ลำดับขีดอักษร:界【jiè】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

界 [jiè] เขต, ขอบเขต, อาณาจักร, ครั้ง –> 世界 [shìjiè] โลก, 世界杯 [shìjièbēi] ฟุตบอลโลก(World Cup) เช่น 我想看世界杯。 ฉันอยากดูการแข่งขันฟุตบอลโลก, 第29届奥林匹克运动会。 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29

พัฒนาการตัวอักษร :jiè
边境,一个区域的边限:界石(标志地界的石碑或石块)。界标。界址。界线(a.两个地区分界的线;b.不同事物的分界;c.某些事物的边缘)。界限(a.不同事物的分界;b.尽头处,限度)。地界。
范围:眼界。世界。自然界。
按职业或性别等所划的人群范围:教育界。科学界。各界人士。
指大自然中动物、植物、矿物等的最大的类别:无机界。有机界。
地层系统分类的最高一级,相当于地质年代中的“代”。“界”以下为“系”。
笔画数:9;
部首:田;
笔顺编号:251213432
笔顺:竖折横竖横撇捺撇竖

jiè
【名】
(会意。从田,介声。本义:边垂,边境)
同本义〖boundary〗
界,境也。——《说文》。按,田畔也。
界,垂也。——《尔雅》
田边谓之界。——《急就篇·顷町界亩》颜注
诸吏卒民非其部界而擅入他部界。——《墨子·号令》
去门十里以为界。——《韩非子·五蠹》
域民不以封疆之界。——《孟子·公孙丑下》
至燕南界。——《战国策·燕策》
迎公子于界。——《史记·魏公子列传》
境界危恶。——宋·文天祥《指南录后序》
又如:界分(分界处;地界);界约(两国为明定疆界的界址而缔结的条约);界贼(扰乱国境的盗贼);界至(指边界)
界限;范围〖acertainscopeorextent〗
是非之封界,分职名象之所起。——《荀子·正议》
求而无度量分界,则不能不争。——《荀子·礼论》
奢俭之中,以礼为界。——《后汉书·马融传》
又如:界说(逻辑名词。即定义);界身子(北宋开封的一街巷名,为当时的商业区);界程(界限和范围);界墙(作为分界的墙壁)
指某一特殊的境域〖field〗
蓬莱仙界海门通。——刘沧《宿题天霁寺诗》
又如:境界;上界;下界;外界;租界
职业、工作或性别等相同的一些社会成员的总体〖circle〗。如:各界;知识界;新闻界;教育界
自然界物质的三大基本分界之一〖kingdom〗。如:植物界;动物界
地层系统分类的最高一级,相当于地质年代中的代。界以下为系〖group〗。如:古生界
书纸上的行格,上下框为栏,直行为界〖check〗。如:界方(用以压纸的条状文具,也叫“界尺”);界行(纸或绢上的直行格);界笔(一种用于划直线的画笔)

jiè
【动】
毗邻,毗连;接界〖beboundby〗
三国之与秦壤界而患急。——《战国策·秦策》
又如:东界黄海;界边(边界相接);界天(接天)
划分〖demarcate〗
瀑布飞流以界道。——孙卓《游天台山赋》
又如:界破(划破);界别(划分;区别);界朱(用红笔划成行格);界路(交叉路口);界断(划断;分开)
离间〖alienate;sowdiscordamong〗
〖范雎〗界泾阳,抵穰侯而代之。——扬雄《解嘲》
隔开〖separate〗。如:界断(分隔开);界稻(农历十一月播种,次年四月收获的一种界于两年之间的稻);界隔(隔开);界障(界隔的屏障)
界碑
jièbēi
〖boundarytablet(mark;marker)〗作为地界标志的石碑
界标
jièbiāo
〖landmark〗表示地界的标志
界定
jièdìng
〖define〗∶逻辑学术语,即下定义
警察机关如何界定?是否包括调查局宪兵部必须廓清
〖devide〗∶划分,决定
如果以成绩来界定孩子的好坏,那就违反了教育原则
界沟
jiègōu
〖sulcusterminalis〗
把舌头的前三分之二与后三分之一分开的V形沟,它容纳轮廓乳头
心脏右心房外边的浅沟
界河
jièhé
〖boundaryriver〗两国或两地区分界的河流
界划
jièhuà
〖divide〗划分(界线)
这条大河界划着平原和丘陵
界画
jièhuà
〖drawlineswiththeaidofarulerindrawingpalatialbuildings〗国画的一种画法,用界尺作线,精细地画出以宫殿楼台为主体的画,也指这样的画儿
界面
jièmiàn
〖interface〗两物体之间的接触面
界石
jièshí
〖boundarystoneortablet〗作为地界标志的石碑或石头
界说
jièshuō
〖definition〗定义的旧称
界外球
jièwàiqiú
〖out-of-bounds〗∶出界。出了限定的游戏范围,出了游戏场地,在边线或边线以外
〖foulball〗∶打出的棒球滚出内场的边线或落在界外
界限
jièxiàn
〖boundary〗∶〖领土或运动场〗边界;分界线
〖dividingline〗∶事物之间的分界
划清界线
〖limit〗∶限度;止境
〖divide〗∶分隔;划分
长江天堑,界限南北
界线
jièxiàn
〖boundaryline〗∶两个地区之间划分边界的线
〖demarcationline〗∶不同事物的分界线
〖limits〗∶某些事物的边缘;边线
房基地的界线得划清了
界域
jièyù
〖boundary〗两国或两地区交界的地域
界约
jièyuē
〖boundarytreaty〗两国确定边界的条约
界址
jièzhǐ
〖boundary〗确定土地边界的地方
界纸
jièzhǐ
〖checkedpaper〗古时称画有方格的纸
界柱
jièzhù
〖terminus〗标示边界的柱
界桩
jièzhuāng
〖boundarymarker(stone,tablet)〗作为地界标志的桩子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WCLL 方(田)金緃(中)緃(中)

– WOLL 方(田)人緃(中)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˋ

拼音 พินอิน:

– jiè

前缀: 田=[体]可耕种的土地。

字身: 介=[体]人在两者之间,界面。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]土地之介,系统之分际。

体:

界域: 分际之域。

界限: 分际之限。

界尺: 分际之尺。

界说: 分际之说。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kreeds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kraih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gie

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gai3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kai3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : gyei

越南音 เสียงเวียดนาม : giowis

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!