ลำดับขีดอักษร:菌【jùn】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

菌 [jūn] แบคทีเรีย –> 抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 细菌 [xìjūn] จุลินทรีย์/เชื้อแบคทีเรีย, 病菌 [bìngjūn] เชื้อโรค แบคทีเรีย, 细菌战争 [xìjùnzhànzhēng] สงครามเชื้อโรค(战争 zhànzhēng สงคราม) , 细菌武器 [xìjūnwǔqì] อาวุธเชื้อโรค

พัฒนาการตัวอักษร :jūn
低等植物的一大类,不开花,没有茎和叶子,不含叶绿素,不能自己制造养料,过寄生生活,种类繁多:细菌。真菌。病菌。菌肥。

jùn
ㄐㄩㄣˋ
即“蕈”。
笔画数:11;
部首:艹;
笔顺编号:12225312341
笔顺:横竖竖竖折撇横竖撇捺横

jūn
【名】
低等植物的一大类,不开花,没有茎和叶子,不含叶绿素,不能自己制造养料,靠寄生生活,种类很多如细菌、真菌等〖fungus〗
组成裂殖菌纲的一大类微小植物中的任一种〖bacterium〗。如:细菌
另见jùn
菌肥
jūnféi
〖bacterialmanure〗指细菌肥料
菌界
jūnjiè
〖mycota〗真菌纲(Eumycetes)的总称
菌落
jūnluò
〖colony〗细菌或孢子的群落
菌苗
jūnmiáo
〖vaccine〗对某一特定传染病产生或增加人工免疫力的制剂,包括死亡的微生物(死毒)、活的但减弱其毒性的(弱毒)以及活的毒性充分的(强毒)三种
菌托
jūntuō
〖volva〗包在许多伞菌(如捕蝇蕈属Amanita)菌柄基部的膜质、球茎状膨大的、由外菌幕破裂而形成的囊状或杯状物

jùn
【名】
(形声。从艸,囷(qūn)声。本义:蘑菇,蕈,菌子。高等菌类。有的可供食用)同本义〖mushroom〗。如:菌芝(即灵芝);菌阁(形如菌状之阁);菌蟪(朝菌和蟪蛄);菌蠢(谓如菌类之短小丛生)
另见jūn
菌子
jùnzi
〖fungus〗[方言]∶蕈(xùn)

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gonx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gyanx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciun

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jüän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kwan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kung2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khun2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kin

韩音 เสียงเกาหลี : gyun

越南音 เสียงเวียดนาม : khuaanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!