ลำดับขีดอักษร:荷【hé】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

荷 [hé]* บัว –> 荷花 [héhuā] ดอกบัว, 荷兰 [hélán] ฮอลแลนด์, 荷塘 [hétáng] สระบัว, 荷尔蒙 [hé’ěrméng] ฮอร์โมน, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว(荷蛋)

พัฒนาการตัวอักษร :
〔荷包〕a.佩戴的小囊;b.食品名。
〔荷尔蒙〕“激素”的旧称。
即“莲”。
carry on one’s shouldergratefullotus
笔画数:10;
部首:艹;
笔顺编号:1223212512
笔顺:横竖竖撇竖横竖折横竖


【名】
(形声。从艸,何声。本义:植物名。也称莲,别称芙蕖、芙蓉。地下茎称藕,子实称莲,花叶供观赏)
植物名。即莲〖Indianlotus〗
荷,芙蕖叶。——《说文》
隰有荷华。——《诗·郑风·山有扶苏》
有蒲与荷。——《诗·陈风·泽陂》
荷叶之清香。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》
又如:荷月(指农历六月,以荷花盛开,故名荷月);荷衣(荷叶);荷芰(莲与菱);荷花(莲花。也作“莲华”、“荷华”);荷扇(荷叶形圆似团扇,故雅称为荷扇)
荷叶〖lotusleaf〗。如:荷钱(初生的荷叶。因其形似小钱,故称);荷衣(用荷叶编成的衣服);荷杯(荷叶做的杯子);荷裳(用荷叶做的衣服);荷衣蕙带(荷叶为衣,蕙草作带。指仙人的衣服)
古代酒器荷叶杯的代称〖lotus-leafcup〗
明画烛,洗金荷,主人起舞客齐歌。——宋·辛弃疾《鹧鸪天》
另见hè
荷包
hébāo
〖pouch〗∶钱袋
张公接过银子,看一看,将来放在荷包里。——明·冯梦龙《喻世明言》
〖pocket〗∶衣服上的兜儿
荷包蛋
hébāodàn
〖friedeggs〗去壳后在滚油里煎熟的整个儿的鸡蛋
荷尔蒙
hé’ěrméng
〖hormone〗激素的旧称。为英文音译
荷花
héhuā
〖lotus〗
多年生草本,生于水中,叶圆大,花红或白,种子称莲,地下茎为藕
莲的花
映日荷花别样红。——宋·杨万里《晓出净慈寺送林子方》
荷花之异馥。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》
荷兰
Hélán
〖theNetherlands〗在欧洲西部,面积41863平方公里,人口1493.4万(1990),首都阿姆斯特丹。荷兰王国政府所在地海牙
荷马
Hémǎ
〖Homer〗相传是希腊公元前九世纪到前八世纪的盲人诗人,著名的史诗《伊利亚特》、《奥德赛》是他所作,口传于世,后经民间流浪歌手整理加工而成书
荷钱
héqián
〖smalllotusleafwhichseemscoppercoin〗状如铜钱的初生的小荷叶
荷钱出水之日。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》


【动】
用肩扛或担;背负〖carryontheshoulderorback〗
荷担者三夫。——《列子·汤问》
以杖荷蓧。——《论语·微子》
又如:荷锄;荷蓧丈人(担着耘田竹杖的老人;隐士);荷校(以肩荷枷。即颈上带枷。校,枷);荷担(肩挑东西)
肩负,担负〖shoulder〗
子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏门者。——《论语·宪问》
又如:荷累(负累;牵累);荷担(承担生活、工作、责任、事业等)
承受;承蒙〖bear〗
荷天下之重任。——张衡《东京赋》
又如:荷佩(承受);荷得(承蒙;亏得);荷护(保佑,佑护);荷蒙(承蒙;承受)
用于书信中表示感谢或客气〖begrateful;beobliged〗。如∶感荷;拜荷;荷佩(荷佩。感荷;感激);荷恩(蒙受恩惠);荷眷(荷睠。承受恩宠;承蒙关注)
拿,持〖hold〗。如:荷杖(拄着拐杖)


【名】
担子。道德上、法律上或精神上的责任〖burden;responsibility〗。如:肩负重荷
电荷的简称〖charge〗。如:荷质比
古泽名。又水名。也作“菏”〖theHeRiver〗
菏,泽名,见《夏书》。古本亦作荷。——《五经文字》
另见hé
荷负
hèfù
〖burden〗担负
荷枪实弹
hèqiāng-shídàn
〖carryloadedrifle〗∶带着上了膛的枪
〖beonthealert〗∶形容高度戒备,随时准备战斗的情况
荷载
hèzǎi
〖load〗承受的重量或压力

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TOMR 并(廿)人横(一)口

注音 จู้อิน:

– ㄏㄜˋ

– ㄏㄜˊ

拼音 พินอิน:

– hè

– hé

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 何=[用]是什么?

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]莲藕等总称,因花叶具众义,故名之荷。|[用]采藕时负荷在肩,负也。

体:

荷包: 背负之小钱包,上常绣荷花,故名。

荷花: 莲花。

用:

感荷: 感负。

因:

荷锄: 负锄。

荷枪: 负枪。

荷负: 担负。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhaals

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gha

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ho

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ho

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ho3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ho5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ha

越南音 เสียงเวียดนาม : haf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!