ลำดับขีดอักษร:蒙【méng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

蒙 [méng] 黑蒙蒙 (hēi méng méng)มืดสลัวๆ มองไม่ชัดเจน 鸿蒙 (hóng méng)อากาศที่คลุกเคล้าและสิ่งธรรมชาติต่างๆก่อนการบุกเบิกฟ้าดินในสมัยโบราณ 迷蒙 (mí méng )1.มองเห็นเลือนลางไม่ชัดเจน 2.เบลอ 蒙骗 (mēng piàn)หลอกลวง ต้ม 蒙馆 (méng guǎn)โรงเรียนที่สอนเพื่อเบิกความสว่างทางจิตใจในสมัยก่อน 蒙难 (méng nàn)ถูกประทุษร้าย (méngnàn)ประสบเคราะห์กรรมจากสิ่งที่คนอื่นก่อ 蒙蔽 (méng bì)ปิดบัง อำพราง (méngbì)ปิดบังความจริง (méngbì)หลอกลวงผู้อื่น” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!