ลำดับขีดอักษร:罚【fá】

หมวดอักษร: 罒

ความหมายปัจจุบัน :

罚 (罰) [fá] ลงโทษ,ปรับเงิน –> 罚款 [fákuǎn] ปรับเงิน, 罚球 [fáqiú] ลูกโทษ

พัฒนาการตัวอักษร :(罰)

处分犯罪、犯错误或违犯某项规则的人:罚款。罚球。惩罚。罚不当罪(处罚过严或过宽,与所犯的罪行不相当)。
奖赏
笔画数:9;
部首:罒;
笔顺编号:252214522
笔顺:竖折竖竖横捺折竖竖

罰、罸

【动】
(会意。小篆字,从刀,从詈(lì,骂人)。“刀”指刑法。本义:处罚,惩办)
同本义〖penalize;punish〗
罰,罪之小者。从刀、从詈,会意。未以刀有所贼,但持刀骂詈则应罚。——《说文》
罚上报下之罪也。——《墨子经》
三让而罚。——《周礼·司救》。注:“挞击之也。”
小刑宪罚。——《周礼·司市》。注:“播其肆也。”
忠所罪以遇罚兮。——《楚辞·惜诵》
陟罚臧否,不宜异同。——诸葛亮《出师表》
皆不应重罚。——清·方苞《狱中杂记》
罚所及则思无因怒而滥刑。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
又如:罚规(处罚的规章);罚约(输者受罚的约定);罚弗及嗣(惩罚罪犯,但不延及子孙)
对有过失、错误的处分〖bedisciplined;takedisciplinaryactionagainst〗
如诗不成,罚依金谷酒数。——李白《春夜宴桃李园序》
又如:罚爵(宴饮时,罚失礼者喝酒的酒器)
讨伐;杀〖kill〗
致天之罚。——《书·汤誓》
又如:罚极(因有罪而加以诛杀);罚罪(讨伐或惩处有罪者);罚恶(惩治恶人);罚蔽(罚罪断狱)
出钱赎罪〖buy〗
五刑不筒,正于五罚——《书·五刑》
又如:罚锾(纳金赎罪);罚铜(纳铜罚罪);罚赎(出钱赎罪);罚俸(官吏因犯罪而停发薪俸)
发誓〖swear;vow;pledge〗
不是我窦娥罚下这等无头愿,委实的冤情不浅。——元·关汉卿《窦娥冤》【名】
刑罚〖penalty;punishment〗
掌受士之金罚,货罚。——《周礼·职金》。注:“罚,罚赎也。”
则好赏恶罚之人,释公行,行私求,比周以相为也。——《韩非子·有度》
又如:罚作(汉代刑罚之一。处轻罪犯以一年苦役);罚神(传说主管刑罚之神)
罚不当罪
fábùdāngzuì
〖thepunishmentexceedsthecrime;beundulypunished〗处罚罪行不适当,多指处罚过重
赏不当功,罚不当罪。——《荀子·正论》
罚点球
fádiǎnqiú
〖penaltykick〗足球比赛中由于守方在球门区内犯规,由攻方在距球门中点12码处罚球,除攻方罚球队员和守方守门员外,其他队员都必须退出球门区
罚金
fájīn
〖fine;forfeit〗罚款
罚酒
fájiǔ
〖bemadetodrinkasaforfeit〗多人饮酒时,行酒令败者被罚以饮酒
罚款
fákuǎn
〖imposeafineorforfeitbystem〗处罚违法者或违反合同者以一定数量的钱
罚款
fákuǎn
〖fine;forfeit〗被罚款时缴纳的钱
交通警每天都收到一些罚款
罚球
fáqiú
〖freethrow〗∶篮球比赛中在罚球线后不受阻碍的投篮,这种罚球常是由于对方队员的犯规,罚球投中得一分
〖penaltykick〗∶足球或橄榄球比赛中由于对方犯规而允许的踢任意球
〖penaltyshot〗∶冰球赛中由于对方某些犯规,而向对方球门射球
罚一劝百
fáyī-quànbǎi
〖punishoneasawarningtoahundred〗惩罚个别人以达到劝戒教育众人的目的
罚则
fázé
〖punishmentrule〗处罚的规定

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WLYRN 方(田)緃(中)卜口钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄚˊ

拼音 พินอิน:

– fá

前缀: 网=[体]网。

字身: 䚯=[体]因言受刀。

字源: 会意-金文

字意: [用]网住该受刀者,惩治之。

体:

罚则: 惩治之规则。

用:

因:

罚款: 惩治以钱。

果:

受罚: 受惩治。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!