ลำดับขีดอักษร:绑【bǎng】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

绑 (綁) [bǎng] มัด(tie up) –> 绑住 มัดไว้ เช่น 被绑住双手 สองมือถูกมัดไว้, 捆绑 [kǔnbǎng] มัด เช่น 狗嘴被捆绑 ปากหมาถูกมัดไว้

พัฒนาการตัวอักษร :



(綁)
bǎng
捆,缚:捆绑。绑架。绑扎。
笔画数:9;
部首:纟;
笔顺编号:551111352
笔顺:折折横横横横撇折竖


bǎng
【动】
(形声。从糸(mì),邦声。古无此字。“绑”字出现于元、明之间。本义:捆,缚)
同本义〖bind;tie〗
众军向前,用索绑缚住了。——《三国演义》
又如:绑扎所(军队在战地特设为伤员包扎、治疗的处所);绑缚(捆绑)
绑票〖kidnap(forransom)〗。如:绑劫(绑架)
绑带,绑带儿
bǎngdài,bǎngdàir
〖bandage〗∶即绷带
〖puttee〗∶打绑腿用的布带
绑匪
bǎngfěi
〖kidnapper〗从事绑票的匪徒
绑架
bǎngjià
〖kidnap〗用暴力把人劫走
绑票
bǎngpiào
〖kidnap(forransom);hold(kidnap,seize)forransom〗匪徒劫走人质以强迫其家属等拿钱赎回
绑腿
bǎngtuǐ
〖puttee〗用来缠裹小腿的布条

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFHQL 纽(女)火斜(竹)手緃(中)

– VFQJL 纽(女)火手交(十)緃(中)

– VFQKL 纽(女)火手叉(大)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄤˇ

拼音 พินอิน:

– bǎng

前缀: 纟=[体]绳索。

字身: 邦=[体]人聚处。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]绳聚,捆成一团。

体:

用:

因:

绑架: 捆之架之,暴力胁迫。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : bangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!