ลำดับขีดอักษร:碱【jiǎn】

หมวดอักษร: 石

ความหมายปัจจุบัน :

碱 (堿) [jiǎn] ด่าง(alkali) –> 土壤碱度 [tǔrǎng jiǎndù] ความเป็นด่างของดิน

พัฒนาการตัวอักษร :



jiǎn
含在土里的一种物质,化学成分是碳酸钠,用做洗涤剂,亦用来中和发面中的酸味:碱土。碱化。碱荒。
化学上称能在水溶液中电离而生成氢氧离子(OH-)的化合物,如氢氧化钠等。溶液具有涩味,能使石蕊试纸变蓝,能跟酸中和而生成盐:碱金属。碱式盐。碱性岩。
笔画数:14;
部首:石;
笔顺编号:13251131251534
笔顺:横撇竖折横横撇横竖折横折撇捺


jiǎn
【名】
(“碱”为“鹼”的俗字。“鹼”已简化为硷。而礆、鹻、堿、鹹、礆为过去俗用过的杂字)
盐鹵〖bittern〗
鹹,北方味也。从鹵,咸声。——《说文》
润下作鹹。——《书·洪范》
以鹹养脉。——《周礼·疡医》
在味为鹹。——《素问·阳阴应象大论》
鹹音有二:音咸者,润下之味;音减者,盐土之名。后人作鹼、作鹻,是矣。——《本草纲目》
含氢氧根的化合物的统称。今作“碱”。又专指纯碱〖alkali;soda〗

jiǎn
【动】
被盐碱侵蚀〖alkalify〗。如:这堵墙都碱了
碱度,碱性
jiǎndù,jiǎnxìng
〖basicity;alkalescence;alkalinity〗碱具有的程度
炉渣的碱性
碱土
jiǎntǔ
〖solonetz;alkalisoil〗∶任何一种隐域土类型,属于暗色、坚实的盐碱土壤,显示柱状结构,而且含硫酸盐、重碳酸盐和其他可溶性盐类,它们是在半干旱区域的盐渍土上,受到不彻底的排水影响演生的
〖alkalineearth〗∶包括钙、锶和钡、有时还包括镁、镭,以及在很少情况下还包括铍的一组二价强碱性金属的氧化物中之任一种

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YWOMO 卜方(田)人横(一)人

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎn

前缀: 卤=[体]天然的盐及盐地。

字身: 佥=[用]一人遵从多数。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]遵从卤性的物质。

体:

碱性: 化学性质,钠钾锂铷铯五种元素之通性。

碱类: 溶于水之盐基,如氢氧化纳,氢氧化钾。

用:

因:

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kremx

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jän3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaan

越南音 เสียงเวียดนาม : kieemf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!