ลำดับขีดอักษร:窖【jiào】

หมวดอักษร: 穴

ความหมายปัจจุบัน :

窖 [jiào] ห้องใต้ดิน –> 窖肥 [jiàoféi] ปุ๋ยหมัก

พัฒนาการตัวอักษร :jiào
收藏东西的地洞或坑:窖穴。窖子。地窖。
把东西藏在地窖里:窖藏。窖白菜。
笔画数:12;
部首:穴;
笔顺编号:445343121251
笔顺:捺捺折撇捺撇横竖横竖折横

jiào
【名】
(形声。从穴,告声。从“穴”,表示与洞穴有关。本义:方形地窖)
藏谷麦的地穴〖cellar〗
窖,地藏也。——《说文》
穿窦窖。——《礼记·月令》。注:“椭曰窦,方曰窖。”
置入窖中。——《汉书·李广苏建传》
又如:酒窖;菜窖;窖货(为预防腐烂变质而贮藏在地窖内的蔬菜果品等货物)
坑;穴〖pit〗
饥狗盈窖,嗼然。——《吕昏春秋·首时》
又如:窖穴;粪窖

jiào
【动】
贮藏;埋藏〖store;bury〗
秦之败也,豪杰皆争取金玉,而任氏独窖仓粟。——《史记·货殖列传》
又如:啥东西都窖在地下;窖藏(地窖内贮藏或埋藏的财物)
窖肥
jiàoféi
〖water-loggedcompost〗[方言]∶沤肥
窖藏
jiàocáng
〖storethingsinacellar〗在窖里储藏
保存鲜薯的最好办法是窖藏
窖子
jiàozi
〖cellar〗〖口〗∶窖穴

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JCHGR 交(十)金斜(竹)土口

– JCHQR 交(十)金斜(竹)手口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄠˋ

拼音 พินอิน:

– jiào

前缀: 穴=[体]地洞,隐藏之洞。

字身: 告=[用]告知。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]穴可告者,藏物处也。

体:

地窖: 藏东西的的地穴。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kruugs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ga3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kau3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gyo

越南音 เสียงเวียดนาม : giaos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!