ลำดับขีดอักษร:蛋【dàn】

หมวดอักษร: 虫

ความหมายปัจจุบัน :

蛋 [dàn] ไข่ –> 蛋白质 [dànbáizhì] โปรตีน, 蛋糕 [dàngāo] เค้ก, 下蛋 [xiàdàn] วางไข่, 坏蛋 [huàidàn] คนระยำ, 蛋松 [dànsōng] ไข่ฟู , 蒸蛋 [zhēngdàn] ไข่ตุ๋น/ไข่นึ่ง

พัฒนาการตัวอักษร :dàn
鸟、龟、蛇等生的带有硬壳的卵:鸡蛋。蛇蛋。蛋白。蛋黄。
形状像蛋的:脸蛋儿。
笔画数:11;
部首:虫;
笔顺编号:52134251214
笔顺:折竖横撇捺竖折横竖横捺

dàn
【名】
禽类或龟、蛇等所产的卵〖egg〗。如:蛋花(蛋汤煮熟后,凝成絮团似的许多小蛋块的俗称);蛋青色(指如鸭旦壳般的淡青色)
骂人的话〖approbriouswords〗。(1)∶放在某些名词或形容词的后面,组成代表人的词。如:坏蛋;糊涂蛋。(2)∶放在某些动词后面,使那个动作带有贬意。如:捣蛋;滚蛋;完蛋
形状像蛋的东西〖anegg-shapedthing〗。如:泥蛋儿;山药蛋;驴粪蛋儿;线蛋儿;脸蛋儿;蛋圆(像蛋一样椭圆形)
蛋白
dànbái
〖scleroprotein〗
指一类纤维状的蛋白质(如骨胶原,角朊,丝纤蛋白),通常不溶于含水溶剂并且抗化学试剂
〖eggwhite〗蛋清
蛋白质
dànbáizhì
〖protein〗一个很大类的天然存在的、氨基酸的极其复杂的结合物,含有碳、氢、氮、氧,通常还有硫,偶尔有磷、铁或其它元素,是动植物活细胞的必需成分,也是动物膳食的必需成分
蛋粉
dànfěn
〖eggpowder;powderedegg〗将蛋烘干制成的粉末
蛋糕
dàngāo
〖cake〗由鸡蛋、面粉以及糖、油等制成的一种松软的糕点
蛋羹
dàngēng
〖steamedeggcustard〗鲜蛋去壳打成糊状,加入适当的水和佐料,蒸成的食物
蛋黄
dànhuáng
〖eggyolk〗为禽鸟或爬行动物的卵的内部贮藏养料、呈黄色的球形物体,其外围为蛋白
蛋鸡
dànjī
〖layer〗生蛋的鸡
蛋卷
dànjuǎn
〖eggroll〗以鸡蛋面团制成卷筒,内填切碎的蔬菜,放在深油锅中炸熟
蛋壳
dànké
〖shell〗蛋(尤指鸟或家禽蛋)的硬壳
蛋品
dànpǐn
〖eggproducts〗各种蛋类和各种蛋类食品的统称
蛋青色
dànqīngsè
〖paleblue;eggwhite〗像青鸭蛋壳的颜色
蛋清
dànqīng
即蛋白

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NOLMI 钩(弓)人緃(中)横(一)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢˋ

拼音 พินอิน:

– dàn

前缀: 虫=[体]虫也。

字身: 疋=[体]足也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]在虫之足下者,爬虫类、禽鸟类的卵也。

体:

鸡蛋: 鸡生的卵。

蛇蛋: 蛇生的卵。

用:

笨蛋: 骂人的话。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcaans

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : danx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : dae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tan7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : dan

越南音 เสียงเวียดนาม : ddanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!