ลำดับขีดอักษร:碑【bēi】

หมวดอักษร: 石

ความหมายปัจจุบัน :

碑 [bēi] ศิลาจารึก(tablet) –> 纪念碑 [jìniànbēi] อนุสาวรีย์(memorial monument), 碑记 [bēijì] บันทึกบนศิลาจารึก

พัฒนาการตัวอักษร :bēi
刻上文字纪念事业、功勋或作为标记的石头:石碑。丰碑。墓碑。口碑。碑文。碑碣。碑刻(刻在碑上的文字或图画)。碑拓(t?)。碑帖。碑林。里程碑(a.设于道路旁边用以记载里数的标志;b.喻在历史发展进程中可以作为象征或标志的大事)。有口皆碑。
笔画数:13;
部首:石;
笔顺编号:1325132511312
笔顺:横撇竖折横撇竖折横横撇横竖

bēi
【名】
(形声。从石,卑声。本义:古时宫、庙门前用来观测日影及拴牲畜的竖石)
竖石〖uprightstone〗
碑,竖石也。——《说文》
上当碑南陈。——《仪礼·聘礼》。注:“宫必有碑,所以识日景引阴阳也。宗庙则丽牲焉以取毛血。其材,宫庙以石,窆用木。”
公室设丰碑。——《礼记·檀弓》
君牵牲…既入庙门,丽(拴)于碑。——《礼记·祭义》
石碑。石上刻着文字,作为纪念物或标记,也用以刻文告。秦代称刻石,汉以后称碑〖stonetablet〗
碑,被也。此本葬时所设也。施鹿卢以绳被其上,引以下棺也。臣子追述君父之功,美以书其上,后人因焉。无故建于道陌之头显见之处,名其文就谓之碑也。——《释名·释典艺》
有碑仆道。——宋·王安石《游褒禅山记》
有碑载其事。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
又如:楔形碑;碑文;碑记;石碑;丰碑;界碑;路碑;墓碑;里程碑
碑文,文体的一种〖inscription〗。如:碑拓(碑刻的拓本)
碑额
bēi’é
〖toppartofatablet〗碑首。碑头及其题字
碑记
bēijì
〖arecordofeventsinscribedonatablet〗刻在碑上的记事文章
碑碣
bēijié
〖stonetablet〗∶碑刻的统称
荆楚碑碣皆协所书。——《南史·颜协传》
碑刻
bēikè
〖inscriptionsonatablet〗刻在碑上的文字或图画
碑林
bēilín
〖theForestofSteles〗众多石碑竖立如林之地
长安旧府学内有碑林,萃石刻六百余种
碑铭
bēimíng
〖inscriptionsonatablet〗碑文和铭文。有韵的碑文,叫铭
碑帖
bēitiè
〖arubbingfromastoneinscription〗石碑的拓本
碑亭
bēitíng
〖stelepavilion〗对石碑起保护作用的亭子
碑文
bēiwén
〖inscriptiononatablet〗刻在石碑上的文词
碑志
bēizhì
〖arecordofeventsinscribedonatablet〗碑文和墓志
碑座,碑座儿
bēizuò,bēizuòr
〖pedestalofthetablet〗碑下的石座儿

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MRHWJ 横(一)口斜(竹)方(田)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄟ

拼音 พินอิน:

– bēi

前缀: 石=[体]质地坚硬的土。

字身: 卑=[用]低贱。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]石植于地者,刻有文字的竖石。

体:

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pre

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pie

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bi1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pi1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : bi

越南音 เสียงเวียดนาม : biz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!