ลำดับขีดอักษร:肌【jī】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

肌 [jī] กล้ามเนื้อ –> 肌肉 [jīròu] กล้ามเนื้อ, 肌肤 [jīfū] ผิวหนัง

พัฒนาการตัวอักษร :
人或动物体内附着在骨头上或构成内脏的柔软物质,由许多纤维组成(通称“肌肉”):肌肤。肌理。心肌。随意肌。
笔画数:6;
部首:月;
笔顺编号:351135
笔顺:撇折横横撇折

jī
【名】
(形声。从肉,几声。本义:肌肉)
同本义(先秦时期,“肌”表示人的肉;“肉”表示禽兽的肉)〖muscle〗
肌,肉也。——《说文》
度制,肌肤血气之情也。——《春秋繁露》
病在肌肤。——《韩非子·喻老》
乃割皮解肌,诀脉结筋。——《史记·扁鹊列传》
又如:肌肥骨重(形容身躯壮实魁悟);肌肌(肌肉强直的样子);肌肪(肌肤);肌革(肌肤,皮肉);肌骨(肌肉与骨骼)
引申指皮肤〖skin〗
肌理细腻骨肉匀。——杜甫《丽人行》
一肌一容。——唐·杜牧《阿房宫赋》
肌肤之所浸渍。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:肌衄(皮肤出血)
肌肤
jīfū
〖muscleandskin;humanfleshandskin〗∶肌肉皮肤
〖closerelation〗∶比喻男女之间亲密的关系
肌腹
jīfù
〖venter〗在通常细长的连接点之间的肌肉的肥大部分
具有二个肌腹的肌肉
肌隔
jīgé
〖myoseptum〗邻近肌节间的隔
肌腱
jījiàn
〖tendon〗肌腹两端的索状或膜状致密结缔组织,便于肌肉附着和固定
肌觉
jījué
〖musclesense;muscularsensation〗来自肌肉中的本体感受器的感觉,包括对身体各部分在空间的位置的感觉
肌肉
jīròu
〖muscle;humanmusclesandflesh〗∶人体和动物体的一种组织,能在神经控制下收缩,使器官运动
〖pulp〗∶果肉
肌体
jītǐ
〖organism;humanbody〗∶身体
〖institutionalframework〗∶比喻组织机构
肌质
jīzhì
〖brawn;myoplasm〗〖如臂、臀或小腿上的〗突出隆起的肌肉
肌注
jīzhù
〖intramascularinjection〗肌肉注射的简称

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BHN 月斜(竹)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jī

前缀: 肉=[体]肢体的结构。

字身: 几=[体]有力可载物之小桌。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]体内强有力的肉,动物的组识。

体:

肌肉: 动物体内司运动的组织。

肌肤: 动物的肉及外皮。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kril

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kii

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ci

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gi1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ki1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : gi

越南音 เสียงเวียดนาม : cowz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!