ลำดับขีดอักษร:粪【fèn】

หมวดอักษร: 米

ความหมายปัจจุบัน :

粪 (糞) [fèn] อุจจาระ(excrement), มูล –> 粪便 [fènbiàn]อุจจาระ

พัฒนาการตัวอักษร :(糞)
fèn
屎:粪便。粪坑。粪土。
施肥:粪地。粪田。
扫除:粪除。
笔画数:12;
部首:米;
笔顺编号:431234122134
笔顺:捺撇横竖撇捺横竖竖横撇捺


fèn
【动】
(会意。小篆字形,从采(矢)。合起来表示双手持簸箕清除污秽。本义:扫除)
同本义〖cleanup〗
粪,弃除也。——《说文》
堂上不粪,则郊草不芸。——《荀子·强国》
又如:粪除(扫除);粪洒(洒扫)
施肥〖applymanure〗
凡粪种。——《周礼·草人》。注:“凡所以粪种者,皆谓煮取汁也。”
却是走马以粪。——《老子》。注:“粪田也。”
又如:粪治(施肥治田);粪种(古代的一种耕种方法)


fèn
【名】
屎,粪便〖excrement;dung;droppings〗
一亩之稼,则粪溉者先芽。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:粪清(粪汁);粪溷(粪坑;厕所);马粪;牛粪;粪棋(低劣的棋艺)
肥料〖manure〗。如:粪壤(指拌有肥料的灰土)
粪便
fènbiàn
〖excrementandurine;nightsoil〗人和动物的排泄物。屎和尿
人有了病可检查粪便
粪场
fènchǎng
〖英middenstead〗粪堆所在的场地
粪车
fènchē
〖dung-cart〗装粪便车;也指清洁车中的一种车型
粪池
fènchí
〖manurepit〗为盛装粪便而建的土池、水泥池等
粪堆
fènduī
〖dunghill;dungheap〗用粪便堆起的小山。一般指农村屯集起来的粪便堆
粪肥
fènféi
〖dregsing〗∶用作肥料的粪、堆肥
〖manure〗∶为田地施肥的有机物
〖muck〗∶与腐烂的植物质混合用作肥料的粪便
粪坑
fènkēng
〖manurepit〗盛粪便的坑。同“粪池”
粪筐
fènkuāng
〖manurebasket〗盛粪的筐。同“粪箕子”
粪桶
fèntǒng
〖manurebucket〗盛粪便的桶
粪土
fèntǔ
〖dunganddirt〗粪便和泥土。古时指脏土。比喻令人鄙视厌恶或不值钱的东西(物品),把…当作粪土一样
粪土当年万户侯。——毛泽东《沁园春·长沙》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FDWTC 火木方(田)并(廿)金

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣˋ

拼音 พินอิน:

– fèn

前缀: 米=[体]稻米。

字身: 异=[用]不同。

字源: 会意-甲骨文

字意: [体]米异,吃了米,变成异物,屎也。

体:

粪便: 排泻物。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!