ลำดับขีดอักษร:芒【máng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

芒 [máng] 麦芒 (mài máng)คมปลายของรวงข้าวสาลี 锋芒毕露 (fēng máng bì lù)ความสามารถได้แสดงออกให้เห็นหมด 锋芒 (fēng máng)ปลายดาบ, ปลายมีด, อุปมาว่า ความสามารถที่ได้แสดงออกมา 芒草 (máng cǎo)1.พืชชนิดหนึ่ง ใบเป็นเส้นยาว ฤดูใบไม้ร่วงจะเกิดเป็นรวงสีเหลืองอมน้ำตาล 2.หนวดของรวงพืชประเภทข้าว 芒种 (máng zhǒng)ช่วงระยะเวลาหนึ่งในระยะเวลา 24 เทศกาล ซึ่งอยู่ราววันที่ 5, 6 หรือ 7 ของเดือนมิถุนายน (mángzhòng)ข้าวสาลีเริ่มสุก (1 ใน 24 สาร์ทของจีน เริ่มวันที่ 5, 6 หรือ 7 มิ.ย. แล้วแต่ในแต่ละปี) 芒硝 (máng xiāo)กรดกำมะถันโซเดียม 芒果 (máng guǒ)ต้นมะม่วง ลูกมะม่วง (mángguǒ)มะม่วง 芒刺在背 (máng cì zài bèi)กระสับกระส่ายเหมือนนั่งอยู่บนเปลวไฟ” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!