ลำดับขีดอักษร:甸【diàn】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

甸 [diàn] –> 缅甸 [miǎndiàn] ประเทศพม่า

พัฒนาการตัวอักษร :diàn
古代指郊外的地方。
田野的出产物:“纳货贝于君,则曰纳甸于有司”。
治理。

tián
古同“畋”,打猎。

shèng
古同“乘”,古代划分田、里的名称。
笔画数:7;
部首:田;
笔顺编号:3525121
笔顺:撇折竖折横竖横

diàn
【名】
(会意。从田,包省声,田亦声。本义:王田)
古时都城的郭外称郊,郊外称甸〖outersuburbs〗
甸,天子五百里地。——《说文》。段注:“甸,王田也。”
五百里甸服。——《书·禹贡》。注:“为天子服治田也。”
千里之内曰甸。——《礼制·王制》
甸服。——《周礼·夏官·职方式》。注:“甸,田也。治田入谷也。”
又如:甸地;甸邑;甸服(古制称离王城五百里的区域;泛指京城附近的地方);甸畿(古代九畿之一。京畿方千里称国畿。其外方五百里,称侯畿;又其外方五百里称畿)
田野〖field〗
潮平见楚甸,天际望维扬。——唐·刘希夷《江南曲》
田野出产物〖outputofthefield〗
又如:甸粟(京畿王田生产的谷物);甸役(田猎的力役);甸祝(古官名。周礼春官之属,掌管四时田猎祭祀之事)
古代管理柴薪的官〖officialinchargeoffirewood〗
诸侯宾至,甸设庭燎。——《左传》
甸师,古代管理田事的官〖officialinchargeoffield〗
甸粟而纳之三宫。——《谷梁传·桓公十四年》。注:“甸,甸师,掌田之官也。”
又如:甸人(古官名。掌管藉田及供野物等事务);甸师(即甸人);甸官(甸畿官署)
用以放牧动物的土地或适用于这一用途的土地〖pasture〗。如:四丘为甸

diàn
【动】
治理〖manage〗
维禹甸之。——《诗·小雅·信南山》
又如:甸邑(治理县邑)
挺〖standupright〗
甸儿
diànr
〖goldenflower〗亦作“钿儿”,也叫花钿。一种嵌金花的首饰
他要打一件九凤甸儿。——《金瓶梅词话》
甸子
diànzi
〖pasture〗放牧的草地

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PW 心方(田)

注音 จู้อิน:

– ㄊㄧㄢˊ

– ㄉㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– tián

– diàn

前缀: 田=[体]土地。

字身: 勹=[用]象人弯腰曲可包之形。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]可包之地,王城外五百里内之地;又田野之物。|治也。

体:

甸服: 古时天子所耕之地,离王城五百里。

甸地: 郊外之地。

甸人: 古时官名,掌郊野之官。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lciiys

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : denh

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : din

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tian7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ten

韩音 เสียงเกาหลี : jen

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!