ลำดับขีดอักษร:焚【fén】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

焚 [fén] เผา –> 焚烧 [fénshāo] เผาไหม้, 心急如焚 [xīnjírúfén] ใจร้อนดั่งไฟ

พัฒนาการตัวอักษร :fén
烧:焚烧。焚毁。焚化。焚香。焚书坑儒。焚膏继晷(“膏”,油脂;“晷”,日影;形容夜以继日地用功读书或努力工作)。忧心如焚。
燃烧
笔画数:12;
部首:火;
笔顺编号:123412344334
笔顺:横竖撇捺横竖撇捺捺撇撇捺

fén
【动】
(会意。从火,从林。甲骨文字形,象火烧丛木。古人田猎,为了把野兽从树林里赶出来,就采用焚林的办法。本义:烧山)
用火烧山林宿草。〖burnweedsandtill〗
焚,烧田也。——《说文》
焚咸丘。——《公羊传·桓公七年》。传:“焚之者何,樵之也;樵之者何,以火攻也。”
焚林而田。——《韩非子·难一》
烧〖burn〗
焚,烧也。——《广雅》
焚如死如弃如。——《易·离》
遂从而尽焚之。——《左传·成公十三年》
乃焚大槐。——《庄子·外物》。司马注:“谓霹雳时烧大树也。”
焚百家之言,以愚黔首。——汉·贾谊《过秦论》
焚拜如前人。——《聊斋志异·促织》
又如:玩火者必自焚;焚舟(烧毁渡船);焚池(祭祀时焚化祭品的器物);焚黄(烧掉黄表纸。祭告家庙祖坟,祷文写在黄表纸上);焚灼(烧、焚烧);焚帛(焚烧纸帛)
旧时的一种酷刑。用火烧死〖burn〗
焚炙忠良。——《书·泰誓上》
凡杀其亲者焚之。——《周礼·掌戮》
炙;烤〖roast〗。如:焚枯(烤煮干鱼);焚枯食淡(烤干鱼,食薄味)
焚化
fénhuà
〖incinerate;cremate;burnup〗把尸骨、神像、纸钱等烧掉
焚毁
fénhuǐ
〖burndown〗烧坏;烧毁
焚烧
fénshāo
〖burn;setonfire〗烧毁,烧尽
千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。——明·于谦《石灰吟》
焚书
fénshū
〖bookburning〗销毁被认为在政治上或对社会有害或具有颠覆性的著作或图片,或由有这种思想或行动的人所著的作品
焚书坑儒
fénshū-kēngrú
〖burningbooksandburyingConfucianscholarsalive〗指秦始皇焚烧典籍、坑杀儒生之事——亦作“燔书坑儒”
焚香
fénxiāng
〖burnjosssticks〗∶烧香
焚香拜佛
〖lightjosssticks〗∶点燃香支
焚香祷告

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DDF 木木火

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣˋ

– ㄈㄣˊ

拼音 พินอิน:

– fèn

– fén

前缀: 林=[体]丛木

字身: 火=[体]燃烧。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]燃烧林木。

体:

用:

焚烧: 燃烧。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bun

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ven

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ung5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hun5

日音 เสียงญี่ปุ่น : hun

韩音 เสียงเกาหลี : bun

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!