ลำดับขีดอักษร:猾【huá】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

猾 [huá] 老奸巨猾 (lǎo jiān jù huá)คนเจ้าเล่ห์ มนุษย์เจ้าเล่ห์ 猾 (huá)กลับกลอก 狡猾 (jiǎo huá )สับปลับ, กลับกลอก, ปลิ้นปล้อน, น้ำกลิ้งบนในบอน 奸猾 (jiān huá )คดในข้องอในกระดูก,ปลิ้นปล้อน ” “

พัฒนาการตัวอักษร :huá
奸诈:狡猾。猾头。
笔画数:12;
部首:犭;
笔顺编号:353255452511
笔顺:撇折撇竖折折捺折竖折横横

huá
【形】
(形声。从犬,骨声。本义:狡诈,狡猾)同本义〖cunning;crafty;sly〗
猥胥报充里正。——清·姚鼐《登泰山记》
又如:猾虏(狡猾之徒);猾伯(最狡猾虚妄的人);狡胥(狡猾的小吏);猾恶(狡猾奸恶)

huá
【动】
扰乱;侵犯〖invade〗。如:猾乱(扰乱;作乱);猾夏(扰乱华夏)
弄,播弄〖play〗
遇兆,挟以衔骨,齿牙为猾,戎夏交捽。——《国语》

huá
【名】
奸恶的人〖treacherousperson〗。如:猾头(狡猾、刁滑的人)
猾黠
huáxiá
〖crafty;deceitful;sly;tricky;cunning〗狡诈
里胥猾黠。——《聊斋志异·促织》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHBBB 叉(大)斜(竹)月月月

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄚˊ

拼音 พินอิน:

– huá

前缀: 犬=[体]兽性。

字身: 骨=[体]取滑字音义。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]兽之性滑,不可信也。

体:

用:

狡猾: 多变不可信。

猾头: 不可信者。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gruud

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghruet

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vaeq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : vat

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hua5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : waat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gug8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kut8

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwatu

韩音 เสียงเกาหลี : hoar

越南音 เสียงเวียดนาม : hoatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!