ลำดับขีดอักษร:竟【jìng】

หมวดอักษร: 立

ความหมายปัจจุบัน :

竟 [jìng] เสร็จ, ในที่สุด –> 竟然 [jìngrán] ไม่คาดคิด(unexpectedly), 未竟 [wèijìng] ยังไม่เสร็จ

พัฒนาการตัวอักษร :jìng
终了,完毕:继承先烈未竟的事业。
到底,终于:毕竟。有志者事竟成。
整,从头到尾:竟日。竟夜。
居然,表示出乎意料:竟然。竟至(竟然至于)。竟自(竟然)。
笔画数:11;
部首:立;
笔顺编号:41431251135
笔顺:捺横捺撇横竖折横横撇折

jìng
【动】
(会意。从音,从人。本义:奏乐完毕)
同本义〖(performonamusicalinstrument)end;finish〗
竟,乐曲尽为竟。——《说文》
凡乐成则告备。——《周礼》。汉·郑玄注:“成,谓所奏一竟。”
泛指结束,完毕〖finish;complete〗
竟,终也。——《玉篇》
竟,穷也。——《广雅》
谮始竟背。——《诗·大雅·瞻卬》。笺:“犹终也。”
振于无竟。——《庄子·齐物论》
秦王竟酒。——《史记·廉颇蔺相如列传》
语竟。——唐·李朝威《柳毅传》
不能竟书而欲搁笔。——清·林觉民《与妻书》
又如:竟学(学完,学到底);未竟之业;事竟
追究〖investigate〗
此县官重太后,故不竟也。——《汉书》

jìng
【名】
“竟”假借为“境”,边境,国境〖border〗。如:竟界(边缘;边界);竟尉(古代边境武官)

jìng
【副】
终于;到底〖intheend;eventually〗
平原君竟与毛遂偕。——《史记·平原君虞卿列传》
竟怒不救楚。——《史记·屈原贾生列传》
竟无语凝噎。——宋·柳永《雨霖铃》
婿竟不调。——明·崔铣《洹词·记王忠肃公翱三事》
竟然;倒。含出乎意料之意〖actually;unexpectedly〗
竟杀蛟而出。——《世说新语·自新》
又如:竟尔(竟自。竟然);竟是(还是,毕竟是);竟不然(何不,倒不如)
径,一直,直接〖throughout;whole〗。如:竟直(简直;竟然);竟已(终止);竟此(就到这里,到此为止)

jìng
【形】
全部;完全;整个〖whole〗
恩施下竟同学。——《汉书·王莽传》。注:“周徧也。”
君竟日不出门。——清·梁启超《谭嗣同传》
竟三夜罢。——清·邵长蘅《青门剩稿》
竟以宗庙社稷。——清·周容《芋老人传》
竟成痼疾。——清·方苞《狱中杂记》
竟行之。
又如:竟天(满天);竟天价(满天地);竟体(全身);竟夕(整夜,整个晚上);竟世(终生;一辈子)
竟而
jìng’ér
〖toone’ssurprise〗竟然
万没想到他竟而遭遇了不幸
竟敢
jìnggǎn
〖havetheaudacity;havetheimpertinence;dare〗出乎意料的大胆
敌人竟敢如此嚣张,我们不能不予以回击
竟然
jìngrán
〖toone’ssurprise〗表示出乎意料之外
竟然不顾事实
竟日
jìngrì
〖alldaylong〗终日;从早到晚
竟日默默在此。——明·归有光《项脊轩志》
竟使遇哨
jìngshǐyùshào
〖ifitwillmeetguard〗假使碰上哨兵。
竟天
jìngtiān
〖alloverthesky〗满天
竟天作黄金色。——《广东军务记》
竟至
jìngzhì
〖gosofarasto〗竟然;竟而至于
她近日心情欠佳,有时竟至暗自啜泣
竟自
jìngzì
〖withoutfurtherado〗居然;竟然
他经过两年的艰苦学习,竟自学会了日语

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YTAHU 卜并(廿)日斜(竹)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– jìng

前缀: 人=[体]立人之象。

字身: 音=[用]发声。

字源: 指事,会意-金文

字意: [用]人发音,终极之言,尽也。

体:

用:

欲竟: 欲尽。

究竟: 究其终。

毕竟: 完成之终。

岁竟: 岁尽。

竟日: 终日。

竟然: 尽状。

竟成: 终成。

竟年: 终年。

因:

果:

组合字: 镜樈境摬糡獍

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krays

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiengh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ging

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geeng2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : king3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : gyeq

越南音 เสียงเวียดนาม : canhs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!