ลำดับขีดอักษร:裁【cái】

หมวดอักษร: 衣

ความหมายปัจจุบัน :

裁 [cái] ตัด, ตัดสิน –> 剪裁 [jiǎncái] ตัดเสื้อผ้า, 裁衣服 ตัดเสื้อผ้า, 裁缝 [cáiféng] ช่างตัดเสื้อ, 裁缝店 [cáifengdiàn] ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า, 裁判 [cáipàn] ตัดสิน เช่น 足球裁判 กรรมการตัดสินฟุตบอล, 裁判员 [cáipànyuán] กรรมการตัดสิน, 独裁[dúcái] เผด็จการ , 裁军 [cáijūn] ลดจำนวนทหาร

พัฒนาการตัวอักษร :cái
用剪子剪布或用刀子割纸:裁剪。裁缝。裁衣。对裁。
减除,去掉一部分:裁减。裁军。裁员。
决定,判断:裁判。裁夺(考虑决定)。裁决。裁度(du?)。裁断。
安排取舍:体裁。别裁。独出心裁。
节制,抑止:制裁。独裁。
杀:自裁。
古同“才”,仅,方。
笔画数:12;
部首:衣;
笔顺编号:121413534534
笔顺:横竖横捺横撇折撇捺折撇捺

cái
【动】
(形声。从衣,(zāi)声。本义:裁制,剪裁)
同本义〖cut〗
裁,制衣也。——《说文》
夷衾质杀之,裁犹冒之。——《礼记·丧大记》。注:“犹制也。”
十四学裁衣。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
裁此百日功,唯将一朝舞。——唐·韦应物《杂体》
又如:套裁;剪裁;对裁;裁衣(裁剪衣料制作衣服)
裁定;判断〖decide;judge〗
大王裁其罪。——《战国策·秦策》。注:“制也。”
裁大者众之所比也。——《管子·地形》。注:“断也。”
公羊辨而裁。——《谷梁传·序》。注:“谓善能裁断。”
今请姑娘裁夺着,再添些也使得。——《红楼梦》
又如:裁示(裁决并指示);裁答(裁决答复)
删除;削减〖reduce;cutdown〗
而裁其贾以招民。——《汉书·食货志》。注:“谓减省之也。”
又裁节邮传冗费。——《明史·海瑞传》
又如:裁革(减免);裁人(裁员。裁减人员)
割裂;割断〖cutapart;separate〗。如:裁剖(切开);裁截(切割成段;切截整齐)
安排取舍(多指文学艺术)〖arrange;edit〗。如:裁长补短(取长补短);裁红点翠(比喻选择华丽的辞藻)
杀戮〖kill〗
跪而自裁。——《汉书·贾谊传》

cái
【名】
体制〖system〗
取殊裁于八都。——张衡《西京赋》
又如:裁制(规模制式)
成衣工〖tailor〗。如:裁衣(裁缝)

cái
【副】
通“才”。刚刚〖just〗
裁日阅数人。——《汉书·王贡两龚鲍传序》
手裁举。——《聊斋志异·促织》
抵透光处,炬裁尽。——《徐霞客游记·游黄山记》
通“纔”。仅仅〖only〗
裁买城西数亩地,槀葬而已。——《汉书·马援传》
裁封数百户。
士生一世,但取衣食裁足。
裁兵
cáibīng
〖disarmament〗裁军,减少兵力
裁并
cáibìng
〖cutdownandmerge〗压缩归并
裁并机构
裁处
cáichǔ
〖considerandhandle〗裁决处置
酌情裁处
裁定
cáidìng
〖rule〗裁决判定
裁断
cáiduàn
〖consideranddecide〗裁决判断;考虑决定
究应如何答复,恳请裁断
裁夺
cáiduó
〖judgeanddecide;makedecision〗判断后作出决定;定夺
送上讨论意见,请裁夺
裁度
cáiduó
〖weighanddecide〗判断确定
自去裁度进兵之计
裁缝
cáiféng
〖tailor〗裁剪缝制衣服
裁缝
cáifeng
〖tailor;dressmaker〗以制作或拆改衣服为职业的人
裁减
cáijiǎn
〖reduce;cutdown〗削减;减去一部分
裁减机关工作人员
裁剪
cáijiǎn
〖cut(cloth,paper)intocertainshape〗∶裁割剪开
裁剪衣服
〖cutandgiveform(tobook,essays,etc.);trimtrees〗∶指事情的斟酌取舍;指诗文的润色修饰
裁决
cáijué
〖adjudication;ruling〗裁判断定
作出裁决的时间被进一步延长了
裁军
cáijūn
〖disarmament〗裁减军队和军事装备
裁判
cáipàn
〖handdowncourtdecision;passsentences〗〖法〗∶裁定或判决
〖judge;umpire;refree〗∶体育界担任裁决评判工作的人
裁汰
cáitài
〖cutdown〗裁革淘汰
裁汰冗员
裁员
cáiyuán
〖cutdownthenumberofpersonsemployed;reducethestaff〗裁革冗员

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JIYHV 交(十)点(戈)卜斜(竹)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄞˊ

拼音 พินอิน:

– cái

前缀: 衣=[体]衣裳。

字身: 𢦏=[用]受力,音才。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]衣受力,切割之,依规格处理,减少。

体:

体裁: 本体规格。

裁缝: 做衣服之人,又裁又缝。

裁判: 处理判定。

用:

裁减: 减少。

裁定: 处理决定。

裁夺: 处理定夺。

裁断: 处理果断。

裁处: 处理。

因:

裁军: 减少军队。

裁汰: 减少淘汰。

裁制: 处理控制,指遏制。

裁兵: 减少兵员。

裁撤: 减少撤除。

裁员: 减少人员。

果:

自裁: 自己解决自己,指自杀。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zlvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ze

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cä2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : coi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cai5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshai5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sai

韩音 เสียงเกาหลี : jai

越南音 เสียงเวียดนาม : taif

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!