ลำดับขีดอักษร:花【huā】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

花 [huā] ดอกไม้ –> 花色 [huāsè] ลวดลายสีสัน เช่น 这件衣服的花色真漂亮 ลวดลายสีสันของเสื้อผ้าตัวนี้สวยจริงๆ, 花费 [huāfèi] ค่าใช้จ่าย, 兰花 [lánhuā] ดอกกล้วยไม้, 天花 [tiānhuā] ฝีดาษ, 天花板 [tiānhuābǎn] ฝ้าเพดาน, 桂花 [guìhuā ] ดอกกุ้ยฮวา, 梅花 [méihuā] ดอกเหมย, 棉花 [miánhuā] ดอกฝ้าย, 樱花 [yīnghuā] ดอกอิงฮวา, 泪花 [lèihuā] หยดน้ำตา, 火花 [huǒhuā] ประกายไฟ, 校花 [xiàohuā] ดาวโรงเรียน, 烛花 [zhúhuā] เปลวแสงเทียน, 烟花 [yānhuā] พลุ, 花炮 [huāpào] ดอกไม้ไฟ, 眼花 [yǎnhuā] ตาลาย, 白花花 [báihuāhuā] ขาวๆ เช่น 白花花的可爱女生很迷人。 , 花花世界 [huāhuāshìjiè] โลกแห่งดอกไม้, 种花 [zhònghuā] ปลูกไม้ดอก, 绣花 [xiùhuā] ลายปัก, 花圈 [huāquān] พวงมาลัย เช่น 丧葬花圈 พวงหรีด, 灵堂花圈 พวงหรีด, 花心 [huāxīn] หลายใจ, 花瓶 [huāpíng] แจกันดอกไม้, 鲜花 [xiānhuā] ดอกไม้สด, 花朵 [huāduǒ] ดอกไม้, 花瓣 [huābàn] กลีบดอกไม้, 花蕊 [huāruǐ] เกสรดอกไม้, 菊花 [júhuā] ดอกเบญจมาศ, 葵花 [kuíhuā] ดอกทานตะวัน, 荷花 [héhuā] ดอกบัว, 莲花 [liánhuā] ดอกบัว, 花生 [huāshēng] ถั่วลิสง, 花纹 [huāwén] ลายดอกไม้, 九轮花 [jiǔlúnhuā] ดอกขจร, 黄花九轮草 [huánghuājiǔlúncǎo] ต้นขจร

พัฒนาการตัวอักษร :huā
植物的繁殖器官,典型的由“花托”、“花萼”、“花冠”、“雌蕊群”和“雄蕊群”组成,有各种形状和颜色,一般长得很美丽,有的有香味,凋谢后结成果实。
供观赏的植物:花木。花草。花匠。花事(游春看花等事)。
形状像花的东西:雪花。浪花。钢花。火花。棉花(棉的絮亦称花)。礼花(烟火)。挂花(指战斗中受伤)。
用花装饰的:花圈(qu乶 )。花篮。花灯。花车。
具有条纹或图形的,不只一种颜色的:花样。花边。花花绿绿。印花。
指“痘”:天花(一种急性传染病)。
混杂的,不单纯的:花猫。花白头发。
虚伪的,用来迷惑人的:花言巧语。
表面好看,没有实效的:打花拳。花架子。
模糊不清:头昏眼花。
喻事业的精华:体育之花。
喻女子:姊妹花。
用掉:花钱。
名目繁复的:花名册(人员名册)。
犒赏的钱或物:花红。
某些细嫩的东西:蚕花。鱼花。
指妓女或与妓女有关的:花娘(妓女)。花魁。
〔花甲〕指六十岁,如“年逾花花。”
姓。
笔画数:7;
部首:艹;
笔顺编号:1223235
笔顺:横竖竖撇竖撇折


huā
【名】
同本义〖flower〗
草木花的总称
百卉含蘤。——《汉书·张衡传》。注:“蘤,古花字也。经传皆以华为之。”
菊垂今秋花,石戴古车辙。——杜甫《北征》
一丛深色花,十户中人赋。——白居易《买花》
如:花洞(茂密的花丛。或指花丛深处);花石纲(运送花石的船队);花朝日(传说农历二月十二日为百花生日,称为花朝);花魂(花的精神、魂魄);花相(芍药的别名。古时品花,群芳中,牡丹品为第一,芍药为第二,故世称牡丹为花王,芍药为花相);花酒(用花酿成的酒);花气(花朵的香气);花经(品论花卉的书);花历(记载群花开落时期的历法);花口(初开的花。因花开时如口张状,故称)
泛指能开花供观赏的草本与木本植物
春路雨添花,花动一山春色。——秦观《好事近》
又如:花丁(种花的园丁);花池(庭园中种植花草的地方。一般有矮栏围绕);花草(泛指可供观赏的花和草)
特指某一名花
洛人凡花不曰花,独牡丹曰花。——《尘史》
又如:花王(花中之王。指牡丹);花水(农历二、三月间桃花开放时盛涨的河水。即桃花水);花相(古称牡丹为花王,芍药为花相)
形状像花朵的东西
闲敲棋子落灯花。——赵师秀《有约》
又如:花下子(结婚第一夜怀孕而生的孩子);花湖(一种纸牌);花门儿(贴在门上的画);花生彩笔(笔下生花,喻才华横溢)
喻指美女〖beauty〗
娇花巧笑久寂寥。——唐·白居易《霓裳羽衣舞歌》
又如:花林粉阵(比喻群集的美女);花枝(比喻美女);花月缘(佳人才子的情缘);花魁娘子(美称妓女)
喻出卖色相的女子〖prostitute〗
花娘十二能歌舞。——宋·梅尧臣《花娘歌》
又如:花捐(旧时对娼妓所征的税。也叫妓捐、乐户捐);花娘(歌妓。后也指娼妓);花奶奶(旧时对从良妓女的称呼);花曲(指妓院所在处)
比喻美丽(指人)〖beauty〗。如:花貌(如花之貌。极言其美);花面(美丽如花的脸庞);花嫣柳媚(比喻女子姿容美丽);花容(如花的容貌)
指女子〖woman〗。如:花钗(妇人的头饰。同花钿);花黄(古时女子的面饰。用金黄色纸剪成花鸟星月等形贴在额上,或于额上涂点黄色,如今之抹腮红);花多实少(女儿多,儿子少)
烟火的一种。以黑色火药加别种化学物质制成,在夜间燃放,能喷出多种形状和颜色的火花,供人观赏〖fireworks〗。如:放花;礼花;花炮;花爆(花炮)
古时妇女贴画在面颊上的装饰〖design〗。如:花黄(古时妇女的面饰);花靥(妇女颊上用彩色涂点的妆饰)
水花。指漩儿〖vortex〗。如:花乳(煎茶时水面浮起的泡沫。俗名“水花”)
棉花的简称〖cotton〗。如:花田(江浙一带称棉为花,棉田为花田);花桃(即棉桃);花纱(棉花和棉纱合称“花纱”)
天花〖smallpox〗。如:出花儿
某些动物的幼仔〖theyoungofsomeanimal〗。如:猪花,鱼花
作战时受的外伤〖wound〗。如:挂花


huā
【动】
开花〖flower;blossom;bloom〗
朱雀桥边野草花。——刘禹锡《乌衣巷》
未花时采。——宋·沈括《梦溪笔谈》
花过而采。
平地三月花。
深山中则四月花。
不花而结实。——裴渊《广州记》
在支付或支出上用掉钱〖spend〗
我不入社花几个钱。——《红楼梦》
又如:花钱;花用(耗费);花朴朴(隆重铺张;消费大量财物)
利用一段时间间隔,度过〖spendtime〗。如:他每天花三小时学习

huā
【形】
杂色的,有花纹的〖colored;patterned〗。如:花衫(有花纹的衣衫);花面(刺有花纹的脸面);花瓷(绘饰花纹图案的瓷器,称花瓷);花马(斑驳杂色的马);花猪(一种毛色驳杂的猪);花不楞登(形容颜色错杂。含厌恶意)
模糊不清〖dim〗
眼花落井水底眠。——杜甫《饮中八仙歌》
又如:花镜;花腊搽(犹言昏花模糊)
虚伪,可以迷惑人〖sweet;false〗。如:花马吊嘴(花言巧语。同花马掉嘴);花甜蜜嘴(甜言蜜语);花胡哨(花言巧语;虚情假意的敷衍);花活(方言。指花招。欺骗人的狡猾手法)
像花一样的。形容美丽〖flower;beautiful〗。如:花巧(灵巧好看);花花(好看;漂亮);花花柳柳(形容艳丽轻盈的样子);花面(如花的脸。形容女子貌美)
风流浪荡〖dissolute;loose〗。如:花脚猫(比喻闲游浪荡、爱串门子的女人);花腿闲汉(指市井无赖。旧时彼辈每于腿上刺花,故称)
华美〖magnificent〗。如:花衣(华美的衣服)
形容色彩缤纷,繁华〖variegated〗。如:花团锦簇(形容繁华艳丽);花攒锦簇(形容景象鲜艳、色彩缤纷。同花团锦簇);花天锦地(形容都市繁华);花哄(浮华热闹)
花把势
huābǎshi
〖florist〗亦称“花把式”。指善于种花的人;特指经验丰富的花农或花匠
花白
huābái
〖grey〗∶白色和黑色混杂的
花白头发
〖grizzled〗斑白的;夹杂有灰色的
在她的脸颊旁披散着花白的头发
花瓣
huābàn
〖petal〗花冠的通常呈叶状的一个构成部分
花被
huābèi
〖perianth;perigonium;perigone;floralenvelop〗∶花萼与花冠,起保护花蕊及引诱昆虫的用途
〖aquiltwithcottonwadding〗∶带有各种花色的棉被
花被窝儿
花边
huābiān
〖lace〗∶手工艺品,编织或刺绣成各种花样的带子,通常用做衣服的镶边,也称花边
〖decorativeborder〗∶带花纹的边缘
瓶口上有一道花边
〖fancybordersinprinting〗∶文字、图画的花纹边框
花边人物
huābiānrénwù
〖sociableandslickperson〗八面玲珑、快嘴利舌、幽默机智、活动于有新闻价值场合的人
花不棱登
huābulēngdēng
〖gaudy;berepulsivelycoloured〗〖口〗∶形容颜色杂而乱(有厌恶意)
很多小青年都穿那种花不棱登的衬衫
花布
huābù
〖print;cottoncalico;printedcloth〗印有图案的布
花彩
huācǎi
〖festoon〗每隔一定距离系住的一条下垂织物,形成一系列优美的半圆环
拱门上用的带流苏的缎子花彩
花菜
huācài
〖cauliflower〗[方言]∶花椰菜
花草
huācǎo
〖flowersandgrass;flowersandplants〗可供观赏的花和草
花茶
huāchá
〖scentedtea〗亦称“香片”。用鲜花熏制而成的绿茶
花车
huāchē
〖festoonedvehicle〗特别装饰过的车辆,用在举行庆典、迎宾或游行等活动中
花池子
huāchízi
〖flowerbed〗花坛;四周有护栏、中间种花草的地方,用于观赏等
花丛
huācóng
〖floweringshrubs;flowersinclusters〗很多花聚集丛生
花簇
huācù
〖bouquetsofflowers〗稠密的花长成一簇一簇的样子
花簇锦绣
花大姐
huādàjiě
〖ladybird;ladybug〗鞘翅上有28个黑斑点的一种
花旦
huādàn
〖ayoungfemalecharactertypeinChineseoperas〗戏剧中扮演性格活泼或泼辣的年轻女旦角
花灯
huādēng
〖festivelantern〗
指元宵节供观赏的用花彩装饰的灯
南方普遍流传的民间歌舞
花灯戏
huādēngxì
〖akindoflocalopera,popularinSichuan,YunanProvinces〗接近于花鼓戏的一个地方戏种,发展于民间的耍花灯,主要流行于四川、云南等地
花点子
huādiǎnzi
〖trick〗〖口〗∶坏主意;骗人的伎俩
那人花点子多,小心上当
花雕
huādiāo
〖high-gradeShaoxingwine〗绍兴产的上等黄酒,因用雕花的坛子装盛,故名
花缎
huāduàn
〖brocade;figuredsatin〗在提花机上织成相对于平纹的缎纹起花织物
花朵
huāduǒ
〖flower〗花的总称;象征花
愿五大洲的儿童像花朵一样茁壮成长
各色花朵竞相开放
花萼
huā’è
〖calyx〗花叶的外层,构成花的外部,并由分离或连合的萼片组成,通常绿色和叶状,但常像花冠一样有颜色的
花儿
huā’ér
〖afolksongpopularinGansu,QinghaiandNingxiaProvinces〗流行于甘肃、青海、宁夏一带的地方民歌曲调
花房
huāfáng
〖gardenhouse〗∶一种小型通常敞开的结构。在花园中提供遮阴
〖greenhouse〗∶温室
花费
huāfèi
〖spend;expend;cost〗用掉;占用;付去
花费金钱
花费时间
花费
huāfèi
〖moneyspent;expenditure;expense〗费用
花费不少
花粉
huāfěn
〖pollen〗∶指种子植物中常表现为细粉末的一团小孢子,由细颗粒状小孢子组成,典型的小孢子由一个花粉母细胞经减数分裂形成四个小孢子,每粒花粉为单个细胞构成,外壁具雕纹,萌发时产生出一根花粉管,雄配子通过花粉管进入胚珠内同卵结合受精
〖polverine〗∶地中海东部国家和岛屿所产的用于制优质玻璃的钾碱或粗碳酸钙
花鼓
huāgǔ
〖flower-drum,afolkdancepopularintheChangjiangvalley〗多由男女二人对唱对舞的一种地方锣鼓歌舞
花冠
huāguān
〖corolla〗
花瓣的总称,连合者称合瓣,分离者称离瓣
华美的环形头饰
花好月圆
huāhǎo-yuèyuán
〖bloomingflowersandfullmoon;perfectconjugalbliss〗比喻美好圆满。多用作新婚颂辞
花红
huāhóng
〖flowerspinnedandhaveredsilk;giftforwedding〗∶为庆贺喜事而赠送的插花挂红的衣料礼品
花红缎匹
有拏获宋江者,赏钱万万贯,执双花红。——《水浒传》
〖bonus〗∶盈利
〖Chinesepear-leavedcrabapple〗
一种落叶小乔木(Malusasiatica),叶子卵形或椭圆形,花粉红色。果实球形,像苹果而小,黄绿色带微红,是常见的水果
这种植物的果实。也叫“林檎”或“沙果”
〖reward〗∶赏金
花红柳绿
huāhóng-liǔlǜ
〖redflowerandgreenwillow〗
形容春天的景色
你看那花红柳绿,绕着这舍南舍北。——《雍熙乐府·村里迓古》
也形容五彩缤纷、鲜艳夺目
谁许你这么花红柳绿的妆扮!——《红楼梦》
亦作“柳绿花红”
花户
huāhù
〖registeredhouseholdoccupants〗∶旧时对户口的称呼
乡里开会,照花户点人
〖floristhousehold〗∶专门从事卖花的人家
花花肠子
huāhuā-chángzi
〖scheme〗[方言]∶比喻奸诈的计谋
满脑子的花花肠子
〖tricker〗∶指有奸诈心计之人
别听那花花肠子瞎吹
花花搭搭
huāhua-dādā
〖口〗
〖alternately〗∶掺和着
农闲时节吃点花花搭搭的饭菜就行了
〖irregular〗∶形容疏密、高矮不均
这片黄豆花花搭搭,产量高不了
花花点点
huāhua-diǎndiǎn
〖tangledanddisorderly;withspotsandspeckles〗形容杂乱无序的图案、斑点
新衣服刚穿两天就弄得花花点点
海水在月色下闪着花花点点的亮光
花花公子
huāhuā-gōngzǐ
〖playboy;coxcomb;fop〗∶只追求享受以过纸醉金迷生活的轻浮阔少爷
〖pleasuremonger;beau〗∶专事寻欢作乐的富家子弟
也还仗他那点书毒,才学那吃喝嫖赌,成一个花花公子。——《儿女英雄传》
花花世界
huāhuā-shìjiè
〖thedazzlinghumanworldwithitsmyriadtemptations;worldofsensualpleasures〗旧指繁华的地区,也指吃喝玩乐的场所
每想中原花花世界,一心要夺取宋室江山。——清·钱彩《说岳全传》
花花太岁
huāhuā-tàisuì
〖pleasuremonger〗太岁:指作威作福的官宦豪门子弟。犹指“花花公子”
花环
huāhuán
〖garland;floralhoop〗以各种花编成环圆形,用作喜庆、迎宾及集体舞蹈等
花黄
huāhuáng
〖anancientcosmetic,fromyellowflowers,rubbedonwomen’sforehead〗古代妇女的面饰。用金黄色纸剪成星月花鸟等形贴在额上,或在额上涂点黄色
对镜贴花黄。——《乐府诗集·木兰诗》
花卉
huāhuì
〖flowersandplants〗即花草。卉是百草的总称
花甲
huājiǎ
〖acycleofsixtyyears;sixtyyearsofage〗∶即一甲子。由天干、地支组合,每一干支代表一年,六十年为一循环。因干支名号错综参互,故称花甲子。后称年满六十为花甲
手挪六十花甲子,循环落落如弄珠。——计有功《唐诗纪事》
年逾花甲
〖times;days;years〗∶年月;时代
〖age〗∶年纪;年岁
花架子
huājiàzi
〖nicebutfalseappearance;pretentiousflourish〗比喻虚假的、好看的外表
花匠
huājiàng
〖florist;gardener〗以养花为业的人
花椒
huājiāo
〖Bungepricklyash〗一种有刺的灌木或小乔木,奇数羽状复叶,伞房花序或短圆锥花序,果实带红色,种子黑色
花轿
huājiào
〖bridalsedanchair〗旧时装饰华丽供迎娶新娘用的轿子
花街柳巷
huājiē-liǔxiàng
〖red-lightdistrict〗指妓院聚集的地方。即风化区
花精
huājīng
〖royaljelly〗指蜂乳,也叫王浆
花镜
huājìng
〖presbyopicglasses〗用于矫正老花眼的凸透镜型眼镜
花酒
huājiǔ
〖drinkbythecompanyofprosititutes〗旧时由妓女陪着饮酒作乐叫吃花酒
花卷
huājuǎn
〖steamedtwistedroll〗卷成螺旋状的发面食品
花魁
huākuí
〖thefirstofflower〗∶百花的魁首
〖plumblossom〗∶多指梅花
〖unsurpassedbeauty〗∶绝色佳人
〖themostpopularcourtesan〗∶旧时也比喻有名的妓女
花篮
huālán
〖abasketofflowers;floralbasket〗∶盛满鲜花的蓝子,庆、吊仪式中用作装饰品
向贵宾敬献花蓝
〖gailydecoratedbasket〗∶制作精美的篮子
花蕾
huālěi
〖flowerbud〗通称“花骨朵”,含苞未放的花。简称“蕾”
花里胡哨
huālihúshào
〖showy;gaudy;garish〗形容五颜六色,过分鲜艳
穿着打扮上,总是花里胡哨的
花脸
huāliǎn
〖the“paintedface”,acharactertypeinChineseoperas〗指铜锤、黑头、架子花等必须勾画脸谱出场的戏曲净角
花柳
huāliǔ
〖flowersandwillows〗∶鲜花杨柳
花柳的巷,管弦的楼。——《西游记》
〖brothel〗∶妓院
〖prostitute〗∶妓女
〖venerealdisease〗∶花柳病的省称
花露
huālù
〖(medicinal)liquiddistilledfromhoneysuckleflowersorlotusleaves〗金银花、荷叶等蒸馏制得的汽水,可入药
花露水
huālùshuǐ
〖floralwater〗
由香精和酒精配制而成的香水
各种花(如桔子花、玫瑰花)经蒸馏所得的蒸馏水,被用作洗涤剂的香料
花苗
huāmiáo
〖youngflowerplant〗指花的幼苗;特指棉花幼苗
花名
huāmíng
〖(registerof)names〗∶旧时户口册上的人名;泛指一个单位的人员登记或分类登记的人名
战士花名册
〖thenameofawhore〗∶指妓女在妓院用的名字
花名册
huāmíngcè
〖registerofnames〗∶记载合格的或适于某种特殊目的或服务的人员名册
〖musterroll〗∶特指军队或船队的官兵名册
〖membershiproster〗∶人员名册
花木
huāmù
〖flowersandtrees〗指专供观赏者的花草树木
花呢
huāní
〖fancysuiting;tweed〗表面起条、格、点等花纹的一类毛织品
花鸟
huāniǎo
〖paintingofflowersandbirdsintraditionalChinesestyle〗以花和鸟为主题的一种中国画
花鸟派
花农
huānóng
〖flowergrower〗种花的农民
花炮
huāpào
〖fireworksandfirecrackers〗烟花和爆竹
花盆
huāpén
〖flowerpot〗用来装土栽培植物(如陶瓷或塑料)的容器
花瓶
huāpíng
〖vase〗蓄水养花的瓶
花期
huāqī
〖florescense;thefloweringseason〗植物开花的季节
今年花期将延迟
花旗
huāqí
〖theStarsandStripes〗∶旧称美国国旗
〖theUnitedStatesofAmerica〗∶旧时指美国,由美国国旗的形象得名
花钱
huāqián
〖expense;spendmoney〗花费钱财的原因或事情
乡下的房地产是很花钱的
花枪
huāqiāng
〖ashortspearusedinancienttimes〗∶一种冷兵器,像矛而较短
〖trickery〗∶比喻骗人的手段、计策等
耍花枪
花腔
huāqiāng
〖floridornamentationinoperasinging〗∶一种西洋发声法,以声调多转折、拖腔格外长为特点
花腔女高音
〖coloratura〗∶通常指声乐旋律中的装饰,包括种种装饰音、急速的音阶或琶音进行以及华彩段等等
〖guilefultalk〗∶比喻花言巧语
耍花腔
花俏
huāqiào
〖beautiful;gaudyandmodern〗俏丽;〖衣服〗色彩鲜艳、式样时髦
她不太爱穿那些花俏的衣裳
花圈
huāquān
〖wreath;garland〗鲜花或人造花扎成的轮圈,用于吊唁仪式
花拳
huāquán
〖showyboxingofnopracticaluse〗美观而不能用于扑打的一种拳术
花拳绣腿
huāquán-xiùtuǐ
〖showy〗比喻只做些表面上好看实际上并无用处的工作
这个人,工作逢迎讨好,花拳绣腿
花儿匠
huārjiàng
〖flowergrower〗∶从事种花、卖花的人
〖silkorpaperflowermaker〗∶花扦儿制作者
花容月貌
huāróng-yuèmào
〖verybeautiful〗形容青年女子容貌美丽
装束打扮虽似魁星,而花容月貌,却是一位美女。——清·李汝珍《镜花缘》
花色
huāsè
〖designandcolour〗∶指布等的花纹、颜色
花色单调
〖(ofmerchandise)varietyofdesigns,sizes,colours,etc.〗∶种类
花色品种
花纱布
huāshābù
〖acollectivenameforcotton,cottonyarnandcloth〗用棉花做成的纱、布、花的统称
花衫
huāshān
〖colouredshirt〗∶有花纹的衣衫
〖afemalecharacterinChineseoperas〗∶中国传统戏曲中旦角的一种,综合青衣、花旦、刀马旦的特点发展而成
花哨
huāshao
〖garish〗∶颜色鲜艳夺目
〖gaudy〗∶过于艳丽的色彩
〖flowery〗∶倾向于运用华丽的词藻
〖fullofflourishes〗∶花样多,变化多
花生
huāshēng
〖peanut〗落花生
花石纲
huāshígāng
〖theboatstransportingthestrangeflowers,plantsandmarblesforemperorinSongDynasty〗北宋徽宗喜爱奇异的花木和石头,大臣蔡京就派专差向民间搜刮,劫往京城,供皇帝赏玩。这种运送花石的船队,号为“花石纲”。纲,唐代中期,管理江河运输的人把每10只船编为一纲,这种成批编组运送货物的办法,称为“纲运”。后来把成批运送货物的组织称为“纲”
花市
huāshì
〖flowermarket〗∶集中卖花卉的地方
〖brothel〗∶旧指妓院
花事
huāshì
〖bloomingseason〗关于花的种种情状和事;特指春日花盛之事
花事勿勿了
岭南花事独风骚
花说柳说
huāshuō-liǔshuō
〖speakfalseandsweetwords;talkbiginamovingway〗词令虚浮而中听
他花说柳说,就是没人听他的
花台
huātái
〖parterre〗种有花的台子
花坛
huātán
〖parterre;raisedflowerterrace〗即花台,是种植花卉、装点美化环境的土台子,四周用砖石砌成矮墙或作梯形
花毯
huātǎn
〖tapestry〗一种工艺美术织物,图案花纹由经线上的线圈形成,原为手工织物,现有用提花、电力织机织造的
花天酒地
huātiān-jiǔdì
〖indulgeindissipation;leadalifeofluxuryanddebauchery〗纵情恣意于酒色
到京之后,又复花天酒地,任意招摇。——清·李宝嘉《官场现形记》
——亦作“酒地花天”
花厅
huātīng
〖parlour〗客厅
客人在西花厅稍事休息
花图
huātú
〖floraldiagram〗花在横切面上的图解,显示花的各组成部分的数目和排列方式
花团锦簇
huātuán-jǐncù
〖richmulticoloureddecorations〗形容五彩缤纷、景象十分华丽。也比喻花色繁多,华美艳丽
真是花团锦簇,剔透玲珑。——《红楼梦》
花托
huātuō
〖receptacle;torus〗花茎末端容纳花卉器官而且常常是比较膨胀的部分(如菊科植物)
花纹
huāwén
〖decorativepattern;figure〗泛指图案与纹理
花纹繁杂
花无百日红
huāwúbǎirìhóng
〖goodtimesdon’tlastlong;Aflower,thoughbeautiful,cannotretainitsbeautyforhundreddays〗花不能常开不败。比喻青春易逝,好景不长
人无千日好,花无百日红,早时不算计,过后一场空。——《元曲选·儿女团圆》
花息
huāxī
〖interest〗利息
产业之花息。——清·黄宗羲《原君》
花媳妇儿
huāxífur
〖ladybug〗二十八星瓢虫的俗称
花箱
huāxiāng
〖flowerbox〗装有土壤用来栽培观赏植物的通常长形的箱子
花销
huāxiāo
〖cost〗∶开支的费用
〖commission〗∶旧指买卖产业或商品中的佃金或捐税。也作“花消”
花信
huāxìn
〖newsofflowersbloming〗∶花开的信息
谁能腰鼓催花信,快打《凉州》百面雷。——范成大《元夕后连阴》
花信尚早
〖(ofawoman)24yearsold〗∶借指女子的成年期—24岁
花序
huāxù
〖inflorescence〗指花在轴上的发育和排列方式
花絮
huāxù
〖titbits(ofnews);interestingsidelights〗轻柔的花朵。比喻各种零星而有趣的新闻
运动会花絮
花押
huāyā
〖signatureormarkondocuments,contracts〗旧时公文契约上的草书签名或代替签名的特定符号
花言巧语
huāyán-qiǎoyǔ
〖sweetwords,blandishments;luringspeech〗动听而虚假的话
受了推销员的花言巧语的欺骗
花言巧语
huāyán-qiǎoyǔ
〖trailoffintorhetoric;coax;flatter;wheedle〗说虚假而动听的话
在他应明确、坚决的地方,他却花言巧语起来
花眼
huāyǎn
〖presbyopia〗老视
花样
huāyàng
〖pattern〗
供仿制的式样,泛指事物的式样或种类
各种时尚、风气
〖trick〗∶骗人的手段
玩花样
花样滑冰
huāyànghuábīng
〖figureskating〗以优美姿势在冰面上滑出规定图案、表演各种技巧的一项滑冰运动
花用
huāyòng
〖spend〗花销;花费
本月花用不大
花园
huāyuán
〖garden〗与住宅相连的一块耕种的土地,通常把其全部或一部分用来种植花草
花账
huāzhàng
〖paddedaccounts(bills)〗虚报不实的账目
开花账
花招
huāzhāo
〖showymovementinwushu;flourish〗∶灵巧、好看的武术动作,泛指陪衬的手法
〖trick;game;disguise〗∶欺骗人的手段
别耍花招
花朝节
Huāzhāojié
〖birthdayofallflowerscelebratedonthe12thFebruaryoflunarcalendar〗旧时农历二月十二日是花朝节,是百花生日
花朝节后。——明·袁宏道《满井游记》
花朝月夕
huāzhāo-yuèxī
〖beautifulsceneonabrightday〗亦作“花晨月夕”。二月十五为花朝,八月十五为月夕,引伸指良辰美景
每花朝月夕,与宾佐赋咏,甚有情致。——《旧唐书·罗威传》
花遮柳掩
huāzhē-liǔyǎn
〖beevasive〗比喻行动掩掩遮遮
花遮柳掩防人至,觅常山宝符。——《群音类选·窃符记·如姬窃符》
——亦作“花遮柳隐”
花辙
huāzhé
〖averseofafolkartform〗曲艺术语。曲艺韵文的一种押韵方式。韵文押韵每二句、四句六句即转换韵脚的,称为花辙
花针
huāzhēn
〖floricome〗一类分支的六轴骨针
花枝招展
huāzhī-zhāozhǎn
〖thebranchesofflowerssway〗∶花枝迎风摇摆
满园里绣带飘飘,花枝招展。——《红楼梦》
〖begorgeouslydressed〗∶形容女子打扮得十分艳丽
袭人等捧过茶来,才吃了一口,平儿也打扮的花枝招展的来了。——《红楼梦》
花烛
huāzhú
〖fancycandleslitinthebridalchamberatwedding〗∶饰有龙凤花纹的蜡烛,旧时婚仪点用;借指新婚
花烛之夜
〖anthurium〗∶泛称花烛属植物
羽状花烛
花砖
huāzhuān
〖encaustictile〗有彩色花纹的釉面砖,主要用来墁地
花子
huāzi
〖beggar〗旧称乞丐

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TOP 并(廿)人心

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄚ

拼音 พินอิน:

– huā

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 化=[用]改变成。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]草所化,植物的性器官。|[用]美丽多采,不易分辨,风月事,浪费。

体:

花旦: 京剧中扮轻松性之女角。

花样: 多采之样式。

花酒: 风月之酒。

花街: 风月之街。

花式: 多采之式。

花轿: 美丽之轿,结用。

花蜜: 花中分泌之蜜。

花卉: 花草。

花车: 多采之车,观赏用。

花痴: 爱花成痴者。

花子: 乞丐之俗称。

花红: 公司营利的分红。

花纹: 多采之纹。

花絮: 多采之小消息。

花甲: 六十岁。

花言: 多采不易辨之言。

用:

眼花: 眼睛看不清楚。

心花: 心不易明。

花钱: 费钱。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hwraa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : hrua

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ho

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fa

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hua1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huee1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hua1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwa

韩音 เสียงเกาหลี : hoa

越南音 เสียงเวียดนาม : hoaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!