ลำดับขีดอักษร:狡【jiǎo】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

狡 [jiǎo] “

พัฒนาการตัวอักษร :jiǎo
诡诈:狡猾。狡诈。狡黠。狡辩。狡赖。
多力,壮健:壮狡。
笔画数:9;
部首:犭;
笔顺编号:353413434
笔顺:撇折撇捺横撇捺撇捺

jiǎo
【名】
(形声。从犬,交声。本义:小狗)
同本义〖youngdog〗
狡,少狗也。匈奴地有狡犬,巨口而黑身。——《说文》
狡狗之死也。——《淮南子·俶真》
又如:狡犬(狡狗。少壮的狗)
传说中的兽名〖abeastinlegend〗
有兽焉,其状如犬而豹文,其角如牛,其名曰狡。——《山海经》

jiǎo
【形】
狡猾;狡诈〖artful;crafty;cunning〗
狡,狯也。——《广雅》
小儿戏谓之狡狯。——《通俗文》
乌鸟之狡,虽善不亲。——《管子·形势》。注:“谓猜也。”
东方之钜狡也。——《吕氏春秋·尊师》。注:“猾也。”
狡兔有三窟。——《战国策·齐策四》
又如:狡强(狡赖强辩);狡客(狡滑的人);狡竖(狡猾的人);狡扇(阴谋煽动);狡桀(狡猾诡诈)
壮健骁勇〖sturdyandbrave〗
狡,健也。——《广雅》
又如:狡悍(壮健勇武);狡勇(狡诈勇悍)
急促〖fast〗
时奏狡弄。——王褒《洞箫赋》。注:“急也。”
又如:狡捷(灵活敏捷);狡弄(急促雄壮的短曲)
狂暴〖violent〗
乱气狡偾。——《左传·僖公十五年》
伪孽昏狡。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
又如:狡虫(凶恶的害虫);狡愤(暴躁不安);狡戾(狂暴乖张);狡暴(狡猾凶暴)
通“姣”〖beautiful〗
及见狡童。——《诗·山有扶苏》
又如:狡好(容貌秀丽);狡童(漂亮而无实才的少年);狡泽(佼美而光泽)
狡辩
jiǎobiàn
〖indulgeinsophistry〗诡辩;把无理的事说得似乎很有理
需要采取决定性的行动时,无意去狡辩
狡猾,狡滑
jiǎohuá,jiǎohuá
〖crafty〗诡诈不可信,狡诈刁钻
狡猾的敌人引人上钩
狡计
jiǎojì
〖wile〗狡猾的计策;狡诈的计谋
狡捷
jiǎojié
〖vigorousandnimble〗灵活敏捷
狡谲
jiǎojué
〖craftyandtreacherous〗狡猾诡谲;滑头
狡赖
jiǎolài
〖deny(byresortingtosophistry)〗颠倒黑白、狡猾地强辩抵赖
狡兔三窟
jiǎotù-sānkū
〖awilyrabbithasthreeburrows-elaborateprecautionsmadeforself-protection〗狡黠的野兔筑巢时备有相通的三个洞窟。比喻为将来躲避灾祸计虑得十分周密
狡黠
jiǎoxiá
〖cunning〗狡猾;诡诈
设下圈套和陷井的狡黠的诡计
狡诈
jiǎozhà
〖deceitful〗阴险狡猾,诡计多端

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHYCK 叉(大)斜(竹)卜金叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄠˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎo

前缀: 犬=[体]兽性。

字身: 交=[用]交错。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]兽性交错,不可捉摸,疑戾。

体:

用:

狡赖: 疑戾赖皮。

狡猾: 疑戾不可信。

狡狯: 疑戾不可信。

狡辩: 疑戾之辩。

狡谲: 疑戾多谲。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kreewx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kraux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kau2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gyo

越南音 เสียงเวียดนาม : giaor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!