ลำดับขีดอักษร:秆【gǎn】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

秆 [gǎn] 麦秆虫 (mài gǎn chóng)สัตว์ประเภทมีเท้าเป็นปล้องมีชีวิตอยู่บนสาหร่ายทะเล 篙秆 (gāogǎn)ไม้ดันเรือ (gāogǎn)ไม้ถ่อเรือ 秸秆 (jiē gǎn)ก้านของพืชเกษตร 秆锈病 (gān xiù bìng)โรคก้าน 秆子 (gān zǐ )ก้านของพืชไร่ 秆 (gān )ก้าน (gǎn)กระบอง (gǎn)ด้าม (คำลักษณะนาม) (gǎn)ลำต้นของต้นข้าว (gǎn)ส่วนประกอบของเครื่องใช้ต่างๆ (ที่มีลักษณะคล้ายไม้ท่อน)” “

พัฒนาการตัวอักษร :gǎn
稻麦等植物的茎:麦秆儿。麻秆儿。高粱秆儿。烟秆。
笔画数:8;
部首:禾;
笔顺编号:31234112
笔顺:撇横竖撇捺横横竖


gǎn
【名】
(形声。从禾,旱声。本义:禾茎)同本义。后泛指草木的茎〖stalk〗
稈,禾茎也。——《说文》
稻穰谓之稈。——《广雅》
又如:秆草(作饲料的禾茎杂草);麦秆;麻秆儿

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDAMJ 斜(竹)木日横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄢˇ

拼音 พินอิน:

– gǎn

前缀: 禾=[体]谷类植物。

字身: 旱=[用]强悍。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]禾之强悍者,稻麦的茎也。

体:

稻杆: 稻之茎。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaanx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kanx

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gang3

韩音 เสียงเกาหลี : gan

越南音 เสียงเวียดนาม : cans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!