ลำดับขีดอักษร:痕【hén】

หมวดอักษร: 疒

ความหมายปัจจุบัน :

痕 [hén] ร่องรอย –> 划痕 [huáhén] รอยขีดข่วน, 痕迹 [hénjì] ร่องรอย, 凹痕 [āohén] รอยบุ๋ม, 疤痕 [bāhén] รอยแผลเป็น, 吻痕 [wěnhén] รอยจูบ

พัฒนาการตัวอักษร :hén
创伤痊愈后留下的疤,亦泛指斑迹:痕印。痕迹。痕瘕(疤痕。喻曾犯有罪案的人)。伤痕。泪痕。裂痕。
笔画数:11;
部首:疒;
笔顺编号:41341511534
笔顺:捺横撇捺横折横横折撇捺

hén
【名】
(形声。从疒(chuáng),表示与疾病有关,艮(gèn)声。本义:疮伤痊愈后留下的疤)
同本义〖scar〗
痕,胝瘢也。——《说文》
创瘢曰痕。——《通俗文》
又如:痕瑕(瘢痕,斑点);痕挞(伤痕);痕瘕(疤痕。比喻曾犯过罪);伤痕
泛指痕迹〖imprint;track;mark〗
鸟归沙有迹,帆过浪无痕。——贾岛《江亭晚望》
苔痕上阶绿。——唐·刘禹锡《陋室铭》
空余泪痕。——清·林觉民《与妻书》
又如:痕垢(污垢);痕印(痕迹;烙印);痕沫(水沫的痕迹);痕秽(污秽的痕迹);痕影(痕迹)
影子。特指阴影〖shadow〗。如:痕累(因事牵连而受累);痕路(指物体镶嵌的纹路)
痕迹
hénjì
〖mark;vestige;trace〗某物经过的可觉察的形迹(如船的航迹、足迹线或轮辙)
雪橇在雪地上留下的痕迹
他的写作有着草率的痕迹

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KAV 叉(大)日纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄣˊ

拼音 พินอิน:

– hén

前缀: 疒=[体]现象。

字身: 艮=[用]止也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]现象终止后所留下可见之迹。

体:

疤痕: 皮肤上伤愈之迹。

痕迹: 可见之迹。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gvvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : han

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hung5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hern5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kon

韩音 เสียงเกาหลี : hln

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!