījù
〖cookingutensils〗做饭用的器具、器皿
炊沙作饭
chuīshā-zuòfàn
〖workfruitlessly〗本出自唐诗“炊沙作饭岂堪吃”一句。后用以比喻空费其力,徒劳无功
炊事
chuīshì
〖cooking;kitchenwork〗与烹饪有关的事务
炊烟
chuīyān
〖smokefromkitchenchimneys〗烹制饭菜形成的烟气
炊烟袅袅
炊帚
chuīzhou
〖abrushforcleaningpotsandpans〗用于刷锅洗碗的刷子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FNO 火钩(弓)人

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄟˋ

– ㄔㄨㄟ

拼音 พินอิน:

– chuì

– chuī

前缀: 火=[体]能量发出光热的形式。

字身: 欠=[用]取吹字音义。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]火不足,吹气,指烧煮食物。

体:

炊事: 煮饭的事。

炊烟: 生火烧煮食物所起的烟。

用:

因:

炊饭: 烹煮食物。

炊累: 气积累而飘动上升

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khjol

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjye

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : coi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cuee1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsher1

日音 เสียงญี่ปุ่น : suwi

韩音 เสียงเกาหลี : cui

越南音 เสียงเวียดนาม : sooiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!