ลำดับขีดอักษร:肥【féi】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

肥 [féi] ปุ๋ย,อ้วน, หลวม –> 减肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想减肥。 ฉันอยากลดความอ้วน, 减肥咖啡 [jiǎnféi kāfēi] กาแฟลดน้ำหนัก, 肥 [féi] หลวม เช่น 1.这条裤子太肥了。 กางเกงตัวนี้หลวมเกินไปแล้ว 2.有没有把牛仔裤裤腰改瘦的方法吗?มีวิธีแก้เอวของกางเกงยีนส์นี้ให้คับกว่านี้ไหม

พัฒนาการตัวอักษร :féi
含脂肪多的,与“瘦”相对:肥肉。肥胖。肥缺(指收入多的官职)。肥硕(a.大而肥胖;b.果实大而饱满)。肥马轻裘。
土质含养分多的:肥沃。肥美(a.肥沃;b.肥壮、丰美)。
能增加田地养分的东西(如粪、豆饼、化学配合剂等):肥料。肥力。
使田地增加养分:肥田。
指衣服鞋袜等宽大,与“瘦”相对:肥大。肥瘦儿。
胖沃瘦薄
笔画数:8;
部首:月;
笔顺编号:35115215
笔顺:撇折横横折竖横折

féi
【形】
(会意。从肉,本义:脂肪多)
同本义〖corpulent;fat〗
肥,多肉也。——《说文》
坚土之人肥。——《大戴礼记·易本命》
瞻肥瘠。——《礼记·月令》
吾牲牷肥。——《左传·桓公六年》。服注:“牛羊曰肥。”
庖有肥肉,厩有肥马。——《孟子·梁惠王上》
又如:肥猪;肥肉(喻指有钱的人);肥腻(含油脂多的食物;油脂多);肥汉(肥胖的男子)
引申为肥沃〖fertile〗
不爱珍器重肥饶之地。——汉·贾谊《过秦论》
又如:这块地肥极了;肥衍(土地肥沃);肥饶(肥沃富饶)
茁壮,粗大〖sturdy;stout〗
桃花流水鳜鱼肥。——唐·张志和《渔歌子》
又如:肥茂(肥壮茂盛);肥茁(肥壮);肥润(肥壮润泽);肥泽(肌肉丰润)
富裕〖rich〗。如:肥强(富饶强盛)
衣服又宽又大〖loose〗。如:伙穿一条裤子都嫌肥;肥大
赚钱又不费力〖lucrative〗。如:肥秩(收入丰厚的官位)

féi
【动】
使土地肥沃〖fertilize〗
掩地表亩,剌草殖谷,多粪肥田,是农夫众庶之事也。——《荀子·富国》
使发财〖enrich〗。如:肥己
通“非”(fēi)。责难〖censure;blame〗
目所偏视,晋国爵之;口所偏肥,晋国黜之。——《列子·黄帝》

féi
【名】
肥料〖fertilizer〗。如:田里肥足,仓里谷足;肥分
不正当的财物〖illgottenwealth〗。如:暗中分肥
油脂〖fat〗
干其皮,中作肥。——《齐民要术》引《南方记》
古国名〖Feistate〗。春秋时狄人所建,后为晋所灭。故都在山西省昔阳县东
秋八月壬午,灭肥。——《左传·昭公十二年》

肥肠
féicháng
〖pig’slargeintestines(usedasfood)〗指用作食品的猪大肠
肥大
féidà
〖loose-bodied〗∶衣服又宽又大,松散下垂、多皱褶的——亦称“宽松的”
〖stout〗∶粗大壮实;过分胖的
〖swelling;hypertrophy〗∶人体的某一脏器或某一部分组织,由于病变而体积增加,如前列腺肥大
肥厚
féihòu
〖plump;fleshy〗∶肥胖厚实
肥厚的手掌
肥厚的橡皮树叶子
〖fertile〗∶〖土层〗肥沃而厚
土层厚
肥料
féiliào
〖fertilizer〗用来给土壤施肥以供给植物养分的物质(如厩肥、石灰或商品肥料);尤指化学制品提供的各种养分(如含有氮、有效磷和水溶性钾不同百分比的混合物)的肥料
肥美
féiměi
〖fertile〗∶肥沃的
土地肥美
〖plump;luxuriant〗∶肥壮的;丰满的
肥胖
féipàng
〖fat;corpulent;puffy〗脂肪显著多的或异常多的
一个肥胖的男人
肥缺
féiquē
〖lucrativepost〗旧指收入多的官职
肥实
féishí
〖口〗
〖stout〗∶肥胖
肥实的枣红马
〖fat〗∶脂肪多
这块肉很肥实
〖fertile〗∶肥沃
土地肥实
肥硕
féishuò
〖(offruit)bigandfleshy〗∶又大又饱满
果实肥硕
〖(oflimbsandbody)largeandfirm-fleshed〗∶大而肥胖
肢体肥硕
肥田粉
féitiánfěn
〖ammoniumsulphate〗〖口〗∶硫酸铵
肥头大耳
féitóu-dà’ěr
〖fatbody〗
过去形容人福相,现指人长得胖
看上去有七八岁光景,倒生的肥头大耳
形容肥壮
这位肥头大耳,一双眯细眼
肥沃
féiwò
〖fertile〗有适合植物生长的养分、水分的
肥沃的土壤地
肥鲜
féixiān
〖befreshandtender〗也作“鲜肥”。指鱼肉之类肥嫩鲜美
观其坐高堂、骑大马、醉醇醲而饫肥鲜者,孰不巍巍乎可畏,赫赫乎可象也?——明·刘基《卖柑者言》
寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。——明·宋濂《送东阳马生序》
肥效
féixiào
〖fertilizerefficiency〗肥料的效力
肥皂
féizào
〖soap〗一种清洗及乳化剂。藉皂化作用,将金属盐类的碱与天然油脂类的脂肪酸反应而生成的脂肪酸盐
肥壮
féizhuàng
〖stoutandstrong〗肥大健壮;壮实
牲口肥壮

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BAU 月日仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄟˊ

拼音 พินอิน:

– féi

前缀: 肉=[体]肢体的结构。

字身: 巴=[用]附着态。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]肉巴附在身上,象征体大、肉多,引伸为利多。

体:

肥水: 利多之水。

肥肉: 利多之肉,指脂肪多。

肥缺: 利多的缺额,指好工作。

肥田: 利多之田。

用:

肥胖: 体大多肉。

肥沃: 利多利于生产。

肥笨: 体胖愚笨。

肥硕: 肉多体大。

肥饶: 利多富足。

肥遯: 体胖而生活优裕,隐居不仕。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bvl

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byoi

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fei2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bui5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pui5

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : bi

越南音 เสียงเวียดนาม : phif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!