ลำดับขีดอักษร:臭【chòu】

หมวดอักษร: 自

ความหมายปัจจุบัน :

臭 [chòu] เหม็น –> 除臭剂 [chúchòujì] โรลออน(deodorant), 腐臭 [fǔchòu] เน่าเหม็น, 臭美 [chòuměi] หลงตัวเอง(เป็นคำเหน็บแนมใช้กับเพื่อนสนิท) เช่น 你这个人太臭美了 เธอนี่ช่างหลงตัวเองเหลือเกิน

พัฒนาการตัวอักษร :chòu
不好闻的气味,与“香”相对:臭味儿。臭氧。恶臭。
香气:“左佩刀,右备容臭,烨然若神人”。
惹人厌恶的:臭钱。臭美。臭架子。臭名远扬。
狠狠地:臭骂一通。
指子弹、炮弹坏,失效:臭火。


xiù
气味的总称:无声无臭。
同“嗅”。

笔画数:10;
部首:自;
笔顺编号:3251111344
笔顺:撇竖折横横横横撇捺捺

chòu
【名】
(会意。从犬,从自(鼻)。狗鼻特别灵敏,故从二字会意。(xiù)本义:闻气味)
气味之总名〖smell〗
臭,禽走臭而知其迹者,犬也。——《说文》
无起秽以自臭。——《书·盘庚》。疏:“古者香气秽气皆名之臭。”
其臭如兰。——《易·系辞传》
巽为臭。——《易·说卦》
鼻欲綦臭。——《荀子·王霸》。注:“臭,气也。”
香臭芬郁腥臊洒酸奇臭以鼻异。——《荀子·正名》
难闻的气味〖badsmell;stink〗
惠公改葬申生,臭彻于外。——《国语·晋语》
又如:臭不可当(极言其臭);臭短臊长(各种污言秽语);臭皮囊(肉体;躯壳)
香气〖odor〗
同心之言,其臭如兰。——《易·系辞上》

chòu
【形】
惹人厌恶〖abhorrent〗。如:臭幺(臭架子);臭老鼠(惹厌的人)
腐败〖rotten〗
若乘舟,汝弗济,臭厥载。——《书·盘庚中》

chòu
【动】
[方言]∶失效〖loseefficacy〗。如:打了一枪,没想到子弹“臭”了,没有过火

chòu
【副】
表示程度很深〖very;ruthlessly〗。如:臭打一顿;臭骂一通
另见xiù
臭不可闻
chòubùkěwén
〖giveoffanunbearablestink〗形容很臭,也比喻人的名声太坏,不齿于人
哪个告小状,哪个就臭不可闻
臭虫
chòuchóng
〖bedbug〗一种无翅的身体扁平椭圆的吸血蝽类昆虫(Cimexlectularius普通臭虫),通常是家庭的,尤其是床上的害虫,吸取人血
臭弹
chòudàn
〖deadbomb〗失效打不响的炮弹
臭豆腐
chòudòufu
〖strong-smellingpreservedbeancurd〗
发酵后有特殊气味的小块豆腐,可作菜
谑语。比喻外表丑陋而实际却令人喜爱的人或物
臭烘烘,臭烘烘的
chòuhōnghōng,chòuhōnghōngde
〖stinking〗形容物体发出的臭气浓烈
臭架子
chòujiàzi
〖uglymantleofpretentiousness;nauseatingairs〗自视不凡,态度傲慢,装腔作势的令人厌恶的坏作风
放下臭架子,甘当群众的小学生
臭老九
chòulǎojiǔ
〖intellectual〗“文革”中对知识分子的蔑称,因当时知识分子被排在“地、富、反、坏、右、叛徒、特务、走资派”之后,故称
臭骂
chòumà
〖flak;curseroundly〗∶辱骂性的批评
我遭到新闻记者的臭骂,他们以为我背叛了
〖sternscolding〗∶严厉的斥骂;狠狠地骂;痛骂
挨了一顿臭骂
臭美
chòuměi
〖smug〗讥讽人夸耀或显示自己漂亮、能干
臭名远扬
chòumíng-yuǎnyáng
〖notorious〗坏名声传得很远
臭名远扬的叛徒
臭名昭著
chòumíng-zhāozhù
〖notorious〗坏名声很突出,人人都知道
臭名昭著的海盗
〖infamous〗∶由于邪恶、卑劣或罪恶的品格而声名狼藉
一个臭名昭著的间谍和暴徒
臭皮囊
chòupínáng
〖thismortalflesh〗佛教指人的躯体
臭棋
chòuqí
〖apoormoveinchess〗不高明的棋术和着数
臭棋篓子
臭气
chòuqì
〖off-odor〗难闻的气味,与“香气”相对
臭气熏天
臭钱
chòuqián
〖dirtymoney〗对金钱的鄙称
我瞧不起你的臭钱
臭味相投
chòuwèi-xiāngtóu
〖meetingofdirtyminds〗
有坏思想,坏作风的人在志趣、习惯等各方面都相同,彼此合得来
他们为什么这么亲密,臭味相投嘛!
臭熏熏
chòuxūnxūn
〖stinking〗形容臭甚,令人生厌
臭氧
chòuyǎng
〖ozone〗无色气体,有特殊臭味,可做氧化剂、消毒剂等
臭氧层
chòuyǎngcéng
〖ozonosphere;chemosphere〗位于地球以外20—25公里,是平流层臭氧集中的层次,由于太阳紫外线的光化作用所致
臭子儿
chòuzǐr
〖invalidbullet〗[方言]失效打不响的枪弹

xiù
【名】
气味的总称〖smell〗
人通于鼻者谓之臭。臭者,气也。——朱骏声《说文通训定声》
无起秽以自臭。——《书·盘庚》。疏:“古者,香气、秽气皆名为臭。”
薋葹妒其臭,茞芟兰竟被芟。——《红楼梦》
上天之载,无声无臭。——《诗·大雅·文王》。郑玄笺:“耳不闻声音,鼻不闻香臭。”
口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也。——《孟子》
又如:乳臭;臭味(气味;比喻志趣;比喻同类);臭败(气味败坏)

xiù
【动】
“嗅”的古字。用鼻子辨别气味〖smellscent;sniff〗
彼臭之而无嗛于鼻。——《荀子·荣辱》
另见chòu

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HUIK 斜(竹)仰(山)点(戈)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄡˋ

– ㄒㄧㄡˋ

拼音 พินอิน:

– chòu

– xiù

前缀: 自=[体]鼻子。

字身: 犬=[体]狗,嗅觉灵敏之动物。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]鼻子所闻者,气味的总称,恶味、香味等。

体:

用:

臭气: 恶气。

臭名: 恶名。

臭味: 恶味。

臭美: 恶美,讥人自诩其美。

因:

臭骂: 恶骂,使人难堪的痛骂。

果:

组合字: 溴嗅糗嗅螑殠

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khljus

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsheu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cao3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshau3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kiu

韩音 เสียงเกาหลี : cui

越南音 เสียงเวียดนาม : xus

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!