ลำดับขีดอักษร:臣【chén】

หมวดอักษร: 臣

ความหมายปัจจุบัน :

臣 [chén] 臣 (chén)ขุนนาง (chén)ขุนนาง สวามิภักดิ์ยอมเป็นขุนนาง 称臣 (chēngchén)ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของฝ่ายตรงกันข้าม (chēngchén)ยอมแพ้ 忠臣 (zhōng chén)ขุนนางผู้จงรักภักดี ขุนนางผู้ซื่อสัตย์ (zhōngchén)ขุนนาง (zhōngchén)ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต 幸臣 (xìng chén)ขุนนางอันเป็นที่โปรดปราน(ของกษัตริย์) 奸臣 (jiān chén )ขุนนางกังฉิน (jiānchén)ขุนนางกังฉิน (jiānchén)ขุนนางที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ 大臣 (dà chén)ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ (dàchén)ขุนนางชั้นผู้ใหญ่” “

พัฒนาการตัวอักษร :chén
君主时代的官吏,有时亦包括百姓:臣僚。臣子。臣服。君臣。
官吏对君主的自称:“王必无人,臣愿奉璧往使。”
古人谦称自己。
古代指男性奴隶:臣仆。臣虏。

笔画数:6;
部首:臣;
笔顺编号:125125
笔顺:横竖折横竖折

chén
【名】
(象形。甲骨文字形,象一只竖立的眼睛形。人在低头时,眼睛即处于竖立的位置,字形正表示了俯首屈从之意。本义:男性奴隶)
同本义〖maleslave〗
臣,事君者也。象屈服之形。——《说文》
仕于公曰臣。——《礼记·礼运》
事君不贰是谓臣。——《国语·晋语》
臣治烦去惑者也。——《左传·成公二年》
臣妾逋逃。——《书·费誓》。郑注:“臣妾,厮役之属也。”
臣则左之。——《礼记·少仪》。注:“谓囚俘。”
虽臣虏之劳不苦于此矣。——《韩非子·五蠹》
又如:臣妾(古时对奴隶的称谓。男曰臣,女曰妾);臣役(泛指奴仆);臣御(臣妾仆御);臣宰(本指奴隶。后亦以称辅佐帝王的臣佐)
国君所统属的众民〖subject〗。如:臣庶(臣民);臣姓(群臣百姓)
君主制时的官吏〖officialunderafeudalruler;subject〗
今功臣名将,雁行有序。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
侍卫之臣不懈于内。——诸葛亮《出师表》
又如:臣门如市(形容官宦门下钻营者极多,竟像集市一样热闹);臣下(臣子。君主制时代的官吏);臣人(臣下)
君主制时的高级官员;大臣〖minister〗
侍中、尚书、长史、参军,此悉忠良死节之臣。——诸葛亮《出师表》
又如:忠臣;奸臣
古人自称〖I〗
古代大臣对君的自称
臣窃见先帝欲开西域。——《后汉书·班超传》
又如:臣下(古时官吏对君主的自称)
对父的自称
始大人常以臣无赖。——《史记·高帝纪》
对一般人的自称。表示自谦
臣少好相人,相人多矣,无如季相。——《史记》

chén
【动】
役使〖enslave〗。如:臣虏(奴役,役使)
臣服〖submitoneselftotheruleof;acknowledgeallegianceto〗
匈奴背叛不臣。——《盐铁论·本议》
而欲以力臣天下之主。——《战国策·秦策》。注:“服也。”
又如:臣优(听命于人或屈服为臣。同臣服);臣事(以人臣之礼听命行事。相当于臣服)。又指为臣,作臣子。如:臣仕(为人臣而任官职);臣臣(为臣者尽为臣之道)
臣服
chénfú
〖submitoneselftotheruleof;acknowledgeallegianceto〗屈服称臣,接受统治
今予一二伯父,尚胥暨顾,绥尔先公之臣服于先王。——《书·康王之诰》
臣僚
chénliáo
〖theofficialsatcourt〗旧指辅佐君主的文臣武将
臣虏
chénlǔ
〖slave〗奴隶
虽臣虏之劳不苦于此矣。——《韩非子·五蠹》
臣仆
chénpú
〖servant〗仆人的自称
臣妾
chénqiè
〖femaleservant〗妾的自称
臣子
chénzǐ
〖officialassubjecttotheking〗君主时代的官吏

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SLSL 侧(尸)緃(中)侧(尸)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄣˊ

拼音 พินอิน:

– chén

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]象人屈服体形,君主时代官吏的总称和自称。

体:

群臣: 众官吏。

用:

臣服: 屈服。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : giy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zjin

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : siin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : san

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cing5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : sin5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sin

韩音 เสียงเกาหลี : sin

越南音 เสียงเวียดนาม : thaanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!