ลำดับขีดอักษร:苞【bāo】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

苞 [bāo] ดอกตูม, แตกหน่อ –> 苞米 [bāomǐ] ข้าวโพด, 含苞 [hánbāo] ตูม, 花苞 [huābāo] ช่อดอกไม้ที่ตูม(ยังไม่บาน)

พัฒนาการตัวอักษร :bāo
花托下面像叶的小片:花苞。苞片。含苞待放。
茂盛:竹苞松茂。
笔画数:8;
部首:艹;
笔顺编号:12235515
笔顺:横竖竖撇折折横折

bāo
【名】
(形声。本义:席草,可制席子和草鞋)
同本义〖bulrush〗
苞,苞草也,南阳以为粗履。——《说文》
浸彼苞稂。——《诗·曹风·下泉》

浸彼包萧。
浸彼苞蓍。
系于包桑。——《易·否》
其高燥则生葴(zhēn,马兰)、菥(sī,麦的一种)、苞、荔(草名)。——司马相如《子虚赋》
又如:包屦(古人居丧所穿的一种草鞋)
苞片,花未开时包着花朵的变态叶〖bract〗
山桃发红萼,野蕨渐紫苞。——南朝宋·谢灵运《酬从弟惠连》
又如:含苞未放
草木的根或茎干〖rootorstem〗
苞有三蘖。——《诗·商颂·长发》
又如:苞桑(原指根深柢固的桑树;比喻牢固的根基);苞桑磐石(比喻极其坚固);苞桑戒(系于根深蒂固的事物上而求得的牢靠鉴戒)

bāo
【形】
草木茂盛,丛生〖growinginprofusion〗
苞,丰也。——《尔雅·释诂》
方苞方体。——《诗·大雅·行苇》
集于苞栩。——《诗·唐风·鸨羽》
草木渐苞。——《书·禹贡》
如竹苞也,如松茂矣。——《诗·小雅·斯干》
又如:苞杞(丛生的枸杞);苞并(丛生)

bāo
【动】
通“包”。包裹;怀抱〖wrapup;surround〗
如山之苞。——《诗·大雅·常武》
厥苞橘柚锡贡。——《书·禹贡》
凡以弓剑苞苴箪笥问人者。——《礼记·曲礼上》
尔贡苞茅不入。——《左传·僖公四年》
苞谷
bāogǔ
〖Indiancorn;maize〗[方言]∶玉米
苞米
bāomǐ
〖Indiancorn;maize〗[方言]∶玉米
苞片
bāopiàn
〖bract〗∶与一株植物的生殖结构联合在一起的稍微变质的叶
〖husk〗∶包玉米穗的叶子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TPRU 并(廿)心口仰(山)

– TPSU 并(廿)心侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠ

拼音 พินอิน:

– bāo

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 包=[体]全含。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]草包,叶片卷而包者。

体:

苞: 有叶旳冬。

用:

含苞: 含着花苞。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pruu

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : prau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : baoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!