ลำดับขีดอักษร:蜂【fēng】

หมวดอักษร: 虫

ความหมายปัจจุบัน :

蜂 [fēng] –> 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง

พัฒนาการตัวอักษร :fēng
昆虫,会飞,多有毒刺,能蜇人。有“蜜蜂”、“熊蜂”、“胡蜂”、“细腰蜂”等多种,多成群住在一起。
特指“蜜蜂”:蜂巢。蜂房。蜂蜡。蜂蜜。蜂乳。蜂王(生殖器官发育完全的雌蜂,专司产卵,通常每个蜂群只有一只。亦称“母蜂”)。蜂腰(a.蜂腰中间细,喻居中者最差;b.诗律“八病”之一;c.书法笔病之一)。
〔蜂鸟〕鸟类中最小的一种,大小如大拇指,嘴细长。吃花蜜和花上的小昆虫。产于南美洲。
众多:蜂起。蜂拥。蜂聚。蜂集。
笔画数:13;
部首:虫;
笔顺编号:2512143541112
笔顺:竖折横竖横捺撇折捺横横横竖

fēng
【名】
(形声。从虫,夆(fēng)声。本义:蜂,一种昆虫。有蜜蜂、胡蜂、细腰蜂等。特指“蜜蜂”)
同本义〖wasp〗
蜂,飞虫螫人者。——《说文》
蜂虿有毒。——《左传·僖公十二年》
蜂目而豺声。——《汉书·文元传》
蜜为液,蜂则阳物也。——《论衡·言毒》
又如:蜂虿(蜂与蝎子。泛指小毒虫);蜂臣(指蜂王以外的众蜂);蜂扇蚁聚(蜂翅扇动,蚂蚁聚合。比喻人虽众多起不了大作用)
特指蜜蜂〖bee;honey-bee〗。如:蜂粉(蜜蜂采的花粉)

fēng
【形】
比喻众多成群〖inswarms〗
楚蜂起之将。——《史记·项羽本纪》
蜂午并起。——《汉书·刘向传》
谗言之徒蜂生。——《汉书·中山靖王胜传》
乡民蚁拥蜂攒,布满山麓。——《广东军务记》
又如:蜂出(群拥而出);蜂至(群集而至);蜂溃(像蜂群四处飞散样逃亡);蜂出泉流(像群蜂倾巢,如泉水涌流);蜂合豕突(如群蜂聚集,似野猪奔突。比喻众人杂沓会合,横冲直撞);蜂簇(群蜂簇拥)
通“锋”。兵器的尖端。引申为锐势,势头〖tendency〗
今君起江东,楚蜂起之将皆争附君者,以君世世楚将,为能复立楚之后也。——《汉书·陈胜项籍传》
蜂巢
fēngcháo
〖honeycomb〗蜂类的窝
蜂毒
fēngdú
〖beevenom〗中药名。别名蜜蜂毒素
蜂房
fēngfáng
〖apiary〗∶饲养蜜蜂的场所;尤指蜂群或蜜蜂种群储存蜂蜜的蜂巢
〖hornetnest〗∶蜜蜂用分泌的蜂蜡造成的六角形的巢;像蜂一样的
蜂房水涡,矗不知其几千万落。——唐·杜牧《阿房宫赋》
蜂糕
fēnggāo
〖steamedspongecake(madeofwheatorriceflour)〗用米粉或小麦面粉制作的一种多孔状蒸糕
蜂聚
fēngjù
〖getinswarms〗像蜂一样聚集
蜂聚私语
蜂蜡
fēnglà
〖beeswax〗将蜂巢用沸水溶化,经粗滤然后冷却而得到的黄色到棕色的蜡,主要用于抛光剂、模型和图案制作
蜂蜜
fēngmì
〖honey〗各种蜜蜂用花蜜在蜜囊内酿制的一种甜粘物质,储藏在巢内冬天充作幼虫或整个蜂群蜜蜂的食物;富含营养,可用来冲饮或加工糖果。中药入药,主治便秘、咳嗽等症
蜂起
fēngqǐ
〖riseinswarms〗指很多人或事物如群蜂飞舞,纷然并起
蜂王
fēngwáng
〖queenbee;queen〗在蜜蜂中专司产卵的雌蜂
蜂窝
fēngwō
〖honeycomb〗∶像蜂窝那样地布满洞,使变成被薄壁或隔开物分开的多孔组织,如蜂窝煤
〖ahoneycomb-likething〗∶像蜂窝似的多孔形状
蜂窝煤
〖TheBeehive〗∶巴黎蒙帕纳斯郊区的艺术家居住区
蜂窝煤
fēngwōméi
〖honeycomb-shapedbriquet〗蜂窝似的家用煤
蜂箱
fēngxiāng
〖beehive〗∶蜂群的蜂房
〖hive〗∶养蜜蜂用的巢箱
蜂拥
fēngyōng
〖press;swarm;flock〗比喻人群簇拥在一起行动
蜂拥而至
大军从烟焰雾雨中蜂拥而上。——清·邵长蘅《阎典史传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LIHEJ 緃(中)点(戈)斜(竹)水交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥ

拼音 พินอิน:

– fēng

前缀: 虫=[体]虫也。

字身: 夆=[用]从后而至也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]有尾针可刺之昆虫,昆虫类膜翅类,性喜群居,能制蜜。

体:

蜂腰: 蜂之细腰。

蜂房: 蜂之房。

蜂蜜: 蜂之蜜。

蜂王: 蜂之王。

用:

蜂起: 如蜂般成群而起。

蜂拥: 如蜂般拥挤。

蜂聚: 如蜂般群聚。

因:

蜂螫: 蜂以尾刺人。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : booy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fen1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phang1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hou

韩音 เสียงเกาหลี : boq

越南音 เสียงเวียดนาม : phongz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!