ลำดับขีดอักษร:褒【bāo】

หมวดอักษร: 衣

ความหมายปัจจุบัน :

褒 (襃) [bāo] ยกย่อง,สรรเสริญ –> 褒义词 [bāoyìcí] คำที่มีความหมายในทางบวก(ตรงข้ามกับ 贬义词), 褒扬 [bāoyáng] ยกย่อง สรรเสริญ

พัฒนาการตัวอักษร :bǎo
赞扬,夸奖,与“贬”相对:褒奖。褒扬。褒贬。褒义词。
衣襟宽大:褒衣博带。
中国周代诸侯国名,在今陕西省勉县东南。亦称“有褒”。

笔画数:15;
部首:衣;
笔顺编号:413225112343534
笔顺:捺横撇竖竖折横横竖撇捺撇折撇捺

bāo
【形】
(形声。从衣,保声。本义:衣襟宽大)
同本义〖loose〗
褒,衣博裙。——《说文》
岂必褒衣博带,句襟委章甫哉?——《淮南子·泛论》
又如:褒袖(宽大的袖子);褒衣博带(大衣服,宽带子。是古代儒者所穿的衣服)
高大;广大〖high;tall;vast〗。如:褒益(增广补益);褒增(夸大增益)

bāo
【动】
嘉奖,表扬〖commend;honor;praise〗
非敢褒其可褒,而贬其可贬也。——唐·韩愈《朱文公校昌黎先生集》
又如:褒赞(赞扬称美);褒显(褒扬。称美显扬);褒赏(奖赏)
褒贬
bāobiǎn
〖praiseanddisparage〗∶赞扬和指责,借指评论好坏
操尝造花园一所;造成,操往观之,不置褒贬,只取笔于门上书一“活”字而去。——《三国演义》
褒贬是非
〖speakillof〗∶说…的坏话,恶意批评(偏义复词)
别在背地里褒贬人
褒禅山
BāochánShān
〖Baochanshanmountain〗旧名华山,在今安徽省含山县北。褒禅,指唐代的高僧慧褒,曾在此筑庐定居,最后葬在此,故名褒禅山
褒奖
bāojiǎng
〖praiseandhonor〗表扬、嘉奖和奖励
褒扬
bāoyáng
〖cite;praise〗∶赞美表扬
〖commend〗∶满意地讲起
褒义
bāoyì
〖commendatory〗词句含有褒扬或歌颂意义
褒义词
bāoyìcí
〖commendatoryterm〗含有褒义的词

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YODV 卜人木纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠ

拼音 พินอิน:

– bāo

前缀: 衣=[体] 衣裳。

字身: 保=[体] 人呆需保,护也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体] 宽大之衣以保护身体,赞美以保护人之心理。

体:

用:

因:

褒扬: 赞美宣扬。

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : peu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : po1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : baoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!