ลำดับขีดอักษร:舵【duò】

หมวดอักษร: 舟

ความหมายปัจจุบัน :

舵 [duò] หางเสือ(helm) –> 舵手 [duòshǒu] คนถือหางเสือ

พัฒนาการตัวอักษร :duò
船、飞机等控制方向的装置:升降舵。方向舵。舵轮(轮船、汽车等的方向盘)。舵手。舵位。舵盘。掌舵。见风使舵。
笔画数:11;
部首:舟;
笔顺编号:33541444535
笔顺:撇撇折捺横捺捺捺折撇折


duò
【名】
(形声。从舟,它声。本义:船尾用以控制行向的装置)同本义。也作柁、杕〖helm;rudder〗。如:把舵(掌舵)。也指应用偏航运动原理制作的飞机末尾部分的附着有纹摺的,或可活动的辅助机翼,在飞行时用来控制其水平动向
舵杆
duògān
〖rudderstock〗舵的旋转轴杆
舵工
duògōng
〖helmsman;steersman〗操纵船舵的人。也叫“舵公”
舵机
duòjī
〖themachinoperatedbysteersman〗掌舵人操纵的机器
舵轮
duòlún
〖steeringwheel〗∶控制船舵运动的手轮
见“舵柄”
舵手
duòshǒu
〖steersman;helmsman;coxswain;manatthehelm〗
操舵驾驶船的人
比喻把握方向的领导人
舵位
duòwèi
〖helmsmansworkposition〗舵工进行作业的位置

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HYJP 斜(竹)卜交(十)心

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– duò

前缀: 舟=[体]船。

字身: 它=[用]蛇形。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]船尾弯曲的控制器,控制行驶方向用。

体:

舵手: 掌舵的人。

用:

因:

果:

掌舵: 掌管方向。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcaalx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dax

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : du

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : to

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : do4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : taai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dua6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tai7

日音 เสียงญี่ปุ่น : ta

韩音 เสียงเกาหลี : ta

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!