ลำดับขีดอักษร:磅【bàng】

หมวดอักษร: 石

ความหมายปัจจุบัน :

磅 [bàng] ปอนด์(น้ำหนัก) –> 哑铃 [yǎlíng] ดัมเบล(dumbbell) เช่น 哑铃5磅 ดัมเบล 5 ปอนด์

พัฒนาการตัวอักษร :bàng
英美制重量单位,一磅合0.45359237公斤。
用金属制成,底座上有承重金属板的台秤。

páng
〔磅礴〕a.广大无边,如“气势磅磅”;b.扩展,充满,如“热情磅磅”。
〔磅音〕在证券、外汇等市场上,表示价格涨落的单位。
笔画数:15;
部首:石;
笔顺编号:132514143454153
笔顺:横撇竖折横捺横捺撇捺折捺横折撇

bàng
【名】
300克到1070克范围内各种不同的重量单位名称之一〖pound〗
从前用过的重量名称,现只理论上存在,每磅等于5760格令或373克
现时讲英语民族普遍使用的重量名称,每磅等于7000格令或453克
称东西的器件〖scale〗。如:把行李放在磅上看有多重
衡量印刷字体大小的单位,约等于七十二分之一英寸〖point〗

bàng
【动】
用磅秤称重量〖weigh〗。如:过磅;磅体重
另见páng
磅秤
bàngchèng
〖platformscale(balance);weighingmachine〗见“台秤”
磅刷
bàngshuā
〖poundbrush〗最大号的家用油漆刷

páng
另见bàng
磅礴
pángbó
〖boundless;majestic〗∶广大无边的
乌蒙磅礴走泥丸。——毛泽东《长征》
〖fill〗∶充满于…的
之人也,之德也,将磅礴万物以为一世蕲乎乱。——《庄子》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MRYBS 横(一)口卜月侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄆㄤ

– ㄅㄥˋ

– ㄅㄤˋ

拼音 พินอิน:

– pāng

– bèng

– bàng

前缀: 石=[体]质地坚硬的土。

字身: 旁=[用]广也。

字源: 形声-小篆文

字意: [体]状声字,石头的碰击声。

体:

用:

磅唐: 广大磅礡状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : paon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : pang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bong7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pong6

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : bangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!