ลำดับขีดอักษร:订【dìng】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

订 (訂) [dìng] เซ็นสัญญา, เข้าเล่ม,จอง –> 订 [dìng] จอง/สั่ง เช่น 1.我是在网上订的房。 ฉันจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต 2.可以电话订货吗 ? สามารถสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ได้ไหม, 订书机 [dìngshūjī] ที่เย็บกระดาษ(stapler), 订单 [dìngdān] ใบสั่งสินค้า,订金 [dìngjīn] เงินวางมัดจำ, 订婚 [dìnghūn] หมั้น,定婚 [dìnghūn] หมั้น, 订房 [dìngfáng] จองห้อง, 签订 [qiāndìng] ทำสัญญา/เซ็นสัญญา

พัฒนาการตัวอักษร :(訂)
dìng
改正,修改:订正。考订。校(ji刼 )订。修订。
约定,立(契约):订立。订购。订约。
用线、铁丝、书钉把书页、纸张连在一起:装订。
制定:订计划。
评议:“两刃相割,利钝乃知;二论相订,是非乃见”。
笔画数:4;
部首:讠;
笔顺编号:4512
笔顺:捺折横竖


dìng
【动】
(形声。从言,丁声。本义:评议)
同本义〖appraisethroughdiscussion〗
订,平议也。——《说文》。按,字亦作评。
订太平文王之道。——《诗·天作》笺
两论相订,是非乃见。——《论衡·案书》
又如:订铨(评议衡量);《订鬼篇》
改正,修正〖correct〗
下足以订史氏之失者。——李清照《金石录后序》
亦足有所订正。——《晋书·荀崧传》
又如:订顽(改正愚顽);修订
达成协议订立;使生效〖conclude〗。如:订交;订婚
预先约定〖order〗如:订购;订阅
把零散的纸张、书页加工成本〖binding〗如:装订;订书
订颁
dìngbān
〖promulgate〗订定,颁布
订报
dìngbào
〖takeinapaper;takeapaper〗预订报纸
订单
dìngdān
〖orderforgoods;orderform〗企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的定货单
订购
dìnggòu
〖order;placeanorderfor〗预先约定购买
订购车票
订购货物
订户
dìnghù
〖subscriber〗∶预定报刊的人
〖apersonorhouseholdwithastandingorderformilketc.〗∶因定购而得到定期供应商品的人或单位。如杂志的用户等
订婚
dìnghūn
〖beengaged;bebetrothedtobemarried〗订立婚约
订婚照
订货
dìnghuò
〖ordergoods〗订购产品或货物
肥大便裤的订货来势正猛
订交
dìngjiāo
〖becomefriends;makefriendswith〗结为朋友
订立
dìnglì
〖conclude;contract;complete;clinch〗用书面形式肯定条约、合同等
订立条约
订立合同
订钱
dìngqian
〖arles〗为确定一项交易而预付的钱
订书机
dìngshūjī
〖staplerbookbindingmachine〗用来装订书籍、纸张等的工具
订约
dìngyuē
〖close;concludeatreaty〗订立条约或契约
在我能同新雇主订约以前
订阅
dìngyuè
〖subscribetoanewspaper;subscribetoperiodica〗订购〖报刊〗
订正
dìngzhèng
〖makecorrection;amend〗校正错误文字
订正版

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRMN 卜口横(一)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– dìng

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 丁=[用]很小的范围。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]言话范围很小,使确定。

体:

用:

因:

订正: 确定使正。

订货: 确定货物。

订约: 确定约定。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : ddinhs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!