ลำดับขีดอักษร:臼【jiù】

หมวดอักษร: 臼

ความหมายปัจจุบัน :

臼 [jiù] ครก –> 石臼 [shíjiù] ครกหิน

พัฒนาการตัวอักษร :jiù
舂米的器具,用石头或木头制成,中间凹下。
形状像臼的:臼齿。
笔画数:6;
部首:臼;
笔顺编号:321511
笔顺:撇竖横折横横

jiù
【名】
(象形。小篆字形,象舂米器具形,中间的四点表示有米。本义:中部下凹的舂米器具)
同本义〖mortar〗
臼,舂也。古者掘地为臼,其后穿木石。——《说文》
断木为杵,掘地为臼。——《易·系辞下》
择满臼,舂之而不碎。——贾思勰《齐民要术》
又如:臼杵(臼与杵);臼塘(凿成船形的木臼,别称臼塘);臼中无釜(比喻妻子亡故)
又指用以形容臼状物〖articleresemblingamortar〗。如:药臼;石臼;捣臼

jiù
【动】
用臼舂米〖poundricewithpestles〗
织纺井臼。(臼,用如动词:舂米。)——清·周容《芋老人传》

jiù
【形】
形如臼的〖molar〗。如臼齿;臼头深目(形容相貌极丑);臼科(臼形的坑)
低〖low〗
岸外而臼中。(臼中,中间凹陷。)——明·刘基《诚意伯刘文成公文集》
臼齿
jiùchǐ
〖molartooth〗齿名。在口腔后方的两侧。一般上下颌各六个,其形如臼,故名。通称“槽牙”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HX 斜(竹)难

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡˋ

拼音 พินอิน:

– jiù

前缀:

字身:

字源: 象形-陶文

字意: [体]象舂米时的石制盛具,引申为不变的格式。

体:

窠臼: 穴与臼,不能改变者。

臼杵: 对比词,臼盛米,杵捣米,相互激励。

臼齿: 食物之大齿。

用:

因:

果:

组合字: 舀桕閰臿臿舂

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ku6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khu6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kiu

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwux

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!