ลำดับขีดอักษร:航【háng】

หมวดอักษร: 舟

ความหมายปัจจุบัน :

航 [háng] เดินเรือ –> 航班 [hángbān] เที่ยวบิน, 航空 [hángkōng] การบิน, 航空母舰 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน, 航空港 [hángkōnggǎng] ท่าอากาศยาน, 航运 [hángyùn] ขนส่งสินค้า(shipping), 航线 [hángxiàn] เส้นทางเดินเรือ/เส้นทางบิน, 民航 [mínháng] การบินพลเรือน 民航 [mínháng] สายการบินประชาชน, 航空 [hángkōng] การบิน

พัฒนาการตัวอักษร :háng
船。
行船或飞行:航海。航空。航天。航行(x妌g )。航班。民航。
笔画数:10;
部首:舟;
笔顺编号:3354144135
笔顺:撇撇折捺横捺捺横撇折

háng
【名】
船;方舟〖boat〗
航,船也。——《广韵》
航,方舟也。本作斻。——《集韵》
大者以为舟航柱梁。——《淮南子·主术》
譬临河而无航。——《后汉书·张衡传》
长鲸吞航。——《文选·左思·吴都赋》
又如:航人(船夫)
两船相并,因指连船而成的浮桥〖pontoon〗。如:航桥(渡桥)
航空,飞机的飞行活动〖aviation〗。如:民航

háng
【动】
船行;航行〖navigate〗。今飞机、飞船等飞行器在空中飞行也称航。如:航空;宇航;航业(船舶往来一港口输送货物或旅客的营业)
渡过〖cross〗
峡甚逼仄,故一木航之。——《徐霞客游记》
航班
hángbān
〖flightnumber;scheduledflight〗客轮或客机航行的班次,也指某一班次的客轮或客机
航标
hángbiāo
〖navigationmark;buoy;aidstonavigation;signallight〗为引导和协助舰船航行而设置的标志,有发光航标(如灯塔、灯桩、灯船)、不发光航标(如浮标、立标)、无线电航标和音响航标等
航标灯
hángbiāodēng
〖sealight〗导航海上船舶的灯光(如航标)
航程
hángchéng
〖voyage;passage;range;distancebyairorsea〗
指飞机的续航距离
船舶中途不补充燃料可以运行的最大距离
航船
hángchuán
〖ship;boatplyingregularlybetweeninlandtowns〗载送客货的船只
航次
hángcì
〖thenumberofvoyagesorflights〗
出航的次数
渡河舰船航渡的次数
〖thesequenceofvoyagesorflights〗∶飞机、船舶出航的次序
航道
hángdào
〖channel;waterway;course;lane;navigationroute〗沿岸或港湾内可供船只安全航行的通道
航段
hángduàn
〖leg〗
飞机航迹的一段单向航路
用导航辅助设备识别的一段航程
航海
hánghǎi
〖navigation;seafaring〗泛指舰船在海洋上航行
航徽
hánghuī
〖emblemofaairlinecompany〗代表某个航空局或航空公司的标记
航迹
hángjì
〖track;wake〗∶船舶、舰艇、鱼雷航行时在水面所留下的痕迹,战斗中可根据敌人舰艇航迹发现敌人或根据敌人鱼雷航迹避开鱼雷攻击
〖flightpath;flighttrack〗∶飞机、火箭等飞行器在空中或空间中形成或遵循的飞行轨迹
〖trackmadegood〗∶飞机在地球表面之上的实际轨迹,或其图上表示
航空
hángkōng
〖aviation;aerial(air)navigation〗人在大气层中的飞行活动。包括使用飞机、飞艇、氢气球等各种飞行器,但一般多指使用飞机而言
航空港
hángkōnggǎng
〖airport;airhabour〗适合飞机降落之用的一片地面或水面,在这里备有飞机掩体、供应以及维修的设施
航空母舰
hángkōngmǔjiàn
〖aircraft(aeroplane,airplane)carrier〗具有供飞机起飞和降落的飞行甲板并具有维修和存放飞机的机库的军舰
航模
hángmó
〖modelairplaneandship〗外形、结构与飞机或船只相类似的模具
航速
hángsù
〖speed〗舰船或飞机航行的速率,即单位时间所航行的距离
航天
hángtiān
〖spaceflight;aerospace;spacefaring〗在太阳系范围内作行星际的飞行称为航天,而把在太阳系范围外的恒星际的飞行称为航宇
航图
hángtú
〖chart〗上面标有地球表面上一地区的人文、地势及各种导航设备的航空用小比例尺图
航线
hángxiàn
〖air(navigation;shipping)line;flightcourse(route);seaorairroute〗船行所经的路线或飞机所飞经的路线,也称“航路”
航向
hángxiàng
〖courseofashiporplane;headingdirection〗飞机或船舶的航行方向,通常用航线和基准线在水平面中组成的角度来表示,该角度从基准线按顺时针方向转动来计量
航行
hángxíng
〖navigatebywater;sail〗∶船由水路从一处至另一处
能在内陆水域航行的货船
〖navigatebyair;fly〗∶飞行
航邮
hángyóu
〖airmail〗航空邮政、航空邮件或航空邮递简称
航运
hángyùn
〖shipping;navigate;transportbysea〗水上运输事业的统称,分内河航运、沿海航运和远洋航运

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HYYHN 斜(竹)卜卜斜(竹)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄤˊ

拼音 พินอิน:

– háng

前缀: 舟=[体]船。

字身: 亢=[用]高傲。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]船之高亢者。|[用]引申为在水上或空中旅行。

体:

航路: 船舰或飞机行动的路线。

航业: 以船或飞机航行,运送物品或旅客的事业。

用:

航行: 旅行。

因:

航海: 在海上旅行。

航空: 在空中飞动。

航运: 运输。

果:

启航: 开始行动。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hang5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : haq

越南音 เสียงเวียดนาม : hangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!